(18.40 hodin)
(pokračuje Luzar)

Snad první takový případ byly hranice a výkupy, které bránily investiční výstavbě. To cítíme jako problém a bereme, že to, co se v 90. letech nastavilo jakoby mantinel ochrany soukromého vlastnictví, ochrany půdy, narazilo na mantinely schopnosti státu rozvíjet stavby. Je to kompromis. Proto se tady v diskusi mnoho hovoří o Ústavním soudu, který ten kompromis bude muset vyřešit. Jestli je zájem státu na liniových stavbách - zdůrazňují slovo liniových stavbách - převažující nad zájmem soukromým vlastnictvím pozemku, nebo strpět stavbu, když budu konkrétní, protože nejde jenom o vlastnictví, to jde o výkupy, o strpění té stavby, o věcná břemena a další náležitosti, které se stavbou souvisí.

Stali jsme se rukojmími zákona, který brání soukromé vlastnictví. Ti, co požadují stavbu, zjistili, že mnohdy rozumné jednání, rozumné náměty, které zaznívají, nejsou vnímány z té druhé strany, a spíše ty zákony, které jsou dneska platné, narážejí na snahu uměle brzdit ty stavby. Já nechci být konkrétní, ale sami známe zase ze svých praxí ty neustálé spory s těmi, kteří třeba i úmyslně zakoupí pozemky, jenom aby se stali účastníky a mohli brzdit stavby. To je určité dědictví 90. let, kdy jsme umožnili, v dobré víře předpokládám, že vlastnictví je nad zájmy většiny a ta většina má ustoupit a hledat cesty k té menšině. Šli jsme tak daleko, že jsme zvedli hodnoty výkupů, umožnili jsme opravdu zohlednit ten majetek a říci dobře. Přesto se neustále setkáváme s tou brzdou. To je jedna rovina, která konsenzem politických stran míří k řešení. Toto řešení je nabídnuto v tomto zákoně. Není obsáhlý, každému doporučuji si ho přečíst, ale hlavně doporučuji se věnovat příloze.

Jak už tady zaznělo, ten konsenzus je na tom, že zde budou obsaženy pouze silnice, nebo konkrétně dálnice vyjmenované, D1 až D35, nebo dokonce D50, teď nevím, kolik těch dálnic v různých úsecích máme rozestavěných, popř. které se plánují, a jsou tam vysokorychlostní, v uvozovkách vysokorychlostní železnice. A potom se tam objevily tratě. Ty tratě budou ještě k diskusi, bych řekl, protože jejich rozsah mi také připadá nad rámec toho, co jsme se bavili na té schůzce, která tuto přílohu připravovala. Tady budu rád, když předkladatelé tohoto návrhu vyjasní jednotlivé železniční uzly a jednotlivé výstavby. Protože problém toho zákona není dle mého názoru Ústavní soud. Tady ty zkušenosti z Evropy jsou a věřím, že i Ústavní soud se přiklání k evropskému zákonu a evropským praxím a nebude se vymykat tady z tohoto právního rámce, který existuje v Evropě. Ale problém je dle mého názoru to určité zneužití. A teď bych prosil v uvozovkách to velké slovo zneužití ze strany státu, té jednodušší cesty vyřizování těchto záležitostí.

Protože pokud sledujete stavební řízení, tak si myslím, že největší brzdou výstavby je to naše obligátní 30-60-90, prostě lhůty k vyřizování a to kolečko, které ty žádosti obíhají. Tady narážíme na neschopnost státu koordinovat. Proto taky v tom návrhu je vytvoření jakoby speciálního úřadu, úřadu v uvozovkách, nebo určení, kdo by toto povolení nebo kdo by toto řízení měl provádět. Už to není konkrétní jedna obec, která má ten stavební úřad, ale je to určeno. Ten problém se ukazuje jako závažný a už při projednávání v minulém volebním období jsme upozorňovali jako KSČM resortní ministerstva, ať je to Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, které bylo v rukách jednoho politického hnutí, aby tu koordinaci mezi sebou našli, aby se snažili zodpovědní ministři hledat cesty spolupráce těch ministerstev a hledali cesty, jak z toho ven. Bojím se, že ty výkřiky - okamžitě nový stavební zákon, začít na něm pracovat atd. - jsou problematické z toho, že ten stavební zákon je obrovsky rozsáhlý. A otevírat ho nyní kvůli tomuto problému asi není nasnadě. Ale věřím, že práce na jeho zpřesnění jsou.

Vyjmout ze stavebního zákona liniové stavby jako speciální stavby je dle mého názoru taky trošičku problém, protože to zase ulehčuje tu práci až tam, kde si myslím, že by ulehčována být neměla, jinými slovy té koordinaci státu. Tady chci upozornit, že ta musí nastat, poněvadž jinak nejsme schopni jenom tady tímto zákonem ty stavby pohnout. Tady již zaznělo, že se jedná jenom o malý úsek toho stavebního řízení, který je sice nepřekonatelný, ta stavba stojí, protože nejsme schopni vykoupit vše, a ona by měla pokračovat, byť by ten výkup ještě nebyl realizován. To je účelem toho zákona, že ta stavba bude pokračovat, nebude zastavena, zakonzervována, neporostou náklady státu, nebudou škody na zakonzervování, bude pokračovat, ale souběžně s tím bude probíhat řízení s tím vlastníkem pozemku, který tomu z nějakých důvodů brání.

Tak se obracím na vás s tím apelem. A samozřejmě i mě navštěvují různé zájmové skupiny, které mají zájem ještě na jiných liniových stavbách, ať to jsou dataři, ať to jsou síťaři, ať to jsou jiní, vodní stavby a další, které si dokážeme vzpomenout a které splňují charakter liniových staveb, a prosí, žádají, abychom je do toho zákona zařadili, aby také mohli urychlit svoji výstavbu. Ale já tady apeluji, abychom zkusili udělat tuto realizaci právě na ty dálnice. Ale zaznamenal jsem žádost metro, zaznamenal jsem přípojné komunikace, zaznamenal jsem ty dopravní uzly, na které se sítě TEN-T vztahují, a je možno. Ale opravdu bych byl velice, velice opatrný a šel třeba nejdřív na urychlení té dálniční výstavby, abychom tu dálniční síť mohli dokončit. A po zkušenostech, tak jak zaznělo při přípravném řízení, při jednání s panem ministrem, že na Slovensku šli také tou metodou postupnou, jinými slovy schválili zákon též v té omezené míře, vztahující se na konkrétní stavby výčtově, a až následně, když zjistili, že to je schůdné, nachází to podporu a je to i ústavně konformní, přistoupili na zákon obsáhlejší, který ty stavby zařazoval jako obecné v principu možnosti realizace.

Čili vracím se k vám s prosbou, abychom tentokrát opravdu opustili regionální zájmy ve prospěch urychlit ty základní stavby pro tuto republiku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Polanský. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji vám. Já jenom stručnou poznámku na vystoupení pana poslance Adamce. Bude to trvat určitě déle než 1,5 roku, bude to trvat určitě déle než 5 let. Nicméně jsem velmi rád za to, co tady padlo z úst paní ministryně pro místní rozvoj v pátek, a to že rekodifikace stavebního práva už začala. Za to vám děkuji. Mým přáním hlubokým teď ještě je, aby se k tomu přidalo Ministerstvo dopravy, abyste pracovali vlastně pospolu, nejlépe ten samý tým lidí, i na zákoně o liniových stavbách. Myslím si, že to by byla asi ta nejlepší věc, co bychom teď mohli udělat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Mihola, po něm vystoupí pan poslanec Jurečka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dopravní infrastruktura patří k nejdůležitějším a nejpalčivějším problémům jistě mnoha regionů. Stěžejním tématem je také na jižní Moravě, kde já žiji a odkud pocházím. Takzvaných priorit přibývá, jejich realizace ovšem vázne. V případě některých témat, jako je např. dálniční propojení Brna a Vídně nebo alespoň uspokojivý stav D1 nebo předělání silnice smrti R43 na D43, už se mohou skoro vypisovat sázky na to, kolikrát ještě těmi prioritními tématy voleb budou, aniž by se věci posunuly dopředu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP