(12.50 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Druhý hlasovací lístek se týká podobně uvolněného místa, kde Saša Gedeon na svou funkci rezignoval 5. října 2017, a na toto místo jsou navrženi Vladimír Hendrich se třemi nominacemi a pan Viktor Tauš s pěti nominacemi. Pokud Sněmovna z těchto dvou kandidátů jednoho vybere, tak jeho funkční období bude ode dne volby do 5. dubna 2020. To je druhý lístek, který budete mít připravený.

A pak je u kinematografie ještě třetí skupina členů. Jsou to tři členové - pánové Martínek, Bilík a paní Hejlíčková, kterým končí funkční období 5. dubna 2018. Tady na ta tři místa máme sedm nominací: paní Helenu Bendovou, Ivanu Hejlíčkovou, Jaromíra Kalistu, Tomáše Škrdlanta, Martu Švecovou, Viktora Tauše a Daniela Tučka. Jejich funkční období bude nejdříve od 6. dubna na tři roky. Ale protože zmíněný kandidát Viktor Tauš se objevuje jak v nominaci předchozí jako náhradník za Sašu Gedeona, tak v té případné nové nominaci na tři členy, kterým končí období až v dubnu, tak nemůže ta volba proběhnout dnes. To znamená, na komisi jsme se dohodli - a neměl by v tom, předpokládám, být žádný spor -, že vám dnes připravíme tu první volbu, náhradu za Jana Svěráka, a druhou volbu, náhradu za Sašu Gedeona, a teprve podle výsledku těchto voleb i případného druhého kola, pokud by k němu došlo, tak na dubnové schůzi potom pro vás připravíme tu třetí volbu, náhradu za tři členy, kterým bude končit funkční období 5. dubna. Snad je to takhle stručně vysvětleno jasně. Samozřejmě jsem připraven - já nebo pan ministr případně - podat vysvětlení.

Volební komise standardně navrhuje volbu tajnou dvoukolovou, o které budeme hlasovat, ale předtím, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan ministr kultury Ilja Šmíd. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Ilja Šmíd Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, pánové poslanci, vážení ministři, ministryně, já bych nechtěl zdržovat. Asi vám nemusím příliš osvětlovat, co to je Státní fond kinematografie. Jen tedy k té volbě.

V radě máme devět členů a podle zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, který zřizuje Státní fond kinematografie, bych chtěl jenom odcitovat § 14, že členem rady se může stát uznávaná osobnost se zkušenostmi v oblasti kinematografie. To členství v radě není prosím žádná v uvozovkách trafika. Je to velmi náročná práce. Tato rada v roce 2017 rozdělila 370 mil. korun v 36 výzvách. A pro vaši představu, do toho fondu je doručeno přes 600 žádostí o podporu ročně, a to především na výrobu filmů, tedy především 300 filmových scénářů. Práce každého člena rady je velmi náročná. V průběhu roku od ledna do prosince má každý člen rady každý měsíc tři dny na domácí přípravu, během toho čte až 70 žádostí o podporu. Představte si ty scénáře, které mají třeba také 50 až 100 stran. Společnému jednání rady musí předcházet právě ta důkladná domácí příprava. Já tím chci jenom dokumentovat, že práce radního není práce na druhou nebo třetí volbu, je to plnohodnotná práce, která je honorovaná podle zákona. Oni dostávají odměnu měsíčně 30 tis. korun, čistého je to 21 tis. korun, ale je to v podstatě práce na plný úvazek. Jestliže dochází zhruba 600 žádostí ročně, to jsou ty scénáře, tak vychází pro každého člena rady zhruba 420 korun českých na jeden projekt, který tedy musí přečíst, projednat a navrhnout.

Máte před sebou návrhy na osobnosti, které jsme navrhli. Pokud budete mít k nim nějaké dotazy, jsem připraven je odpovědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Hlásí se někdo do rozpravy? Není tomu tak. Takže rozpravu končím.

 

Zazněl zde návrh, abychom tuto volbu provedli tajně. Je to návrh volební komise, tak jak ho přednesl pan předseda Kolovratník. O tomto návrhu budeme nyní hlasovat. Přivolám poslance, kteří jsou v předsálí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 121, přihlášeno 169 poslanců, pro 118, proti nikdo. Návrh byl přijat. Budeme tedy členy Rady Státního fondu kinematografie volit tajně.

 

Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Poslední prosba. Máme tři jednoduché lístky, takže na vydávání bude stačit deset minut, volební místnost bude otevřena do 13.05. A já prosím, pane předsedající, abyste teď přerušil tento bod k provedení volby. Výsledek bychom standardně oznámili ve 14.30 na zahájení odpolední části schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny. Současně konstatuji, že ve 13 hodin se sejde organizační výbor v obvyklých prostorách. Naše jednání bude pokračovat ve 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP