(18.20 hodin)
(pokračuje Fiala)

Já tu situaci považuji za vážnou a v této podobě neudržitelnou. Není prostě možné, aby pan předseda Poslanecké sněmovny za nás všechny zval na společnou schůzi Poslanecké sněmovny další hosty, kteří vykonávají veřejné funkce, a ty pozvánky šly takovým způsobem, že v souladu s rozhodnutím pana prezidenta tam někteří lidé nejsou pozváni. Tohle prostě není věc, kterou může určovat Pražský hrad. Tohle je věc, kterou musí určovat Poslanecká sněmovna. A my musíme trvat na tom, že budou pozváni všichni rektoři veřejných vysokých škol bez ohledu na to, co si o nich a o jejich osobách myslí prezident republiky.

Takže pane předsedo Poslanecké sněmovny, budete mít mou, naši - doufám - veškerou podporu k tomu, abyste tuto situaci během příštích hodin napravil a všichni rektoři veřejných vysokých škol se mohli zúčastnit této důležité státní akce. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Z dalšího jednání se omlouvá pan ministr zdravotnictví, jeho omluva teď byla doručena, pan ministr odchází.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji panu předsedovi Vondráčkovi za odpověď a nepodezírám ho v tomhle případě z pokrytectví. Jenom mu chci říct, že my, kteří jsme tu božím řízením déle, tak víme, že to tak není, jak nám to řekl. Kdyby paní poslankyně Němcová měla přednostní právo, tak by vám teď mohla říct, že ona jako předsedkyně Poslanecké sněmovny v roce 2013 kontrolovala všechny pozvánky - bylo jich více než 700 -, protože skutečně všechny zve předseda Poslanecké sněmovny, nikoli prezident republiky. Tak jako jste pozval rektora univerzity v Pardubicích, tak jste se rozhodl nepozvat, pane předsedo, rektora Masarykovy univerzity. To je vaše rozhodnutí. Že vám to nadiktoval Nejedlý s Ovčáčkem, chápu, že prostě je to dáno tím, že jste tady ještě ne ani rok v této funkci. A nepodezírám vás z pokrytectví.

Chci vám prostě jenom jako člen této Poslanecké sněmovny říct, že suverén je Poslanecká sněmovna, co se týče pozvánek. Takže byste si možná mohl prohlédnout, jestli v těch pozvánkách, které už jste podepsal, není třeba několik ruských nebo čínských agentů, a ty že byste mohl anulovat. A naopak v těch pozvánkách, které jste nepodepsal, je několik významných osobností veřejného života České republiky, které byste podepsat měl. V každém případě vám znovu říkám, je to společná schůze obou komor. Není to akce Miloše Zemana, Martina Nejedlého a Jiřího Ovčáčka.

A my bychom si přáli, aby náš předseda - protože my máme tu odpovědnost - tu akci zorganizoval tak, aby se nikdo z nás odleva doprava za tu akci a za pozvané hosty nemusel stydět. Máte na to, pane předsedo, dva dni. A máte naši důvěru a máte naši podporu, že to zvládnete minimálně v tom, že budou přítomni všichni rektoři všech univerzit v České republice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan předseda Vondráček. A ještě se hlásí s přednostním právem předseda klubu KDU-ČSL.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Rád s vámi budu sdílet informace a pokusím se zjistit víc. Pro tuto chvíli mám informaci od zdejšího odboru, že tato praxe trvá již od první volby prezidenta po roce 1989. Takže u mě se teď sbírají tyto střípky, tak bych poprosil možná trošku o uklidnění situace. Ještě je pořád šance, že se to nějakým způsobem vysvětlí. Koneckonců pan prezident slíbil, že bude hodný, když ho zvolili. (Pobavení v sále.)

Budu volat na Hrad. Budu vás informovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji panu předsedovi Poslanecké sněmovny. (Hluk v sále.)

Dovolte mi, abych pro uklidnění situace sdělil, že mám přednostní práva předsedy klubu KDU-ČSL, předsedy klubu Pirátů, předsedy klubu ODS, a zároveň došla omluva od pana ministra kultury od 18.30. Takže pane ministře, samozřejmě vás omlouváme.

Pan Jan Bartošek, předseda klubu KDU-ČSL. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Pane předsedo Vondráčku prostřednictvím pana předsedajícího, ani já vás nepodezírám z nějakého úmyslu. Věřím tomu, že ve funkci jste krátce a seznamujete se s tím, jakým způsobem věci probíhají. A inaugurace prezidenta je vaše první. Ale informace, které mám já, je o tom, že nejenom nebyli pozváni všichni rektoři vysokých škol, ale nebyli pozváni ani všichni hejtmani. Já to považuji za vysoce neuctivé jak vůči rektorům, tak vůči hejtmanům jednotlivých krajů. (Předseda PSP Vondráček diskutuje s poslankyní Miroslavou Němcovou.) Pane předsedo, mluvím k vám, prostřednictvím pana předsedajícího. (Hluk v sále.)

Je důležité, jestliže paní předsedkyně Němcová má tuto zkušenost a zvala...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Požádám sněmovnu o klid, pane předsedo, abychom mohli... Prosím kolegy a kolegyně odleva doprava, já vím, že jsme mezi body a není žádná rozprava, ale pokud chcete něco vyřídit mezi sebou, tak prosím v předsálí. A nechte pana předsedu klubu KDU-ČSL domluvit. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jan Bartošek: Poprosím vás jenom o pár minut vašeho času, pane předsedo. Je to skutečně o tom, že si myslím, že Poslanecká sněmovna by měla být hrdá a sebevědomá. Říkal jste, že zavoláte na Hrad. Já v tom nevidím nejmenší důvod. Je to schůze obou komor, kterou svoláváte vy. A jsem přesvědčen, že je ve vaší kompetenci, abyste pozval jak všechny rektory, tak všechny hejtmany, protože je podle mě nepřijatelné, abychom od začátku mandátu nového prezidenta pokračovali v rozdělování společnosti na ty, kteří s námi v partě jsou, a ty, kteří s námi v partě nejsou.

Takže vás žádám, abyste pozval jak všechny rektory, tak všechny hejtmany v rámci České republiky. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jinak samozřejmě ještě než dám slovo panu poslanci Michálkovi, poděkuji zástupci navrhovatelů a děkuji zpravodaji, protože jsme skončili první čtení návrhu zákona o přímé volbě, a když jsem ukončil ten bod, tak jsem jim nepoděkoval. Tak to se omlouvám navrhovateli i zpravodaji, abych je nenutil sedět u stolku zpravodajů. (Navrhovatel i zpravodaj bodu 14 opouštějí stolek zpravodajů.)

Ale teď už tedy s přednostním právem předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Připraví se pan kolega Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, chtěl bych prostřednictvím předsedajícího zdvořile požádat pana předsedu Sněmovny, aby udělal maximum pro to, aby nedocházelo k selekci osob z řad ústavních představitelů, kteří budou pozváni na schůzi. Podle platných zákonů, podle článku 59 se slib skládá na společné schůzi obou komor. Podle článku 37 se pro ni uplatní jednací řád Poslanecké sněmovny. A podle § 56 mají jiné osoby právo účastnit se té schůze se souhlasem Sněmovny. To je zákon.

Takže poprosím, abychom jako Sněmovna, kteří jsme zodpovědní za to, kdo se bude účastnit té schůze, tak pokud je taková vůle, abychom některé osoby vyloučili z té společné schůze, abychom to tady schválili usnesením. Myslím si, že by to vůči rektorům a vůči představitelům krajů bylo krajně neuctivé. A za pirátskou stranu vás tedy žádám, abyste tuto věc se vší vážností řešil. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan předseda klubu ODS s přednostním právem a pan kolega Farský se také hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Přijímám tu výzvu, abychom zklidnili situaci.

Pane předsedo Poslanecké sněmovny, prostřednictvím pana předsedajícího, nikam nevolejte. Je to úplně zbytečné. (Smích z pléna.) Nic nevysvětlujte. To je úplně zbytečné. Vyřešte to. Řešení je velmi jednoduché. Mluvili o tom i někteří z mých předřečníků. Pozvěte všechny. Je to vyřešeno. Nemusíte nic vysvětlovat. Máme ještě čas. Nemusíte nikam volat.

Anebo je legitimní návrh, pokud máme seznam hostů, nebo potenciálních hostů, a chcete některé vyloučit, protože nejsou voliči Miloše Zemana nebo jsou kritici Miloše Zemana, tak ho sem předložte. Podrobíme to hlasování. Já taky nejsem volič Miloše Zemana. A snažil jsem se udělat všechno pro to, aby nebyl zvolen. Přesto na tu inauguraci jdu. Zatím jsem tedy pozvaný. Ale to musím, protože to je schůze Sněmovny. Kdyby to tak nebylo, tak bůh ví, jak by to dopadlo s našimi pozvánkami.

Ale skutečně nevysvětlujte. Nevolejte. Vyřešte. Je to velmi jednoduché.

A pokud, jak už jsem zaslechl v kuloárech, budou chybět dvě židle, protože nám je Kancelář Pražského hradu nezapůjčí, když tam budou dva rektoři navíc, tak já budu stát a určitě druhého v našem klubu najdeme. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP