(11.40 hodin)

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, tak já velmi stručně. Poprosil bych pana zpravodaje, aby tady nejmenoval lobbistické skupiny. Mimochodem, pokud vím, tak vláda připravuje zákon o lobbingu, takže pro mě Rekonstrukce státu je sprostá lobbingová společnost, která hájí zájmy velmi pro mě podivných lidí.

Co se týká toho, proč ty firmy nechtějí smlouvy zveřejňovat, proč jsou tam ty výjimky. Vy si fakt myslíte, že to je kvůli tomu, že špatně hospodaří? Budvar nebo ČEZ? Vy si to fakt myslíte, že oni to proto nechtějí zveřejňovat? Já si to tedy nemyslím. Oni to nechtějí zveřejňovat právě z obchodních důvodů. A to je celý ten problém.

Jinak obce, ano, zatěžuje nás to. Nevidím v tom žádný korupční potenciál, v těch smlouvách. Prostě to už je dáno ex post, když se to zveřejní. A jenom je to práce navíc, začerňování, zveřejňování apod.

Řeknu ještě jiný případ z praxe: stošestka, zákon o svobodném přístupu k informacím. Dneska to tady padlo, že se to týká také tohoto návrhu zákona. Já vám řeknu - fakt si myslíte, že občané se na úřad ptají skutečně v zájmu veřejnosti? No to tedy rozhodně ne! 99 procent žádostí o svobodný přístup k informacím je buď firemních, zajímají je veřejné zakázky, ale pokud to jsou občané, tak většinou se zajímají o to, když je změří někde stacionární radar, jaká firma to provozuje, jak se to tam dostalo apod. To znamená, ten účel tady je taky velmi pochybný! Ale na rozdíl od registru smluv tady to vnímám trošku jinak. Prostě občané mají právo a my jim ho umožňujeme. Registr smluv podle mě nemá žádný protikorupční charakter, je to zveřejňování něčeho, co proběhlo. Nám to vadí jen z administrativních důvodů, beru to jako práci navíc, zase další administraci. Jinak je mi to jedno. Ale fakt uvažovat o tom, že státem vlastněné společnosti nechtějí zveřejňovat smlouvy proto, protože by podváděly, ten já tedy bohužel přijmout nemůžu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, pane poslanče, děkuji, čas. A mám tady další faktickou poznámku, pan poslanec Marian Jurečka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobrý den. Já jsem se původně řádně přihlásil do rozpravy, ale když vidím, jak se teď ta diskuse tady ubírá, tak si dovolím vystoupit s technickou a vznést procedurální návrh, kterým ji odůvodním.

S ohledem na to, že v loňském roce jsme tady poměrně komplikovaně tvořili kompromis k zákonu o registru smluv, který nemá zas tak dlouhou platnost v praxi, myslím si, že i podnikatelské prostředí oceňuje nějakou předvídatelnost našich kroků, a především s ohledem na to, jak tady zaznělo, že byl podán návrh k Ústavnímu soudu, ten je projednáván, tak bych si dovolil, abychom si tady ušetřili čas a nedělali zase za několik třeba měsíců novou novelu s ohledem třeba na nález Ústavního soudu, který nechci předjímat, tak kdybychom tento bod s dovolením přerušili do doby zveřejnění nálezu Ústavního soudu. To je můj procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a poslední faktickou poznámku v tuto chvíli má pan poslanec Jan Farský. (Připomínka z pléna) Pardon? Ano, ano, tak omlouvám se, já jsem se přeslechl. Takže váš procedurální návrh je odročení do rozhodnutí Ústavního soudu.

Takže jelikož je to procedurální návrh, tak budeme hlasovat hned. Ještě zagonguji za prvé, za druhé vás odhlásím. (Krátká odmlka.) Podívám se, jestli máme ustáleno, myslím, že ano.

 

Takže kdo je pro návrh na odročení do rozhodnutí Ústavního soudu, prosím, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 66, přihlášeno je 144, pro 45, proti 91, zdržuje se 8. Tento návrh byl zamítnut.

