(19.00 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Takže to je také jedna z připomínek, kterou já tady vznáším. A znovu říkám, pokud se nám nepodaří vypořádat ty připomínky, které zmiňoval kolega Jiří Mihola, plus to, co tady vznáším já, tak budu mít ve třetím čtení velký problém takovýto zákon, byť ho potřebujeme a jeho principu rozumím, budu mít problém ho podpořit, protože bychom překračovali rámec práv vlastníků a uživatelů těchto pozemků. Ale věřím, že na tom dokážeme najít shodu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nikdo další do obecné rozpravy přihlášený není ani nikoho nevidím, že by se z místa hlásil, takže končím obecnou rozpravu. Konstatuji, že od 19 hodin do konce jednání se ze zdravotních důvodů omlouvá paní poslankyně Levová.

Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo. Ano. Prosím, pan poslanec Kolovratník jako zástupce navrhovatelů.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak jako zástupce musím a chci reagovat. Kolegové, moc vám děkuji za tu debatu, za ty připomínky. Prosím, pošlete mi je co nejdříve.

Reakce velmi stručná. Pan poslanec Luzar. Děkuji a kvituji tu opatrnost. Tam použil krásnou větu: opusťme ty regionální zájmy a soustřeďme se opravdu na ty nejnutnější strategické stavby státu. Já avizuji, a už jsem to říkal minulý týden v pátek, že také budu v přístupu k té šíři staveb v tuto chvíli konzervativní a umírněný právě proto, abychom měli šanci si účinnost a funkčnost těch ustanovení vyzkoušet, otestovat. Abychom v uvozovkách zbytečně a příliš nedráždili tu ústavnost. Promiňte mi tady tu formulaci.

Já už jsem požádal, a ještě to připomenu znovu, ty největší investory, ŘSD a SŽDC, aby nám do čtvrtka, kdy budeme mít první sezení, nebo další sezení naší pracovní skupiny, aby nám poslali jasné argumenty, proč do toho návrhu, tak jak je to v tuto chvíli položeno, dali ty a ty které stavby. Proč tam jsou dálnice, proč tam jsou např. konvenční železnice, které už jsou hotové a mají svoji stopu a nezasahují do nových pozemků. Takže to pro vás, kolegové, budu mít na čtvrtek připravené.

Co se týká těch vlastnických práv, jak mluvili kolegové z KDU-ČSL, Jiří Mihola s Marianem Jurečkou. Také naprosto souhlasím s vámi a vnímám to kolegové velmi silně. Já sám bydlím nedaleko budoucí stavby těch úseků D35, a když od starostů, např. starosty obce Časy, slyším a vidím fotografie, jak už dneska mu tam archeologové jezdí po obecním poli a nikdo se s tou obcí skoro nebaví, prostě tam jezdí na poli a nějaká debata o uvedení do původního stavu je skoro hypotetická, tak to si myslím, že jsou věci, kde my musíme jasně definovat, jak budou informace dány dopředu tomu majiteli. A také jak přesně a dokdy bude vypadat to uvedení do původního stavu například u těch průzkumných prací.

A ještě jedna poznámka k panu poslanci Miholovi, té Legislativní radě vlády. Já jsem si teď ověřoval u pana vicepremiéra Richarda Brabce, my jsme ten návrh posílali na vládu standardním způsobem a předpokládám snad tedy, aspoň neoficiálně nebo neformálně mi byla potvrzena informace, že kolegové z LRV, byť v nějakém zkráceném režimu, ale že ten návrh si prošli a prostudovali.

Takže děkuji za tu debatu. Snad poslední věta k tomu tzv. jízdnímu řádu. Připomínám, naše pracovní skupina předkladatelů mimo ještě tedy tu standardní výborovou cestu se sejde teď pozítří, ve čtvrtek v 17 hodin, po té inauguraci. A prosím tedy vás všechny, kteří máte pozměňovací návrhy, připomínky, pošlete mi je a já už ve čtvrtek s nimi začnu pracovat tak, abychom to do hospodářského výboru měli předjednané a vydiskutované. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. O závěrečné slovo má zájem i zpravodaj pan poslanec Adamec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení dva členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych možná shrnul tu debatu. Já si myslím, že ty připomínky byly přínosné. Je pravda, že ta skupina pro přípravu pracovala, ale chápu, že se v těch jednáních nedaly ze začátku prostě akceptovat veškeré nápady, které tam budou.

Nicméně musím říct jednu věc. Tenhle návrh zákona už byl připraven někdy před pěti lety na Ministerstvu dopravy. To je potřeba tady říct. A tehdy prostě za bývalého pana ministra to tam bylo a pak se to sem nedostalo. O ústavním zákoně bych radši nemluvil, protože bylo vidět, že ta kooperace byla asi někde jinde, protože Ministerstvo dopravy tady přes poslance dávalo pozměňující návrh, který podle mě by celou záležitost totálně poslal někam, kam nechceme. Není možné tam dát všechny sítě TEN-T. Protože to skutečně byl takový názor i Legislativní rady vlády. A podle mě to, co tam dneska máme, je pozůstatek těchto názorů, že by tam těch aktivit mělo být co nejvíce nebo neměly by být vyjmenovány vůbec. Já naopak si myslím, že by to mělo být obráceně. Nakonec říkal jsem tady, že všechny ty stavby poběží dál v režimu a že jenom ty vyjmenované budou mít nastaveny na tento nový režim.

A jinak bych nepředjímal z hlediska Ústavního soudu vůbec nic. Ani to, jaké jsou praxe v okolních zemích, protože Ústavní soud rozhoduje v kolegiu. A opravdu nechtěl bych tady říkat, jak to všechno dopadne. Vím, když to zaváděli Slováci, jak se klepali, jak se s tím porovná Ústavní soud. A vůbec to nebylo jednoduché. A musím tedy říct, že fakt jsme pozadu. Když se otvíraly dva kilometry D11 v loňském roce za velké slávy, jenom půlka té trasy, tak tam byl polský ministr dopravy a můžu vám říct, že jsem se styděl. Řekl něco v tom duchu, jako když to neumíme, tak ať se přijedeme do Polska poradit, že nám rádi poradí.

Takže věřme tomu, že se nám to podaří nakonec dotáhnout do nějaké hlasovatelné podoby.

Myslím si, že srovnávat 90. léta s touto dobou nelze. Nelze. Protože po zkušenostech před rokem 1989 prostě když jste někomu řekli, že mu něco vyvlastníte, tak na vás koukali jak na vraha. Já už jsem to říkal někde v televizi, v nějakém duelu. To prostě byla jiná doba. A postupně jsme se dopracovali k tomu, že ten veřejný zájem by měl převážit aspoň malinko nad zájmy konkrétních vlastníků, speciálně v oblasti liniových staveb.

Takže já prosím, propusťme to do výboru a pojďme to zkusit dát do takové podoby, která bude hlasovatelná tady na plénu, a zkusme to prosadit, protože si myslím, že to je takový první střípek, který pomůže urychlit výstavbu liniových staveb. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Protože v rozpravě nezazněl ani návrh na vrácení nebo zamítnutí, tak se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační návrh navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak. Takže nyní přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 59, přihlášeno 162 poslanců, pro 139, proti žádný. Konstatuji, že předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Nicméně v obecné rozpravě dne 2. března navrhl pan poslanec Mikuláš Ferjenčík přikázání ústavněprávnímu výboru jako výboru dalšímu. S tímto návrhem se také musíme vypořádat hlasováním. Nicméně se ptám, zda má ještě někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, aby další výbor, který se návrhem bude zabývat, byl ústavněprávní výbor.

Zahajuji hlasování, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 60, přihlášeno 162 poslanců, pro 90, proti 25. Návrh byl přijat. Konstatuji, že další výbor, který se zabývá tímto návrhem je tedy ústavněprávní výbor.

 

Končím prvé čtení projednávání tohoto bodu a konstatuji, že Poslanecká sněmovna bude pokračovat ve svém jednání zítra, ve středu 7. 3. v devět hodin, a to zprávou ČNB o inflaci. Končím dnešní jednací den a přeji vám pěkný večer.

 

(Jednání skončilo v 19.09 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP