(18.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, máme se nyní zabývat procedurálními návrhy. První je na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování od pana poslance Juránka. Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Já zagonguji, aby kolegové z předsálí mohli dojít do Sněmovny, a o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování rozhodneme v hlasování padesát čtyři, a to jakmile se počet poslanců ustálí, a po něm bude návrh na zamítnutí, který byl předložen několikrát, několikrát byl podpořen. Vypadá to, že všichni, kteří chtějí vyjádřit svou vůli hlasováním, jsou přítomni v sále.

 

Zahajuji hlasování číslo 54 a ptám se, kdo je pro vrácení návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 54 z přítomných 161 poslanců pro 50, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí, a to v hlasování číslo 55, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 55 z přítomných 161 poslanců pro 50, proti 87. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Můžeme tedy přikročit k tomu, abychom přikázali předložený návrh výborům Poslanecké sněmovny. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Ptám se, jestli je jiný návrh na garanční výbor. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o garančním výboru, tedy o výboru ústavněprávním.

Rozhodneme v hlasování číslo 56, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 162 poslanců pro 153, proti 4. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům Poslanecké sněmovny. Má někdo jiný návrh? Ano, paní poslankyně Vildumetzová a pan zpravodaj se hlásí také k dalšímu návrhu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Vildumetzová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolila dát návrh, aby tento sněmovní tisk byl ještě přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. (Posl. Farský si již nepřeje vystoupit.) Takže pan zpravodaj nemá jiný návrh.

 

Pokud nikdo nemá žádný další návrh, rozhodneme tedy v hlasování o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj v hlasování číslo 57, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 57 z přítomných 163 pro 156, proti 4. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán také k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Lhůta k projednání je podle zákona o jednacím řádu. Vidím pana poslance Birkeho. (Oznamuje, že chce přikázat ještě jednomu výboru.) Ale to jsme už prošvihli. To už nemohu, protože jsme rozhodli a já jsem vyzval jaksi... (Posl. Birke na své přihlášce dále netrvá.) Takže pokud jiný... (O slovo se hlásí posl. Kalousek.) Mezi body pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, odpusťte prosím zdržení pro malé intermezzo, ale ve čtvrtek odpoledne se všichni sejdeme na společné schůzi obou dvou komor Parlamentu ČR k inauguraci prezidenta ČR a jeho volebnímu období. Je to společná schůze obou komor, která je tedy upravena zákonem, kdy předsedat bude předseda Poslanecké sněmovny a pozvánky posílá předseda Poslanecké sněmovny. Není to tedy akce pana prezidenta.

Z důvodů, kterým nerozumím, na tuto akci nedostal pozvánku rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek a rektor Jihočeské univerzity, ostatní rektoři logicky z kolegiální soudržnosti odmítli účast na této akci.

Kdyby to byla akce pana prezidenta, který je svou osobní záští a pomstychtivostí znám, tak by se s tím holt nedalo nic dělat, ale naprosto nechápu, proč reprezentant naší Sněmovny, tedy pan předseda Vondráček, nepozval pana rektora Beka a pana rektora Jihočeské univerzity. Chci věřit, že je to jenom administrativní nedostatek, že to je jenom nedorozumění, a protože je dnes úterý a inaugurace je ve čtvrtek a máme moderní technologie, tak chci věřit tomu, že stále ještě pan předseda Poslanecké sněmovny může pozvat všechny rektory v ČR na tuto mimořádnou událost s omluvou, že díky administrativnímu nedopatření, pravděpodobně nějaké účetní, která to dělala poprvé nebo tak nějak (pobavení), a požádá všechny rektory českých a moravských univerzit, aby se na tuto akci dostavili. Protože tohle je naše pravomoc a je to náš předseda Poslanecké sněmovny! A já bych rád, kdyby plnil vůli Poslanecké sněmovny, nikoliv vůli jiné ústavní instituce, jakkoliv tak úctyhodné, jako je prezident republiky.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Pan předseda Poslanecké sněmovny se hlásí s přednostním právem. Já jsem to sem nechtěl zatahovat. Měl jsem na něj dotaz osobní, protože mi říkali europoslanci, že nemají pozvánky, tak jsem se chtěl zeptat, kde se stal zádrhel, ale to jistě pan předseda vysvětlí. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Je to pro mě relativně nová informace a momentálně s ní nějak pracuji. Takže v tuto chvíli, o co se můžu podělit, administrativní nedopatření to není. Pozvánky jsem podepsal. Odpovědností Poslanecké sněmovny je pozvat všechny poslance, senátory a členy vlády. Stejně tak jako zveme vás na schůzi, tak nezveme potom na galerii. Ty ostatní osoby jsou hosté a hostitelem je Pražský hrad. A seznam hostů zatím nemám k dispozici. Já nevím, kdo pozván byl a kdo nebyl. (Oživení v pravé části sálu.) Já vám říkám informace. Budu rád, když mě nebude nikdo překřikovat, nebo bych poprosil předsedajícího, aby mi případně zjednal klid. Ale takové je vysvětlení, které pro tuto chvíli mám k dispozici. Je mi nepříjemné, že v tom figurují pozvánky, na kterých jsem podepsán já, a musím to vykomunikovat s hradním protokolem. Ale pro tuto chvíli mám informaci, že pozvánky Poslanecká sněmovna rozeslala všem poslancům, senátorům, členům vlády. Hosty zval hostitel, což je protokol hradní. Pro tuto chvíli jsou to veškeré informace, které mám. Budu zjišťovat další. Jenom abych tedy dovysvětlil a odpověděl na otázku, která tady padla.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S přednostním právem se hlásí pan místopředseda Fiala a potom ještě jednou pan kolega Kalousek. Jsme mezi body, čili vedeme rozpravu, ale samozřejmě všichni, kteří mají přednostní právo, mají možnost hovořit. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mně to samozřejmě z pochopitelných důvodů není jedno a určitě - nebo ne určitě, ale pravděpodobně znáte moje vyjádření k systematickému nezvání rektora Masarykovy univerzity na Pražský hrad při oslavách 28. října. Já jsem tu informaci, která tady zazněla před několika hodinami, také dostal, ještě dřív, než byla medializována. Bezprostředně jsem se obrátil nikoliv přes média a veřejně, ale v rámci své kompetence místopředsedy Poslanecké sněmovny na pana předsedu Poslanecké sněmovny s žádostí, aby okamžitě zjednal nápravu, protože jsem ho také informoval o věci, které si úplně vědom nebyl, a to je to, že ty pozvánky ostatním rektorům šly jeho jménem, nikoliv jménem Pražského hradu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP