(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní pan předseda Farský, potom ještě jednou pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Farský: Já bych jednoznačně za klub Starostů a nezávislých chtěl vystoupit s podporou toho, ať se této slavnostní inaugurace účastní ti, kterým to patří, a ne ti, kteří jsou oblíbenci pana prezidenta Zemana. A protože aby se z toho stala soukromá párty, které má Poslanecká sněmovna pouze dodat jakéhosi lesku, tak mně to přijde opravdu nedůstojné ke všem těm, kteří by tam další měli dorazit. Osmadvacátý říjen už si pan prezident zprivatizoval ke svému osobnímu prospěchu a mnozí máme problém právě mu tam chodit dělat vůbec stafáž, aby to působilo co možná v jeho podání, jestli to vůbec jde, důstojně, tak v této situaci, kdyby i z inaugurace, což je otázka společné schůze obou komor Parlamentu, si začal dělat soukromou párty, tak budeme zvažovat, jestli takové párty se máme vůbec na Hradě účastnit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, chci se přidat k doporučení, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, abyste opravdu nikam nevolal, zvlášť teď, už je 18.30, my starší víme, že po 16. hodině už to nemá cenu, a abyste prostě rozhodl, protože je to vaše pravomoc. A vy k té pravomoci máte naši podporu. A kromě toho, abyste pozval vyváženě všechny hejtmany a všechny rektory, což si zcela jistě přejeme všichni, jak jsme tady v Poslanecké sněmovně, tak abyste pro jistotu zkontroloval, jestli na těch pozvánkách není nějaké nepřijatelné jméno. Já jsem taky pozván a také tam jdu, protože je to pracovní povinnost, společná schůze obou komor. Ale jestli tam potkám nějakého ruského trolla, jehož význam naprosto nesouvisí s takovouhle akcí, tak se vás zase na té příští schůzi budu ptát, jak je možné, že jste takového zmetka mohl pozvat.

Takže velmi prosím, abyste těm pozvánkám ještě v těch následujících hodinách věnoval pozornost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Bartošek s přednostním právem.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, já si přeji, abyste reprezentoval hrdou a sebevědomou Poslaneckou sněmovnu a abyste stejným způsobem, jako budete zvát všechny hejtmany a rektory vysokých škol, například do budoucna byl schopen otevírat i otázky lidských práv při jednání s Čínou a byl schopen se dotýkat i dalších jiných témat, protože reprezentujete Poslaneckou sněmovnu a toto břímě, tato tíha leží na vašich bedrech. Ale znovu říkám, je důležité, abychom reprezentovali hrdou a sebevědomou Poslaneckou sněmovnu, v jejímž čele stojíte vy. A já věřím, že to dokážete.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Další přihlášky s přednostním právem nevidím, takže přistoupíme k zahájení dalšího bodu. Je to přerušený bod

 

29.
Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera,
Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny,
Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy,
Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové,
Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 76/ - prvé čtení

Připomínám, že tímto návrhem jsme se zabývali v pátek 2. března tohoto roku. Bod byl přerušen v obecné rozpravě. Připomínám, že stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 76/1. U stolku zpravodajů už zaujali svá místa zástupce navrhovatelů poslanec Martin Kolovratník a zpravodaj pro prvé čtení poslanec Ivan Adamec.

Budeme pokračovat v obecné rozpravě, která, jak už jsem říkal, byla přerušena. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Polanský, dále je přihlášen pan poslanec Luzar. Pan poslanec Polanský má slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Vážený pane předsedající, milá vládo, poslankyně, poslanci, děkuji za slovo. (Poslanci nevěnují vystoupení příliš pozornosti.)

Mým cílem je představit stanovisko Pirátů k navrhované novele zákona číslo 416. My jsme jako Piráti byli k diskusi nad touto novelou přizváni 12. prosince loňského roku, kdy vlastně proběhla první schůzka nad tímto zákonem. Na této schůzce jsme byli ujištěni, že se jedná o jakousi aktuální opravu, opravu jakéhosi aktuálního problému, který při budování dopravní infrastruktury panuje, a přesně tak jsme se k tomu jako klub stavěli.

Bohužel v poslední době zaznívá z ministerstva informace, že -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane poslanče, já se omlouvám, na chvíli vás přeruším, protože od poslanců dostávám signály, že vzhledem k hluku v sále neslyší a nemohou dobře sledovat to, co říkáte. Takže prosím všechny paní poslankyně, pány poslance, aby se zklidnili, ztišili a mohli jsme se věnovat projednávání sněmovního tisku 76.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji vám, já to zkrátím.

Z hlediska Pirátů, my přistupujeme k tomuto zákonu jako k opravě jednoho jediného konkrétního aspektu výstavby dopravní infrastruktury. A přesně tak jej bereme. Znamená to, že nepodporujeme žádné další roubování ostatních nápadů, resp. ostatních instrumentů do tohoto zákona, ať už jde o infrastrukturu energetickou a ostatní. I přesto ale Piráti nevnímají zákon 416 jako systémové a kvalitní řešení daného problému. Skutečně čestným řešením je jedině tlak na přijetí skutečného zákona o liniových stavbách. Takového zákona, který by vytvořil jakousi jednotnou procesní platformu pro povolování vybraných liniových dopravních staveb. Takového zákona, který by představil, resp. jeho mottem by mělo být jedno řízení, jedno správní rozhodnutí podléhající jednomu soudnímu přezkumu.

Já vám děkuji, to bude asi všecko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Dalším přihlášeným je pan poslanec Luzar. Mezitím se s faktickou poznámkou přihlásil pan... Ještě má přednost faktická poznámka, pane poslanče. Pan poslanec Adamec, faktická poznámka.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené zbytky vlády, kolegyně, kolegové, já bych zareagoval na kolegu Polanského. Tak samozřejmě to bych si taky tak představoval. Ale pokud chceme řešit něco v nějakém rozumném časovém horizontu, tak jiná alternativa v tuto chvíli není. To, co jste říkal, tak to je minimálně rok a půl práce, možná i déle. A rozhodně - samozřejmě, a to ještě nepočítám stavební zákon, o kterém jsem tady hovořil minule. Takže prosím přistupujme k tomu jako k dílčí novele, která má urychlit poslední část přípravy, jenom tu poslední část tak, abychom mohli urychlit výstavbu liniových staveb.

A zároveň, když už tedy jsem u toho pultu, mi dovolte říct jednu věc. Až budete mít tendenci přidávat další stavby do té přílohy, tak pamatujte na to, že stavby, které jsou tam vyjmenovány, běží v normálním režimu pořád, to se nezastaví. A pokud chceme, abychom prorazili u Ústavního soudu, tak prosím buďme střídmí. Já vím, všichni máme nějaký problém v regionu, ale zkusme se nad to povznést.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Konstatuji, že pan předseda poslaneckého klubu ODS Stanjura se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů z našeho jednání.

Nyní se vracíme k řádně přihlášeným do obecné rozpravy. Na řadě je pan poslanec Luzar, po něm vystoupí pan poslanec Mihola. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, tady již zaznělo, co bych rád zdůraznil. Je to určitý pokus najít konsenzus napříč politickým spektrem. Je to zákon, který omezuje občany v jejich vlastnických právech. Omezuje je ve prospěch většiny. Ten důvod je zřejmý, protože již mnoho let se potýkáme s brzděním výstavby liniových staveb. To známe všichni ze svých regionů a ty stesky bych tady mohl desetkrát opakovat, jednotlivé stavby. A mohl bych vzpomínat historii. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP