(10.10 hodin)
(pokračuje Výborný)

Tady dochází k prolomení toho, co je Ústavou chráněno. A je naší povinností toto respektovat. Pokud toto bude prosazeno, stejně všichni víme, že se k tomu okamžitě bude vyjadřovat Ústavní soud. Vezměme to prosím v patrnost a tyto naopak z mého pohledu lobbistické snahy jedné skupiny tady musíme odmítnout.

Já bych chtěl za klub KDU-ČSL říci teď tady jasně, aby bylo postupováno dle procedurálního návrhu kolegy Marka Bendy, a v případě, že neprojde to, co podle nás je nejčistší, tzn. pojďme pouze implementovat a nic víc, protože tady se opět snažíme být papežštější než papež a využít jedné normy k tomu, abychom prosadili nějaké své zájmy nebo zájmy Finanční správy, tak pokud toto neprojde, tak potom podpořme rozumný kompromisní návrh paní kolegyně Válkové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka zpravodaje. Pan poslanec Jan Volný se přihlásil s faktickou poznámkou, připraví se k faktické poznámce pan poslanec Václav Klasu. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji panu předsedajícímu za slovo. Vážení kolegové, kolegyně, nebudu tu mluvit ani zleva, ani zprava, jenom shrnu nějaká fakta, která cítím já jako poslanec Volný.

Jedna věc je, že je opravdu nelogické, pokud se dnes usneseme, a nejspíše se budeme muset usnést, že tyto citlivé informace, nebo tyto informace budeme dávat na požádání kolegům z daňových správ i zahraničních států, tak mi opravdu dává nelogické řešení, abychom neumožnili našim orgánům a našim správcům daně tyto informace získávat.

Druhá věc, která mi trošičku leží v hlavě, je, proč 15 velice významných států, které již mají tuto implementaci za sebou a schválily ji, v rámci schvalování této implementace schválily právě to, že budou dostávat i jejich orgány tyto informace z těchto kanálů a i bez toho úzkého hrdla, které tam pan kolega Michálek dal, tzn. těch půl milionu. Ony to mají opravdu za dvacetikorunu.

Třetí věc je argument, že se tam mluví i o nějakém budoucím neplacení daně nebo budoucím výhledovém problému, který by se měl řešit a ohlašovat. No samozřejmě, vždyť tento atribut je prevence proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Tak potom pokud se to už uskuteční, tak co je o prevenci? Pokud tedy jde o prevenci, tak se musí umět sáhnout i v době, kdy to ještě není dokonáno, protože potom, když to budeme řešit, jestli zbraně už budou někde na Dálném východě, tak je to naprosto zbytečné. Mně to prostě logiku dává a já si myslím, že bychom ten pozměňovací návrh (upozornění na čas) pana Michálka měli podpořit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, také pro vás platí, že je potřeba dodržet čas k faktické poznámce.

Přečtu přihlášené k faktickým poznámkám. Pan poslanec Klaus, Michálek, Langšádlová, Zahradník, Bartoš, Benda. A řádně přihlášení. To aby řádně přihlášení, pan poslanec Kupka, Skopeček a Ferjenčík věděli, že tedy mají... A pan předseda Bartoš se hlásí s faktickou, nebo s přednostním? Jestli s přednostním právem, tak před panem kolegou Kupkou, protože faktické poznámky jsou i před přednostním právem. Tak jedině po kolegovi Bendovi. Ale připomínám, že je potřeba se přihlásit elektronicky k faktické poznámce.

Pan poslanec Václav Klaus. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Klaus: Děkuji. Jenom krátce k těm emocím. Všimněte si, s jakou nenávistí v hlase vyslovuje pan poslanec Michálek slova "advokát Sokol". Takoví jako advokát Sokol. Poslanec Parlamentu útočí na bezúhonného občana České republiky, který platí daně atd. (Smích v sále). Smějí se tomu tady u pultíku, podobně jako nějaká jiná hnutí se tady smávala v minulosti. Tak vás jenom upozorním, že ani Urválek, ani K. H. Frank neprolomili zcela mlčenlivost advokátů. Vy zavádíte něco podobného a ještě se tady tomu vesele řehtáte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jakub Michálek také s faktickou poznámkou. Máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já to vezmu opravdu velmi věcně. Zazněla tady otázka na kontrolní mechanismy. Ty kontrolní mechanismy jsou zabudované v návrhu, který schválil nebo doporučil ústavněprávní výbor. Jednak došlo ke změně, že původně si mohly ty informace vyžádat všechny finanční úřady, podle toho pozměňovacího návrhu si je může vyžádat pouze Generální finanční ředitelství, čili jeden úřad v zemi, který by na to měl být specializovaný a který samozřejmě v případě, že dojde k nějakým žalobám, že se to dostane ke správnímu soudu, a je tam i ochrana ve správním soudnictví.

Dále tam je podle § 58 odst. 3, že správce daně předtím, než si tu informaci vyžádá, tak se ji bude snažit získat jiným způsobem, čímž by taky měla být omezena část případů, kdy se to bude využívat. Dále tam je, že ty informace budou vyžádány formou výzvy, takže ta taky vyžaduje nějaké odůvodnění, byť samozřejmě v těch daňových řízeních to bývá poměrně stručné. Dále tam je, že se to bude vyžadovat prostřednictvím České advokátní komory, která by měla ohlídat, že nebude docházet ke zneužívání, a pokud nebude ta žádost řádně odůvodněna nebo tam bude jiné podezření na nezákonnost, tak může doporučit tomu advokátovi, aby se bránil u správního soudu.

A poslední věc, kterou jsme tam dali, která je opět nad rámec toho, jak to mají všechny evropské státy, které to implementovaly, je, že tam je ten limit, že to skutečně dopadne pouze na podezření z daňových zločinů. A ta formulace "skutečnosti nasvědčující", no to je úplně stejné jako v trestním řádu. Na tom není už opravdu nic nového, je to úplně stejné, jako je to v trestním řádu.

Takže ty kontrolní mechanismy jsou tam zabudované, jsou tam pevně a věříme, že k tomu zneužívání docházet nebude.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Heleny Langšádlové. Máte slovo k faktické poznámce, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych si opět dovolila takovou poznámku obecnou k implementaci evropských směrnic. Když jsme tady o tom hovořili minule, tak paní ministryně, a za to díky, mě poučila, že obecně při implementaci ten text, který je implementován, nebo ten text, který se týká implementace, je podtržen. Udělala jsem si takový test mezi poslanci napříč a zjistila jsem, že to většina z nás opravdu, nebo téměř všichni, nevěděli. To je naše chyba. Ale přesto bych chtěla moc poprosit. Já si myslím, že bychom měli hovořit o tom, jestli v případě implementace směrnice nemít zde pouze tu čistou implementaci a ty ostatní úpravy nemít v jiných návrzích, protože možná by se projednávání těch bodů, kde je napsán vždycky ten návrh zákona EU, výrazně urychlilo, byť vím, že implementace umožňuje různé alternativy pro členské státy. A pokud tomu tak nebude, tak bych přesto byla velmi ráda, kdyby i v textu důvodové zprávy, v tom vyhodnocení, tak jak je tady známe k jiným případům, jestli je to kompatibilní s něčím, s nějakým nařízením, aby i v té důvodové zprávy byl jednoznačně odstavec, který nás vlastně uvede do toho, která část navrhovaného zákona je opravdu implementací a která část je něčím navíc, tak jak to známe v jiných hodnoceních v důvodových zprávách. To není nic proti ničemu, jenom by to výrazně zpřehlednilo projednávané návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Mám před sebou ještě čtyři faktické poznámky a pak přednostní právo paní ministryně. Nyní pan poslanec Jan Zahradník s faktickou poznámkou a po něm pan poslanec Ivan Bartoš také s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, když se tady v této Sněmovně jedná o prolamování svobod, tak to vždycky vzbuzuje bouřlivou diskusi. V minulém volebním období takovouto diskusi vzbudilo prolamování domovní svobody, když jsme v zákoně o ochraně ovzduší dovolili kontrolorům lézt do soukromých domů a bytů a kontrolovat, čím kdo topí ve svých kamnech. Sněmovna to schválila po bouřlivé diskusi, dokonce tuto neblahou praxi potvrdil i Ústavní soud. Všichni si na to zvykáme, nikdo proti neprotestoval, proti tomu porušování této svobody, ani dneska proti tomu neprotestuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP