(9.50 hodin)
(pokračuje Munzar)

Správně jste řekl, že už dneska advokáti musí hlásit to, pokud se jedná o praní špinavých peněz. Ale tento váš návrh se tohoto netýká. Tam je skutečně velice vágní formulace a může se vykládat jakkoliv. A proto jsme dostali dopisy nejenom od pana advokáta Sokola, my všichni jsme dostali dopisy od České advokátní komory, vyjadřovali se k tomu ústavní právníci. A já se obávám, že ten váš zájem je pouze to, že přání je otcem myšlenky. Vy se domníváte, že se to bude vykládat pouze podle vás. Ale tady je spousta právníků. Víme, že když se sejdou dva právníci, tak jsou z toho tři názory. Takže jakým způsobem vy můžete garantovat lidem, že se to nebude zneužívat? A jakým způsobem budete garantovat lidem, že se to bude vykládat pouze podle vás? No nebude, na to vám můžu tady dát ruku do ohně.

Takže já se domnívám, že sami tímto porušujete vlastní program. Nezavádíte žádné kontrolní mechanismy. Vy jste tady řekl, že jsou tam kontrolní mechanismy. To ustanovení, které navrhujete, ten váš pozměňovací návrh neobsahuje žádný kontrolní mechanismus. V té novele daňového řádu ani není zmínka, že by Česká advokátní komora, přes kterou by to mohlo jít, by toto mohla, takový požadavek, odmítnout. Není to tam. Takže tento návrh zcela jistě zasahuje do ochrany svobody, ochrany soukromí a práva na právní pomoc. A já jsem překvapen, že jste s tím přišli s porušením vlastního programu už na třetí schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Marek Benda, poté kolega Kupka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych stručně sdělila názor klubu Starostové a nezávislí na novelu zákona daňového řádu.

Původním cílem směrnice DAC 5 a její transpozice do daňového řádu byla snaha o zlepšení mezinárodní spolupráce proti daňovým zločinům. Ministerstvo financí však posouvá tuto novelu k výraznému posílení moci české Finanční správy. Domníváme se, že žádat banky o údaje, jedná se o prolomení bankovního tajemství v čistě vnitrostátních případech a to považujeme za nesprávné. Kromě jiného, jak zde již zaznělo, musí orgány, resp. instituce v případě, že zjistí nějaké pochybení, informovat Finanční analytický útvar. Ministerstvo financí tedy postupuje nad rámec směrnice, když chce, aby Finanční správa měla údaje i od tuzemských bank, poskytovatelů platebních služeb či advokátů.

Kromě jiného bych se ráda vyjádřila k pozměňovacímu návrhu pana poslance Michálka. Domníváme se, že se jedná o bezprecedentní prolamování advokátní mlčenlivosti, čili jedná se o protiústavní zásah. Je také nepřijatelné, aby zastupování v obchodních transakcích mělo jinou právní ochranu než ostatní právní vztahy. Mimo jiné zde také zaznělo, že advokát, zjistí-li, že klient provádí podezřelé transakce, musí toto povinně sdělit Finančnímu analytickému útvaru. To znamená, že prolomení mlčenlivosti je upraveno zákonem proti praní špinavých peněz, čili je tento pozměňovací návrh zbytečný.

Ráda bych také konstatovala, že mlčenlivost chrání především klienty, nikoliv advokáty, a že většina advokátů vede své klienty a má povinnost vést své klienty k relevantnímu výkonu práv a povinností.

Pokud by neprošel pozměňovací návrh pana poslance Stanjury, resp. Bendy, pak tuto novelu nepodpoříme. Zároveň nepodpoříme také pozměňovací návrh klubu Pirátů.

Závěrem mi dovolte konstatovat, paní ministryně zde často uvádí příklady ze zahraničí, že některé země implementovaly stejným způsobem onu směrnici jako Česká republika. A já se tedy ptám, paní ministryně, pokud bychom navrhli novelu zákona o rozpočtovém určení daní, kdy obce by měly dostat jednu třetinu všech daňových příjmů, tak jak tomu je v řadě zemí Evropské unie, pak ji také podpoříte?

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní pan poslanec Marek Benda, připraví se pan poslanec Martin Kupka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, zpravodaj zmizel, vážené dámy, vážení pánové. Za prvé jsem tedy od vás pokládal, pane místopředsedo, za trošku nefér, že jste mě odsunul až za písemné přihlášky, když jste mě zaregistroval, vzal na vědomí a pak jste... takže jsem počítal, že se už nemusím hlásit písemně, a pak jste mě odsunul. Ale to je asi jedno.

Já bych se spíš teď, protože mnoho už zaznělo, chtěl trochu vyjádřit k vystupování paní ministryně, které pokládám za v podstatě hluboce nefér a neloajální ne vůči této Sněmovně, ale vůči vládě. Paní ministryně zde zastupuje vládu. Ne sama sebe, ne svůj resort. Vláda se nějakým způsobem rozhodla - a musím říct, že mě v tuto chvíli mrzí, že tady není předseda vlády a že tady není ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády a že se nevyjádří, co si tedy vláda myslí. Jestli vláda předkládá to, co předkládá, s plným vědomím, anebo je to jenom tak, jako že jsme se takhle dohodli, ale jestli si to Ministerstvo financí chce upravit nějak jinak, tak ať si to Ministerstvo financí upraví nějak jinak. To pokládám za opravdu nefér, protože je tady pokus obejít vládu ze strany Ministerstva financí s nápomocí pana poslance Michálka, resp. Ferjenčíka, ale je to stále to samé. Pokus obejít vládu a říct: To, co nám neprošlo na vládě, to, co odmítla Legislativní rada vlády jako protiústavní - a to jenom upozorňuji, že to byla Legislativní rada vlády, to nejsou nějaké výmysly nějakých advokátů nebo nějakých tady uvažujících právníků. Legislativní rada vlády doporučila vládě, aby nešla cestou prolamování dalších tajemství advokátních, notářských, auditorských a dalších ve vztahu k finančním orgánům jiným, než ke kterým nás nezbytně váže směrnice. A Ministerstvo financí si to tady lobbisticky obíhá, využívá k tomu Piráty, od kterých jsem opravdu čekal, že budou spíše uskupením, které bude hájit lidskou svobodu, a nebudou nabíhat na to, co se pokouší prosadit Ministerstvo financí. A je mi opravdu líto a pokládám opravdu za nefér, aby ministryně financí jménem vlády - ona jménem nikoho jiného tady nemluví, nemluví tady za resort - jménem vlády říkala "máme kladné stanovisko k návrhu", které jí vláda z toho návrhu vyhodila, a to zcela vědomě a na základě stanoviska svého poradního orgánu, kterým Legislativní rada vlády je.

Takže bych moc prosil, abychom se zamysleli i nad tímto: Máme vládní návrh a ministryně financí se v tuto chvíli pokouší obejít vládu. Nejen nás poslance, ale vládu, která se nějakým způsobem rozhodla a která někam směřovala. To je poznámka obecného charakteru.

Pak bych poprosil, aby se - tak jak už říkal pan poslanec Kalousek, ale já bych chtěl, aby to bylo navrženo jako změna procedury, a je mi líto, že tady není pan zpravodaj, ale s tím se asi nedá nic dělat - aby se o pozměňovacím návrhu, aby se hlasovalo o mém návrhu na změnu procedury. Že se nejprve bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C, což je návrh pana poslance Stanjury, resp. můj vložený do systému, kterého se posléze ujal pan poslanec Stanjura. Ten je ten úplně nejčistší, který říká: pouze implementujeme směrnici. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP