(12.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Za druhé, jak jsme se do toho stavu dostali. Čí to byla vláda, která schvalovala navýšení minimální mzdy, aniž by myslela na ty dotčené skupiny? My napravujeme chybu minulé vlády. Protože zapomněli, a je to nařízení vlády, ne rozhodnutí Sněmovny, když navyšuji minimální mzdu, že na to jsou navázány nějaké další finanční záležitosti. To je přece pravda, myslím, že paní ministryně mi to potvrdí. Ona na tom ministerstvu nebyla, ale její hnutí ve vládě bylo. Takže neříkejme, kdo komu hází klacky pod nohy a kdo komu zvedá tlak. Kdyby to vláda udělala správně, když navyšovala minimální mzdu (upozornění na čas.), tak to (nesrozumitelné) dávno!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka pana poslance Hájka. Máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně, kolegové. Vy jste se, pane kolego Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, dopustil nepřesnosti. Ano, bývalá vláda zvedala minimální mzdu. Ten problém, který je dneska, tady byl na stole, tak byl přece řešen v novele zákoníku práce, tuším v § 273 písmeno b), která došla až do druhého čtení, a díky ODS a TOP 09 se nedokončilo projednávání té novely zákoníku práce. To přece dobře víte, vím to já, víte to dobře vy. Takže si myslím, že opravdu nemluvíte pravdu. To je za prvé.

A za druhé, tenhle problém řeší jednak návrh, který tady dávala paní ministryně, ale byl i ten poslanecký návrh. A pokud jste chtěli řešit nějakou připomínku nebo pozměňovací návrh, dávali jste nějaký pozměňovací návrh do toho poslaneckého návrhu? Já si myslím, že ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka, pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem rád, že tak oceňujete výkon 16 poslanců ODS v minulém volebním období, který proti stojedenáctičlenné vládní koalici zabránil přijetí nějakého zákona. Sám dobře víte, že to není prostě pravda. Pokud by byla koaliční shoda, tak přestože by opozice měla jiné návrhy, protestovala, hlasovala proti, tak by to normální fungující koalice prostě zvládla. Ten problém byl širší, nebyl jenom koalice versus opozice. Ten návrh byl velmi problematický a nebyla na tom shoda ani mezi koaličními stranami. To je prostě fakt. S 16 poslanci se nedá rok bránit přijetí některé novely. To za prvé.

Za druhé ty pozměňovací návrhy. Ještě neproběhlo druhé čtení, pane poslanče Hájku prostřednictvím pana místopředsedy. Pro podávání pozměňovacích návrhů pro nás, kteří nejsme členy sociálního výboru, přece slouží druhé čtení. Takže ta výtka by byla pravdivá a oprávněná, pokud bychom měli ukončené druhé čtení a nikdo z poslanců ODS by žádný pozměňující návrh nepodal. Ale já myslím, že to je skoro zbytečné, stačí se vrátit k tomu poslaneckému návrhu, zapracovat to, zapracovat případně i ty připomínky, které vznesl pan poslanec Kaňkovský, a na příští schůzi to můžeme úplně v pohodě schválit. Můžete zastírat to, že vláda v tom zaspala. A je to prostě fakt a z tohohle faktu se prostě nevykroutíte.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jsme v obecné rozpravě. Je přihlášena z místa paní poslankyně Babišová. Jenom připomínám, že ve 12.45 hodin přerušíme projednávání tohoto bodu z důvodu pevného zařazení volebních bodů, které jsou před námi. Prosím, paní poslankyně, můžete alespoň zahájit svoje vystoupení.

 

Poslankyně Andrea Babišová: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych načetla návrh. Z důvodů časové naléhavosti přijetí předloženého vládního návrhu zákona podle sněmovního tisku číslo 91 navrhuji podle § 91 odst. 2 jednacího řádu zkrátit lhůtu pro projednání tohoto tisku ve výborech o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozumím, zaznamenal jsem tento návrh. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pokud tomu tak není, tak obecnou rozpravu končím. Ještě jednou konstatuji, že zazněla námitka dvou poslaneckých klubů, takže tento návrh nebude projednáván podle § 90 odst. 2, ale podle § 90 odst. 7.

Protože je 12.44 hodin, tak v tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu a přejdeme za zhruba 40 sekund k projednávání pevně zařazených bodů, které se týkají voleb. (Několik poslanců z pléna navrhuje dokončit hlasování.) Nestihli bychom projednat hlasování, je 12.45 minut, postupujeme v souladu s tím, jak rozhodla Poslanecká sněmovna.

 

Otevírám bod

 

53.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Tímto bodem jsme se zabývali ve středu 7. března tohoto roku, kdy proběhlo první kolo volby. Prosím, aby předseda volební komise pan poslanec Kolovratník zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Omlouvám se jménem volební komise, že to takhle časově vyšlo, ale skutečně volební body tradičně jsou zařazeny napevno vždy ve 12.45 hodin.

První bod, který byl avizován, je bod číslo 53 - Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury ČR. Oba dnešní volební body se týkají Ministerstva kultury a přítomného pana ministra Ilji Šmída. Pokud by na něj byly kladeny nějaké otázky, tak je zde připraven.

A já u toho prvního bodu velmi stručně konstatuji, že jsme 7. března v prvním kole této volby zvolili 12 členů Rady Státního fondu kultury ze 13. Zbývá tedy obsadit jedno místo. Kvorum tehdy nebylo dosaženo velmi těsně tím třináctým, takže věřím, nebo myslím si, že dnes můžeme radu doplnit do finálního počtu.

Do druhého kola v souladu s volebním řádem Poslanecké sněmovny postoupili Roman Giebisch se 79 hlasy z prvního kola a pan Jiří Merger s 54 hlasy z prvního kola. Tato dvě jména tedy budete mít na svém lístku a budete z nich vybírat toho případného posledního třináctého člena Rady Státního fondu kultury. A protože se jedná o druhé kolo již rozběhlé tajné volby, není v tuto chvíli rozprava a já prosím, pane předsedající, abyste přerušil projednávání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pane předsedo, je to tak, rozprava již byla ukončena, takže přerušuji jednání na tajnou volbu.

 

Otevírám bod

 

64.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Na lavice vám bylo k tomuto bodu rozdáno usnesení volební komise číslo 53 ze dne 27. února. Prosím pana předsedu volební komise, aby se opět ujal v této věci slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak i zde budu stručný, ale omlouvám se, bude to trvat o dvě minutky déle, protože vám dlužím vysvětlení, jak bude ta volba organizována. Tady se tedy jedná o Státní fond kinematografie. My jsme obdrželi na sekretariát 16. února dopis pana ministra kultury Ilji Šmída s nominacemi a životopisy jednotlivých kandidátů včetně koncepce jejich práce. Na poslanecké kluby vám byly distribuovány 19. února. Volební komise přijala usnesení číslo 53, které máte k dispozici. Pokud nejsou námitky, nebudu ho číst, abych nezdržel, ale vysvětlím postup.

V tomto případě musíme zrealizovat postupně tři volby a na tři různá volební období.

Za prvé za člena Rady fondu kinematografie pana Jana Svěráka. Ten na svou funkci rezignoval již před rokem, 31. března 2017. Ještě minulá Sněmovna na konci června se pokoušela volbou to místo doplnit, ale nikdo nebyl zvolen. Tehdejší ministr kultury Daniel Herman doručil nominaci již na konci sedmého volebního období a současný pan ministr na té nominaci setrval. Takže na toto místo - které, pokud bude obsazeno, má funkční období pouze v souladu se zákonem u toho původního období, tedy do 19. dubna 2019 - je návrh s pěti nominacemi z Ministerstva kultury pana Petra Vítka. To bude jeden hlasovací lístek, který pro vás bude připraven. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP