(12.10 hodin)

 

Poslanec Jan Volný: Dobře. Pokud bude schválena tato změna procedury, potom přistupuji k hlasování o bodu C, což je pozměňovací návrh pana Marka Bendy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, nejdříve legislativně technickou, jestli tam je. Je tam, obsahuje legislativně technický návrh, takže ten nejdříve. Ano?

 

Poslanec Jan Volný: Dobře. V tom případě nechávám hlasovat o legislativně správní úpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, dobře. Hlasování 112 o legislativně technické úpravě.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 112, z přítomných 167 pro 167. Bylo schváleno. Postupujeme tedy k bodu C.

 

Poslanec Jan Volný: Nechávám tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pana Marka Bendy, bod C. Stanovisko výboru k tomuto pozměňovacímu návrhu - výbor nepřijal žádné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Stanovisko nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 113 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 113, z přítomných 167 pro 66, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Tak máme vypořádáno. Nyní tedy ten druhý krok.

 

Poslanec Jan Volný: Potom bych navrhl hlasovat o bodu E2? (Předsedající: Ano. B2. - E2. E2.) Protože to byla součást pozměňovacího návrhu poslance Kalouska, který jste prohlasovali. To znamená, hlasujeme o pozměňovacím návrhu E2 pana Jakuba Michálka. Rozpočtový výbor doporučuje přijmout tento pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Paní ministryně? (Stanovisko souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 114 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 114, ze 147 přítomných pro 51, proti 70. Návrh nebyl přijat. (Potlesk části poslanců.) Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Dále bych pokračoval podle stávající procedury, to znamená, hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, který je souborem pozměňovacích návrhů ústavněprávního výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanovisko?

 

Poslanec Jan Volný: Výbor přijal doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Stanovisko souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 115 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 115, z přítomných 167 pro 167. Návrh byl přijat. Můžeme tedy pokročit.

 

Poslanec Jan Volný: Zbývá nám tady poslední hlasovatelný pozměňovací návrh pod písmenem B. Je to pozměňovací návrh pana Vojtěcha Munzara. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Stanovisko nesouhlasné.)

Rozhodneme v hlasování číslo 116, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 116, z přítomných 167 pro 54, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, pane zpravodaji?

 

Poslanec Jan Volný: Ano, je to pravda. Proto nechávám hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Všechny vás znovu odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Já mezitím přečtu návrh usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 47, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Rozhodneme v hlasování číslo 117, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 117, z přítomných 165 pro 125, proti 16. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 49.

 

Podle schváleného pořadu schůze se vracíme do prvních čtení a je před námi bod

 

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 90/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednání tohoto bodu jsme přerušili včera 20. března. Bod byl přerušen před otevřením obecné rozpravy po úvodním vystoupení navrhovatelky i zpravodajky. Upozorňuji znovu, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Paní ministryně Jaroslava Němcová už je na místě u stolku zpravodajů a zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Lucie Šafránková také už je na místě.

Podle přerušení samotného otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím přihlášku z místa paní poslankyně Maxové. Prosím sněmovnu o klid! Slovo má paní poslankyně Maxová. Prosím.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom v rámci rozpravy pro jakousi jistotu chtěla načíst, pokud by neprošel § 90, tak bych chtěla načíst podle § 91 odst. 2 jednacího řádu, abychom hlasovali o zkrácení lhůty pro projednání tohoto tisku ve výborech o 30 dnů - pouze v případě, že neprojde devadesátka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nyní pan poslanec Jan Bauer. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já věřím, že nejsem jediný, kdo prakticky kamkoli přijdu, slyším nářky na to, že máme v České republice velice složitý zaplevelený právní řád. Ono to je úplně jedno, jestli přijdete do školy, jestli přijdete do firmy nebo do nějakého sociálního ústavu nebo třeba na radnici, všude slyšíte, že jednu novelu střídá další novela, že v českém právním řádu se prakticky nedá vůbec vyznat a že ten stav je natolik složitý, že dokonce i právníci si najímají právníky, aby se v tom velmi nepřehledném prostředí mohli vůbec vyznat.

Proč o tom hovořím? Protože včera večer paní ministryně hovořila o tom, že v případě tohoto návrhu jde o drobnou novelu, která napravuje některé věci, nebo spíše legislativní záležitosti. Pro ty z vás, kdo jste neměli čas věnovat se této sociální problematice nebo jste to neotevřeli, tak mi dovolte, abych řekl, o čem to celé je. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP