(10.00 hodin)
(pokračuje Benda)

Myslím, že je férové, aby Sněmovna o něm rozhodla hlasováním. Pokud se Sněmovna rozhodne, že ne, že jde cestou vládního návrhu, je to samozřejmě právo Sněmovny, ale pokládám za trochu nefér, aby se o mém návrhu nehlasovalo jenom na základě toho, že je seřazen někam jinam a že se řekne no, bohužel jste v pořadí, máte smůlu, už o vašem návrhu hlasováno nebude. Pokud tento návrh neprojde, pak se hlasuje o návrhu paní poslankyně Válkové, resp. ústavněprávního výboru, který pokládám za rozumný kompromis, který udržuje mlčenlivost ve vztahu k českým daňovým orgánům a současně zavádí to úzké hrdlo. A velmi vás prosím, abyste nepodpořili lobbistické návrhy pirátské strany, resp. Ministerstva financí, které se pokouší zbourat vládní návrh zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi a poznamenal jsem si jak názor pana kolegy Kalouska, tak jeho k proceduře a jistě se k tomu při projednávání procedury vrátíme.

Nyní faktická poznámka pana poslance Jakuba Michálka a pan kolega Kupka je připraven. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se jenom chtěl vyhranit proti tomu obvinění, že to je nějaký lobbistický návrh. Ten návrh jsem připravil já ve spolupráci s Ministerstvem financí, od kterého jsem si vyžádal různé varianty, jak je možné tuto otázku regulovat. Přednesl jsem ho na ústavněprávním výboru, všichni tam seděli a viděli to. Je to návrh, který vznikl v rámci státu. A lobbistické návrhy, to jsou ty návrhy, co předkládáte vy prostřednictvím pana předsedajícího. Tedy nepředkládáte je prostřednictvím pana předsedajícího, ale návrhy, které připravují banky, advokátní komory apod. A řada z těch věcí, které tady zazněly, byly v některých případech bez hlubší znalosti věci prostě přečteny ze stanoviska České advokátní komory. No advokáti dělají naprosto správně to, co je jejich práce - hájí svoje zájmy. A jejich zájem je, aby nebyli regulováni státem. Samozřejmě budou protestovat proti veškeré regulaci praní špinavých peněz, proti veškeré regulaci daňových úniků apod.

Já si myslím, že ta svoboda, co máme v programu jako pirátská strana, neznamená svobodu prát špinavé peníze a organizovat masivní daňové úniky. To opravdu takhle nelze vykládat. Advokát má už dneska oznamovací povinnost a rozhodně neplatí, že by povinnost mlčenlivosti advokáta byla neomezená.

Takže tolik k panu kolegovi, abychom si rozuměli. A opravdu se mi nelíbí tohle to obviňování z nějakých lobbistických tlaků nebo něčeho podobného, protože jediný lobbistický tlak, který tady máme, tak je od advokátů, jako je pan Sokol apod. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců pirátské strany.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Máme tady ještě další faktické poznámky, kolega Kupka ještě vydrží. Faktická poznámka Marka Bendy, Zbyňka Stanjury, Vojtěcha Munzara. Tak Marek Benda první s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení páni kolegové, teď bych s dovolením poprosil svého předsedu klubu, aby mi nemluvil na pana poslance Michálka. (K poslanci Stanjurovi, který hovoří spolu s dalšími u lavic pirátské strany.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, já vám odmažu ten čas a požádám sněmovnu o klid a znovu spustím. (Rušno v sále.) Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, pokud diskutujete něco jiného, než je daňový řád, prosím v předsálí! Važme si jeden druhého a nechme ty, kterým bylo uděleno slovo, aby mohli říct svůj názor. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já nepochybuji, že kolegové diskutují daňový řád. Ale chtěl bych jenom zareagovat na to, co řekl pan poslanec Michálek.

Tak za prvé, to není nějaký advokát Sokol, ale je to celé vedení advokátní komory. Jenom abychom si to nezjednodušovali. Stejně tak notářské komory, stejně tak všech ostatních komor.

A za druhé, kdo je lobbista, nerozhodujete prosím vy. Pro mě je stejně nebezpečným lobbistou Ministerstvo financí a finanční úřady proti vůli vlády - a teď říkám znovu a opakuji proti vůli vlády - jako případné komory. To je prostě souboj dvou zájmů a netvařme se, že finanční úřady také nelobbují za to, aby to měly co nejjednodušší, a dokonce v tomto případě přecházejí přes vládu. Tak to pokládám za opravdu nefér říkat, že jedni jsou lobbisti a druzí jsou ti svatí, protože to je stát. Stát má také své zájmy. Já chápu, že se je snaží hájit. Ale tady máme nějaký vládní návrh, a vy ve prospěch Ministerstva financí na základě podkladů Ministerstva financí, na základě toho, že vás k tomu přesvědčili, ukecali - teď nevím, které slovo je správné - se pokoušíte hájit zájmy Finanční správy proti vládě České republiky, proti této Sněmovně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Zbyňka Stanjura, poté Vojtěch Munzar, Marek Výborný, Jakub Michálek. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chci upozornit na chybu v logickém postupu pana poslance Michálka. Neříkejte mi, že nám to psali lobbisti - a druhá věta - vám to psali lobbisti. Tak pro sebe mají jiná měřítka než pro nás. My to jsme schopni napsat sami. Co je lobbistického na návrhu "implementujme čistě evropskou směrnici bez našich domácích vylepšení"? To je lobbistický návrh? To přece umí vyhodit každý, i vy, pane předsedo Michálku, z toho návrhu to, co je navíc. Pokud je správně, já předpokládám, že ano, pokud je správně značná část, která je implementační, a část, kterou si přidává Ministerstvo financí, tak je to velmi jednoduché. To nám nemusí nikdo psát.

Já jsem se včera dočetl zdůvodnění pana předsedy Michálka v tisku, možná nebudu citovat přesně, tak se omlouvám, že to je opatření, které směřuje proti velkým korporacím a agresivní daňové optimalizaci. Takhle nějak jste to formuloval, pane předsedo prostřednictvím pana místopředsedy. A tady jste říkal, že těch 500 tis. nezasáhne malé a běžné. No to zasáhne i malé firmy, 500 tis., i malá firma, když něco nakoupí, může mít DPH 500 tis. a nějaký úředník může usoudit, že by mohla tu daň nezaplatit. 500 tis. je částka, kvůli které nadnárodní korporace mají agresivně daňové plánování? To snad nemyslíte vážně! Když tak tam musíte změnit aspoň měnu. (Smích a potlesk zprava.) Určitě to není 500 tis. korun, to určitě ne. A mluvil o tom Marek Benda. A je mi fakt trapné, že ostatní ministři, kteří hlasovali proti návrhu Ministerstva financí, tady mlčí a nechají říkat ministryni financí: no to je jedno, že to vláda vyhodila, nějaká podezřelá Legislativní rada vlády, tady pan předseda Michálek je přesně v intencích Ministerstva financí. Že pracujete za ně v jejich prospěch, je to legitimní, já to nijak nezpochybňuji, ale vy to vždycky otočíte, 500 tis. korun - (Předsedající upozorňuje na uplynutí času k faktické poznámce.) Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Vojtěch Munzar s faktickou poznámkou. Ještě než mu udělím slovo, konstatuji došlou omluvu z jednání pana ministra kultury Ilji Šmída z naléhavých pracovních důvodů. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Ještě jednou dobrý den. Já zase prostřednictvím pana předsedajícího chci zareagovat na to, co řekl pan předseda Michálek. Vy to tady skrýváte za boj se špinavými penězi, ale ta formulace je skutečně takováto: skutečnosti nasvědčující tomu, že nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti. Nemluví se tady o velkých korporacích. Dopadne to v takovémhle případě - ten výklad bude nejhorší, co jsem tady řekl, a skutečně si myslím, že to tak bude, bude nejhorší vůči těm daňovým subjektům. A vy nemůžete garantovat, že to tak nebude. Neexistuje tady zpřesnění v tom vašem pozměňovacím návrhu, neexistují kontrolní mechanismy. A skutečně vy tím jdete proti Listině základních práv a svobod. Protože už dneska advokáti mají povinnost nahlásit praní špinavých peněz. Ale vy toto právo na ochranu soukromí ubíráte, přidáváte jim další povinnosti, dáváte možnosti a práva Finanční správě a to jde skutečně proti ústavně zaručeným právům našich občanů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Marek Výborný, také s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já jsem chtěl původně vystoupit až v řádné rozpravě, ale kolega Michálek mě vyprovokoval, protože tady skutečně odlišme věci, které jsou na stole. Přece jsou tady jakási jasně definovaná Ústavou chráněná práva, nikoliv advokátů, nikoliv notářů, nikoliv exekutorů a dalších, ale občanů, těch klientů. A vy tím, že spolupracujete... A mě mrzí, že tady není ministr spravedlnosti, aby se k tomu vyjádřil, protože ten by tady měl vystoupit a říct jasně stanovisko za Ministerstvo spravedlnosti. Protože mně přijde, že jeden resort ve spolupráci se skupinou Pirátů, která tady vede nějakou svatou válku za rádoby prospěch občanů... Ale to skutečně není prospěch občanů.
Přihlásit/registrovat se do ISP