 

Takže budeme pokračovat v projednávání a já požádám pana poslance Farského o faktickou poznámku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Hezký den přeji. Dvě minuty jsou krátké na dlouhé povídání o šestiletém přijímání a prosazování tohoto zákona, tak se omezím na to základní.

Jako Starostové a nezávislí podporujeme tuto novelu z toho pohledu, že skutečně jsou to věci, které ze zákona v průběhu vyjednávání vypadly. Na rovinu ale také musím říct, že stabilita prostředí, které se neustále mění, má taky velkou hodnotu, a že tedy k této změně, si myslím, dochází relativně zbytečně brzo, protože je lepší, když si ten systém sedne. A to z těch minulých zkušeností mám velkou obavu, jak ten zákon, když teď bude otevřen v Poslanecké sněmovně, jak moc to může přežít. Ono se také lehce může stát, že s dobrým plánem ten zákon vylepšit ten zákon může poté, co projde Poslaneckou sněmovnou, tak už skoro nemusí také být.

Když tady zaznívala Rekonstrukce státu, tak já bych jenom chtěl říct, že oni dávali stanovisko, nevím, jak moc ho distribuovali. A možná to kolegy k tomuto návrhu, možná to tady kolegy překvapí, ale oni jsou proti té části vypuštění. Sami říkají, že by to písmeno, pardon, já už si je nepamatuji, to poslední písmeno ve výjimkovém paragrafu, že by tam nemělo být. To je ten složitý kompromis, který tady byl ustanoven. A říkají, že tato výjimka pro ty podnikající osoby a tam, kde je to skutečně součástí jejich podnikatelské činnosti, tak aby tato byla zachována. Jejich stanovisko říká, že souhlasí se zrušením výjimky pro ČEZ, která byla extendována právě účelově tím, že se firmy skrz vydání dluhopisů z registru smluv takto vyjímaly.

Tak to jenom když tady debatujeme, aby byla skutečně známa všechna data. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Ivana Bartoše a řádně přihlášená paní poslankyně Kateřina Valachová je připravena. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, tady zaznělo od předkladatele Jakuba Michálka to, čeho všeho se vlastně rušení výjimek týká. Ale zaznívá tady často právě ten ČEZ. V letošním roce, nebo na stole je dělení ČEZu. ČEZ má řadu svých divizí. Jedna z nich je ČEZ Distribuce. Na ERÚ se opět diskutují nové tarifní struktury pro konečné uživatele, kteří odebírají elektrický proud, takže jističe dva. Pokud tedy je občanům v České republice vykládáno, že je potřeba zdražit energii, a Česká republika a domácnosti stojí tváří v tvář té energetické chudobě, když se podíváte na náklady na odběr elektřiny, tak já si tedy myslím, že právě v optice toho, že toto se má stát v roce 2018, 2019, opět zdražení energie, velkou roli v tom hraje ČEZ Distribuce, které uzavírá smlouvy, které nejsou transparentní, kde teče obrovské množství peněz, tak občané mají právo mít možnost nahlédnout do toho, kam tedy ty peníze jdou. V čem se zvýšily ty náklady, že se díváme na masivní zdražení odběru elektřiny pro domácnosti. Takže z tohoto důvodu právě teď se máme bavit o tom, zrušit tyto výjimky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan kolega Adamec také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Já jenom velmi stručně a krátce. Já tedy nepatřím k obhájcům ČEZu a žádného velkého energetického gigantu, ale musím říct jednu věc. Je potřeba si tady uvědomit, o čem se vůbec bavíme. Cena elektřiny dneska není cena tržní. To je cena politická. Tak si to prosím uvědomme! Máme šanci to ovlivňovat! Je to cena politická, určovaná politickým rozhodnutím!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Kateřina Valachová. Připraví se pan poslanec Marek Benda. Nevím, jestli mě paní poslankyně slyší, že přišla na ni řada s přihláškou...? Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP