(Jednání pokračovalo ve 12.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Doba na přestávku uplynula a máme před sebou tedy návrh procedury... (Chvilku čeká.) Rozprava byla ukončena, jestli tomu správně rozumím. Ptám se, jestli je ještě zájem o závěrečná slova. Ne. Paní ministryně také ne.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Samozřejmě i o stanovisko požádám vždy paní ministryni. Máme návrh garančního výboru a je tady alternativní návrh procedury. Tak pane zpravodaji, můžeme začít.

 

Poslanec Jan Volný: Dobrý den, kolegové, kolegyně. Přistoupíme tedy k hlasování. Nebudu vás zdržovat čtením usnesení, máte ho všichni před sebou. Předtím, než začneme věcně hlasovat, bych chtěl poprosit o vaše vyjádření hlasováním o vyřazení pozměňovacího návrhu písm. D, pana Kalouska, který zde naznačil, že chce vyřadit tento bod z procedury hlasování. (Upozornění z pléna.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. (Poslanec Volný: Návrh, ano.) A protože ve třetím čtení o stažení pozměňovacího návrhu musí... o přípustnosti stažení hlasovat Sněmovna, uděláme si vlastně první kontrolní hlasování k této věci - o návrhu na stažení pozměňovacího návrhu Miroslava Kalouska pod písm. D.

 

Budeme hlasovat v hlasování číslo 110, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro stažení tohoto návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 110 z přítomných 161 poslance pro 159, proti nikdo. Tento návrh byl tedy stažen.

 

Nyní budeme postupovat dál podle návrhu a rozhodneme se o proceduře. Pane zpravodaji, navrhněte postup.

 

Poslanec Jan Volný: Tak. Procedura, kterou schválil rozpočtový výbor, znamená, že by se hlasovalo o legislativních úpravách. Následně o bodu A, což je ústavněprávní výbor. K bodu E2, to je pozměňovací návrh pana Michálka. Potom o bodu B - pana Vojtěcha Munzara. Bodu C - pana Bendy. A pan Kalousek byl vyřazen. Takže toto byla procedura, kterou schválil rozpočtový výbor.

Mám tady protinávrh s tím, aby se pozměňovací návrh pod písm. C pana Marka Bendy hlasoval jako první. Je to protinávrh, proto navrhuji hlasovat o tomto protinávrhu jako o prvním bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se svému výboru za neloajalitu, skutečně rozpočtový výbor schválil tuto proceduru, ale dovoluji si poprosit ještě jednou, bude to úplně čisté a férové, i když všichni víme, jak to dopadne, zda by nemohl být předřazen bod C poslance Stanjury nebo Bendy - za prvé.

A za druhé. Pozměňující návrh pana poslance Michálka je pozměňujícím návrhem k ústavněprávnímu výboru. A já se prostě nemohu zbavit dojmu, že správné hlasování je nejprve hlasovat o pozměňujícím návrhu k pozměňujícímu návrhu a pak schválit buď pozměňující návrh ve smyslu pozměňujícího návrhu, nebo bez něj, protože pozměňující návrh ústavněprávního výboru není předlohou.

Takže dávám alternativní návrh, abychom nejprve hlasovali o bodu C pana poslance Bendy. Potom o pozměňujícím návrhu k pozměňujícímu návrhu pana poslance Michálka a potom abychom hlasovali o pozměňujícím návrhu ústavněprávního výboru buď ve smyslu přijatého pozměňujícího návrhu, anebo bez něj.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan zpravodaj, co tomu říká? Já to vidím jako alternativní návrh procedury, kterou bychom měli odhlasovat jako třetí.

 

Poslanec Jan Volný: Já bych chtěl ještě poprosit vašim prostřednictvím pana kolegu Kalouska, jestli mínil, že bych měl dát hlasovat o pozměňovacím návrhu, kde předřadíme bod C a bod E jako o jednom hlasování, nebo zvlášť. (Hlasy z pléna: Zvlášť. Místopředseda Filip: To jinak nejde.)

Dobře. Známe tedy proceduru rozpočtového výboru, proto zahajuji hlasování -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne. Nejdřív musíme rozhodnout o alternativě hlasování, procedury. Čili alternativní musíme buď schválit a budeme podle ní jednat, nebo neschválit a budeme jednat postupně jednotlivě. Protože návrh Miroslava Kalouska, jestli tomu dobře rozumím, je alternativou toho alternativního návrhu procedury. Takže nezbývá nic jiného než nejdříve hlasovat o návrhu, který předložil Miroslav Kalousek. Když nebude schválen, budeme hlasovat o alternativním návrhu Marka Bendy. A když ten nebude schválen, tak budeme hlasovat podle původní procedury. Rozumíme si všichni? Protože nejde o jinou strukturu... nemůžeme ani požadovat.

Takže pokud nemáte námitku proti postupu předsedajícího, tak budeme nejdříve hlasovat o tom alternativním návrhu Miroslava Kalouska k alternativnímu návrhu procedury. Ano? To je první pokus o schválení procedury. Rozumíme si dobře?

 

Poslanec Jan Volný: Pane předsedající, kdybyste mě nechal domluvit, tak jsem to přesně takto chtěl říct. Já jsem řekl, že -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám, pane zpravodaji, věřím, ale chtěl jsem si to ujasnit nahlas pro všechny, abychom tomu dobře rozuměli. Dobře?

 

Tak teď hlasujeme o té alternativě, kterou přednášel pan poslanec Miroslav Kalousek.

Hlasování číslo 111 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 111 ze 165 pro 83, proti 60. Návrh byl přijat.

 

Takže budeme postupovat tímto způsobem. Znamená to, že nejdříve budeme hlasovat o návrhu C a potom k tomu pozměňovacímu návrhu. Čili rozumíme si všichni, pane zpravodaji? Ano? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP