(10.30 hodin)
(pokračuje Schillerová)

K poznámce paní poslankyně Langšádlové. Ono to cílí spíš obecně k legislativním pravidlům vlády. Skutečně je to tak, jak jsem řekla už na minulém jednání Poslanecké sněmovny. Vždycky ta implementovaná část je podtržená, ukládají to legislativní pravidla. Ono by se to nemohlo dostat ani dál, protože by to nepustily jednotlivé komise a Legislativní rada vlády. Já se nebudu vyjadřovat obecně, jak je to v důvodových zprávách jiných zákonů, ale v našem je to určitě popsáno dobře, protože i pan předseda Kalousek uvedl, že jsme to nikdy nezastírali, takže to asi bylo všem jednoznačně zřejmé.

Malá poznámka, já se opravuji. Při svém minulém vystoupení jsem řekla, že AML směrnici tu máme od roku 2008. Bylo to v zápalu boje. Máme ji tady od roku 1996, abych byla úplně přesná.

A teď prosím k paní poslankyni Válkové. Omlouvám se, není to pravda. Nemám tady bohužel vyjeto Španělsko, to jsem si nějakým způsobem nevyjela, ale budu číst Francii. Francie je typická země, která šla implementovat nad rámec, takže podklady, které vám připravili, paní poslankyně, nejsou správné. Od 1. ledna 2018 má francouzská daňová zpráva možnost se obrátit na finanční instituce, reglementované profese - advokát, soudní úředník apod., na kasina atd. se žádostí o poskytnutí informací držených těmito osobami v souladu se zákonem AML i pro účely vnitrostátní správy daně. Sankce je tam 10 tisíc eur.

Co se týče Španělska, omlouvám se, to jsem si nevyjela, ale ještě v rychlosti si najdu Německo. DAC 5 byl implementován prostřednictvím zvláštního německého zákona. Na internetu je používána zkratka pro to StUmgBG, sbírkové číslo má 1682 a ve sbírce byl zveřejněn v červenci 2017. Dochází k výraznému zpřísnění oznamovací povinnosti. Byl uzákoněn 10% práh u přímých i nepřímých podílů na zahraničních kapitálových společnostech. Při překročení tohoto prahu vzniká oznamovací povinnost německých poplatníků vůči německé daňové správě. Oznamovací povinnost je také zpřísněna u výše zmíněných dalších firem. Týká se všech společností mimo EU, EHS nebo Švýcarska. Podmínkou není výše podílu, ale podstatný nebo rozhodující vliv v Německu usedlých investorů. V podstatě tolik.

Nemám tu Španělsko, omlouvám se, ale Španělsko šlo také implementovat nad rámec. Takže upřesňuji jenom informace, které tu byly řečeny.

Ještě malá poznámka. Nad rámec vůbec projednávání DAC 5 k paní poslankyni Kovářové, bohužel tu není, ale ona hovořila o tom, jestli bych podpořila, aby podíl samospráv na sdílených daních dosahoval alespoň evropské úrovně 30 %. On jí dosahuje. Této hranice v podstatě Česká republika dávno dosahuje. Obce dostávají ze sdílených daní 23,58 %, kraje 8,92 %, což je dohromady 32,5 %. V loňském roce ten podíl činil 30,32 % a v roce 2018 se odhaduje, že daňové příjmy obcí budou tvořit 73 % jejich rozpočtu. Jenom pro vaši informaci, daňové příjmy obcí a krajů dlouhodobě narůstají a nepřestanou růst i v následujícím - tomto roce. Za poslední čtyři rozpočtové roky 2015-18 došlo k nárůstu daňových příjmů obcí o 54 mld., což je o 31 %, a krajů o 19 mld., což je o 37 %.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké dopoledne. A nyní s faktickými poznámkami mám dva přihlášené, takže požádám nejprve pana Válka o faktickou poznámku a připraví se paní poslankyně Helena Válková. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. Já bych chtěl ústy pana předsedajícího ujistit obě dvě diskutující strany, že se poctivě snažím chápat, kde je problém, a nedaří se mi to, za což se hluboce stydím, a nesmírně, nesmírně bych ocenil a podpořil bych to, co řekla paní poslankyně Langšádlová, kdybychom oddělili to, co je opravdu implementace směrnice, kde nemám vůbec důvod diskutovat o tom, že se něco implementuje v tom rozsahu, co je doporučené, a to, co je nad rámec této implementace. Tak já tady slyším od jedné strany, že bychom měli implementovat jenom tu směrnici a ne to, co je nad rámec, od druhé strany zase slyším, že se implementuje jenom ta směrnice. Tak někdo nemluví úplně přesně to, co já považuji za pravdu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. A další v pořadí je paní poslankyně Helena Válková a připraví se s další faktickou poznámkou pan poslanec Adam. (Správně Adamec.) Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Já bych chtěla jenom pro upřesnění. Paní ministryně, já se omlouvám, ale opravdu už z té citace, kterou jste tady před chvílí pronesla, je zřejmé, že ta jednání ve vztahu, kterým transponovaly a upravily svoji právní legislativu země, jako je Německo nebo Francie, se týkala vždycky zahraničního prvku, týkalo se to obchodních korporací a týkalo se to věcí, které souvisejí nebo by mohly souviset s podezřením z praní špinavých peněz. To jsem měla na mysli. Panem poslancem Michálkem navrhovaná novela míří na něco jiného. To zde bylo také řečeno. A to možná je i nepřímá odpověď na otázku položenou mým předřečníkem, který se tázal, kde je hranice mezi tím, co musíme implementovat, a tím, co nemusíme, můžeme, a ta druhá strana říká: vlastně nemůžeme, protože to neobstojí v tom testu proporcionality.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, paní poslankyně, a další v pořadí je pan poslanec Adam s faktickou. (Posl. Adamec: Adamec!) Pan poslanec Adamec. Omlouvám se. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vidím, že mi nemůžete přijít na jméno, ale já to snesu.

Chtěl jsem tady zareagovat na paní ministryni, když říkala, že daňové příjmy obcí rostou. V době ekonomického růstu by to bylo podivné, kdyby ne. Ale já si myslím, že takové to zaklínání, co vy, obce, chcete, vždyť vám rostou daňové příjmy?! Tak je potřeba to vysvětlit, protože ony rostou daňové příjmy obecně ve státě. To je propojená nádoba. Co je potřeba říci, a já bych rád, aby se to tak používalo, že ty poměry rozdělení zůstávají až na výjimky stejné. To znamená, rostou příjmy i státu. A to si myslím, že je potřeba tady říkat. A až na výjimky, když jsme měnili v oblasti DPH daňový příjem, resp. podíl z RUDu krajům v jednom roce - myslím, že to bylo o procento, a v dalším roce, teprve až když se to hodilo, tak obcím, tak nic jiného se nestalo. Je to pořád stejné, tak si to řekněme na rovinu, akorát že je ekonomický růst, stát vybírá daně, což je dobře, a tady daně se přerozdělují v neustále stejných poměrech. Já bych velmi nerad, až tady pak bude nějaký boj o rozpočtové určení daní, o případné možné přerozdělení, což také je problém, protože je to pořád jedna kupička, která se jenom přehrabuje z jedné části na druhou, tak abychom si to úplně vyjasnili a neříkali, že obce mají peněz dost. Takhle to, prosím vás, není a považoval jsem za nutné vám to vysvětlit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. A vrátíme se tedy do obecné rozpravy a mám tady přihlášeného pana poslance Martina Kupku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já bych rád obrátil znovu pozornost k textu toho pozměňovacího návrhu: v případě zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že ze strany daňového subjektu, kterého se údaje a dokumenty týkají, nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti. Znovu zdůrazňuji: skutečnosti nasvědčující tomu. Myslím, že všichni, i ti, kteří nemají velké právní vzdělání, tak tuší, že tohle je opravdu vágní formulace, a pro mě to je samo o sobě důvod, abych pro takový pozměňovací návrh nehlasoval a hlasovat nemohl, protože zákony nemají být vágní. Takhle vágní formulace totiž přirozeně vytváří prostor k velmi široké interpretaci, otevírá prostor pro to, aby se dále rozšiřoval jako základní princip nikoliv presumpce neviny, ale presumpce viny, kdy za každým rohem hledáme nutně nějaké zlo, nějakou špatnost, nějakou nekalost.

Jsem přesvědčen o tom, že i se sebelepším a sebepoctivějším bojem proti daňovým únikům není možné omezovat ústavní práva. A je také jasné, že v tomhle případě se tu opravdu o omezení ústavních práv občanů jedná. Pokud se prolamujeme do mlčenlivosti advokátů a také pokud zasahujeme důvěrnost vztahu mezi advokátem a jeho klientem, tak prostě zasahujeme do oblastí, které chrání Ústava, a dělat to nemáme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP