(11.30 hodin)

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Po obsažném sdělení předřečníka není moc co dodat. Jenom ti, co si to pamatujeme, víme, jak těžce se tento zákon tady rodil, jak těžce se přijímal. To, že se tam objevily ty výjimky, nebo ty spousty výjimek, my jsme s tím nebyli příliš konformní, ale prostě tehdy taková situace byla a byli jsme rádi, že se to podařilo alespoň v této podobě. Je tedy chvályhodné, že se pirátská strana vydává tímto směrem.

Praxe prokazuje, že s tím nakonec žádné velké problémy spojené nejsou. To je jenom dobře. Nicméně bych byl opatrný s tím, že tehdy jsme se samozřejmě velmi přeli s Rekonstrukcí státu, tak ta se k tomu taky nějakým způsobem jako asi vyjadřuje a vyjadřovat bude, což se samozřejmě potom projeví na výborech.

A určitě bych zmínil jednu věc, kterou bych odpověděl prostřednictvím pana předsedajícího kolegovi Plzákovi. Ty neziskové organizace tam jsou, ale nejsou tam úplně všechny zahrnuté. Samozřejmě jsou tam zahrnuty jenom ty, kde má účast stát, resp. obec, takové ty čisté neziskovky v uvozovkách, ty tam nejsou, což by třeba taky neškodilo, kdyby tam byly. To je jedna poznámka.

Druhá poznámka se týká toho, že samozřejmě některé smlouvy nebo některé věci mají ze své povahy strategický charakter pro stát a pro vládu, resp. pro stát jako takový, čili tam bych se klonil k tomu potom, až budeme rozdělovat do výborů, dát to do výboru pro bezpečnost, určitě, aby se k tomu mohl vyjádřit, k té šíři, resp. k tomu, co vlastně zveřejňováno bude. Čili určitě výbor pro bezpečnost, pro obranu a samozřejmě hospodářský.

Jinak nemám, co bych k tomu dodal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji zpravodaji panu poslanci Miloslavu Janulíkovi. Tímto otevírám obecnou rozpravu, kde mám s přednostním právem jako prvního přihlášeného pana místopředsedu Vojtěcha Filipa. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, budu stručný, nebudu nějak zatěžovat rozpravu. Musím ale opakovat, že Senát Parlamentu České republiky dal i proti současnému návrhu na zákon o registru smluv ústavní stížnost, která je na Ústavním soudu, a bude posuzovat, jestli ten zákon dnes platný včetně těch výjimek odpovídá článku 11 Listiny základních práv a svobod, tedy našeho ústavního pořádku, který praví, že každý má právo vlastnit majetek a vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Nebudu dál dočítat článek 11.

O co jde? Já prostě nemám zájem, na rovinu řečeno, aby podniky v rukou státu, které jsou v konkurenčním prostředí, byly postaveny mimo roveň soukromých podniků. A nejde mi jenom o národní podnik Budvar, který je na tom ještě hůře než ostatní, protože ty jsou v tvrdém konkurenčním prostředí. A ČEZ samozřejmě je sedmou největší energetickou společností Evropy, ale je právě také v tvrdém konkurenčním prostředí evropských firem. A představte si, že jejich konkurence si bude číst, co bude chtít, z těch smluv. Já s tím nesouhlasím.

Souhlasím s tím, že do registru patří neziskové organizace. Ty nepatří do konkurenčního prostředí. Ty nechť zveřejňují, protože příjem například od státu se u všech těch neziskových organizací přehoupl dávno přes deset miliard a věřím tomu, že při inventarizaci těch našich příspěvků pro jednotlivé neziskové organizace dospějeme k nějakému závěru, jak se postavit k rozpočtu roku 2019. To je realita. Ale právě proto, že ten návrh zákona nerespektuje rovnost vlastnických forem, jak jsem tady citoval z článku 11 Listiny základních práv a svobod, tak jsem přesvědčen, že by měl být vrácen navrhovatelům k přepracování. A dávám takovýto návrh, protože jsem o tom hluboce přesvědčený.

Kdyby návrh neprošel, trvám na tom, aby byla lhůta k projednání prodloužena o 20 dnů, na to nepotřebuji souhlas předkladatelů podle jednacího řádu. Čili tento návrh podávám jako druhý, alternativní, kdyby neprošel návrh na vrácení navrhovatelům k přepracování. Důvody snad nemusím dále specifikovat.

Opravdu není možné, aby se stát zbavil svých práv jako vlastník. Jestli chce skupina navrhovatelů likvidovat veřejný sektor, ať to deklaruje v tom zákoně. To je totiž likvidace veřejného sektoru ve prospěch soukromého sektoru. A já jsem tady dlouhodobě zastánce rovnosti vlastnických forem. A myslím si, že je to správná pozice.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu místopředsedovi. Mám tady dvě faktické poznámky a dvě přihlášky do obecné rozpravy. Jako prvního prosím o vystoupení pana poslance Milana Ferance. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje poznámka je skutečně faktická jenom k tomu, co říkal zástupce předkladatelů k vydávání dluhopisů - naznačeno účelových. Byla vzpomenuta společnost ČD Cargo. Jenom upozorňuji, že tato společnost vydala dluhopisy v roce 2011. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A mám tady ještě další faktickou poznámku - pan poslanec Jan Bauer. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, mám jenom krátkou faktickou poznámku, nebo spíše dotaz. Já jsem si dal tu práci a přečetl jsem si programové prohlášení vlády. Musím konstatovat, že v programovém prohlášení vlády v demisi stojí, že vláda předloží vlastní novelu zákona o registru smluv. Asi všichni máme ne úplně dobré zkušenosti s tím, že občas se poslanecké iniciativy vymykají kontrole a nebývají kvalitní. Ostatně i takto se vyjadřuje k tomuto návrhu vláda svým neutrálním stanoviskem.

Můj dotaz zní, jestli se vláda skutečně spokojí s touto pirátskou, dle mého názoru ne dokonalou, poslaneckou iniciativou, anebo jestli vláda předloží nějaký svůj vlastní návrh nebo novelu zákona. (Řečník se rozhlíží po vládní lavici, kde sedí jen ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministryně financí Alena Schillerová a ministr kultury Ilja Šmíd.) Nevím, jestli někdo z přítomných zástupců vlády je natolik kompetentní, aby mi na to odpověděl. Byl bych moc rád, pokud by se někdo kompetentní případně mohl dostavit.

Poslední poznámka je, že skutečně v minulém roce podalo 30 senátorů ústavní stížnost na zrušení zákona o registru smluv. A já se taktéž ptám někoho, nějakého zástupce vlády, jestli si nemyslí, zda by skutečně nebylo vhodné, abychom počkali do finálního rozhodnutí Ústavního soudu. Ten rozhodne a následně se k tomu může jak Poslanecká sněmovna, tak vláda, ať již bude jakákoliv, vyjádřit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji pane poslanče i za dodržení času. Mám tady další dvě faktické poznámky. Požádám o vystoupení pana poslance Jana Zahradníka. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, je to opět návrh, který je, to asi nebude nikdo z nás zpochybňovat, z dílny nebo z iniciativy těch aktivistických organizací, které reprezentuje Rekonstrukce státu. To je marné. Tak tomu bylo i v té tvrdé verzi zákona o registru smluv a tak to je podle mého názoru i s tímto návrhem. Snad nebudu podezírán z toho, že bych byl fanouškem těchto organizací. Byl jsem jeden z těch nás mála, který hlasoval proti zákonu o registru smluv. A patřičně jsme za to byli potrestáni aktivistickými organizacemi Rekonstrukce státu.

Myslím si, že skutečně to, že se snažíme všechny instituce, které náležejí zřizovatelskou povinností krajům, obcím atd., zatížit touto povinností, děláme špatně. Takovými organizacemi jsou například i nemocnice, které zřizují jako akciové společnosti kraje. Jsou to všechna eseróčka, akciovky, které obce a kraje i stát zřídily, a tím jsou vystavovány naprosto nekalému konkurenčnímu prostředí, stávají se subjekty nekalé hospodářské soutěže. (Hluk v sále. V uličkách postávají hloučky diskutujících poslanců.)

Když jsem se snažil navrhovat, aby tuto povinnost měly i neziskové organizace, mám teď na mysli povinnost vyplývající ze zákona o registru smluv, anebo i soukromé organizace, které pobírají významné státní dotace, tyto návrhy nebyly přijaty.

Připojím se tedy k těm, kteří budou hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. S další faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP