(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády - kteří určitě za chvíli dorazí (zatím nikdo z vlády není přítomen) - zahajuji další jednací den 7. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech, přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje kartou náhradní. Pan poslanec Martin Baxa dnes bude hlasovat s náhradní kartou číslo 1.

Dále sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Stanislav Blaha ze zdravotních důvodů, Milan Brázdil ze zdravotních důvodů, Petr Dolínek do 11.30 ze zdravotních důvodů, Jan Farský do 12 hodin z pracovních důvodů, Jan Hamáček z osobních důvodů, David Kasal do 10.30 z osobních důvodů, Martin Kolovratník do 10.30 ze zdravotních důvodů, Leo Luzar z osobních důvodů, Zuzana Majerová Zahradníková z osobních důvodů, Květa Matušovská z osobních důvodů, Eva Matyášová ze zdravotních důvodů, Jan Richter z důvodu zahraniční cesty, Pavel Staněk z rodinných důvodů, František Vácha do 13 hodin ze zdravotních důvodů, Tomáš Vymazal ze zdravotních důvodů, Radek Zlesák ze zdravotních důvodů. Dodatečně ještě dorazily další omluvy. Omlouvá se pan poslanec Jiří Běhounek do 10.30 z osobních důvodů, dále se omlouvá do 13.00 ze zdravotních důvodů pan poslanec Ondřej Benešík a o omluvení své neúčasti požádala i paní poslankyně Tereza Hyťhová od 9.00 do 14.30 dnešního dne.

Z členů vlády se omlouvají předseda vlády Andrej Babiš z pracovních důvodů, Richard Brabec do 12 hodin z pracovních důvodů, Klára Dostálová do 12 hodin z pracovních důvodů, Tomáš Hüner z důvodu zahraniční cesty, Jiří Milek z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, Martin Stropnický od 16 hodin z pracovních důvodů.

Tím jsme se vypořádali s omluvami.

Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazeným bodem číslo 60, což je sněmovní tisk 82. Poté bychom pokračovali dalšími body dle schváleného pořadu. Ve 12.30 máme pevně zařazené volební body 52 a 53. Připomínám, že ve 14.30 hodin bude zahájena 9. schůze Poslanecké sněmovny a 10 minut po jejím skončení bychom pokračovali v této 7. schůzi dle schváleného pořadu.

Ptám se, zda má někdo z poslanců zájem o vystoupení a navržení nějaké změny pořadu jednání. Nikoho nevidím.

Dodatečně ještě přečtu omluvu paní poslankyně Markéty Adamové Pekarové mezi 9.00 a 11.15 z pracovních důvodů.

 

Jestliže se tedy nikdo nehlásí s nějakým návrhem na změnu pořadu jednání, budeme pokračovat. Otevírám bod

 

60.
Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2018
(Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2017)
/sněmovní tisk 82/ - prvé čtení

Zprávu předkládá guvernér České národní banky, který je v tomto případě oprávněn zúčastnit se schůze Sněmovny, a musí mu být uděleno slovo podle § 3 odst. 2 zákona o České národní bance. Dovolte mi, abych pana guvernéra u nás přivítal.

Podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, je Česká národní banka povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji. Poprosím pana guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, aby nám tuto zprávu na mikrofon uvedl. Prosím, máte slovo.

Poprosím o větší klid v sále. Děkuji.

 

Guvernér ČNB Jiří Rusnok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych ve stručnosti představil poslední zprávu o inflaci, která obsahuje popis uplynulého hospodářského vývoje, ale také prognózu na následující období a z ní plynoucí závěry pro měnovou politiku České národní banky.

Růst české ekonomiky v průběhu loňského roku postupně zrychloval a ve čtvrtém čtvrtletí dosáhl podle předběžných odhadů statistiků hodnoty 5,1 % v reálném vyjádření růstu hrubého domácího produktu, celoročně pak ten odhad uvádí číslo 4,5 %. Tento velmi úspěšný růst v kontextu evropského, ale i světového vývoje byl tažen zejména spotřebními výdaji domácností a investicemi firem. Dařilo se většině odvětví národního hospodářství, především pak průmyslu, ale i odvětvím ve službách.

Podle naší aktuální prognózy růst české ekonomiky v letošním roce a v příštím roce mírně zpomalí, nicméně i nadále bude přesahovat 3 %. Ekonomiku budou nadále podporovat rostoucí zahraniční poptávka, robustní spotřeba českých domácností a celkově silná domácí investiční aktivita.

Zvyšující se poptávka po práci se při stále viditelnějším nedostatku volné pracovní síly projeví v pokračujícím rychlém růstu mezd.

Inflace se v závěru loňského roku nacházela v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle České národní banky s postupně klesající tendencí. Tento pokles pokračoval i v lednu letošního roku, kdy jsme dosáhli úrovně 2,2 % meziročního růstu inflace. Celkové inflační tlaky nicméně zůstávají poměrně silné, přičemž odrážejí zejména zrychlující mzdovou dynamiku v podmínkách silného ekonomického růstu. Domácí inflační tlaky se podle našich předpokladů ještě krátkodobě zvýší v návaznosti na již zmíněnou napjatou situaci na trhu práce. Následně budou postupně zmírňovat také s přispěním stabilizačního působení měnové politiky České národní banky.

Zesilující protiinflační působení dovozních cen bude v letošním roce odrážet zejména zpevňující kurz české koruny. Současně také plně odezní jednorázové vlivy, které zvyšovaly inflaci v minulém roce. Očekáváme proto, že se inflace v závěru roku začne snižovat a na horizontu měnové politiky, tedy někdy v polovině roku 2019, by se měla pohybovat těsně pod naším inflačním cílem, to je pod 2 %. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP