(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 14.30 a já zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Prosím vás, kteří jste tak neučinili, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Než přistoupíme k projednávání dalších bodů, prosím místopředsedkyni volební komise paní poslankyni Moniku Jarošovou, aby nás seznámila s výsledky voleb. Připomínám, že jsme volili členy Rady Státního fondu kultury České republiky a členy Rady Státního fondu kinematografie. Paní místopředsedkyně, máte slovo. (V sále je hlučno.)

 

Poslankyně Monika Jarošová: Dobrý den, vážené dámy a pánové. Z pozice místopředsedkyně volební komise si vám dovoluji oznámit výsledky dnešních tří voleb, kde u všech tří bylo kvorum nutné pro zvolení 69. (Hluk v sále.) První volba byla -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, paní místopředsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, prosím, abyste zachovali takový klid, abychom slyšeli výsledky, se kterými nás seznamuje paní místopředsedkyně volební komise. Prosím.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji. První volba byla volba členy Rady Státního fondu kinematografie na funkční období do 19. dubna 2019. Počet vydaných hlasovacích lístků byl 136. Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 135, jeden neodevzdaný lístek. Kandidát Petr Vítek získal 124 hlasů a tímto byl zvolen v prvním kole.

Druhá volba byla volba člena Rady Státního fondu kinematografie na funkční období do 5. dubna 2020. Počet odevzdaných hlasovacích lístků 136. Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 135 a jeden neodevzdaný hlasovací lístek. Pan Vladimír Hendrich získal 4 hlasy a pan Viktor Tauš získal 122 hlasů. Tímto byl zvolen pan Viktor Tauš.

Tento bod do Rady Státního fondu kinematografie zůstane ještě otevřen, protože příště proběhne další volba na tříleté funkční období.

 

Třetí volbou, která dnes proběhla, byl

 

53.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Počet odevzdaných hlasovacích lístků 136. Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 135. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků jeden. Pan Roman Giebisch - odevzdáno 77 platných hlasů a pan Jiří Merger - odevzdáno 45 hlasů. Tímto v druhém kole byl zvolen pan Roman Giebisch a tímto volba končí.

Ještě si vám dovoluji vyhlásit dvě lhůty, a to volební komise Poslanecké sněmovny vyhlašuje lhůtu k doručení návrhů na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti GIBS, a to do pondělí 9. dubna 2018 do 12 hodin. A druhou lhůtou je lhůta poslaneckým klubům na podávání návrhů na volbu člena Rady České tiskové kanceláře. Taktéž do pondělí 9. dubna 2018 do 12 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní místopředsedkyně. A my budeme pokračovat v projednávání bodu podle pořadí schůze. Vracíme se k bodu

 

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 91/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Připomínám, že tímto bodem jsme se zabývali dnes, ve středu 21. března dopoledne, a bod jsme přerušili po ukončení obecné rozpravy. Připomínám také, že bylo vzneseno veto dvou poslaneckých klubů proti projednávání návrhu zákona podle § 90 odst. 2.

Prosím nyní, aby místa u stolku zpravodajů zaujali ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Bohuslav Sobotka. (Není přítomen.) Prosím, pana předsedu poslaneckého klubu, aby se pokusil zajistit pana zpravodaje. (Chvilku čeká.) Já přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 14.37 a mezitím se pokusíme změnit zpravodaje, nebo navrhnout změnu zpravodaje.

 

(Jednání přerušeno ve 14.35 do 14.37 hodin.)

 

Je 14.37, pokračujeme v projednávání otevřeného bodu. Mezitím zde zazněl návrh, aby zpravodajkou pro prvé čtení byla nově paní poslankyně Alena Gajdůšková. Je to změna zpravodaje, je potřeba se s touto změnou vyrovnat hlasováním Poslanecké sněmovny. Takže budeme hlasovat o tom, aby zpravodajkou byla paní poslankyně Gajdůšková.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 122, přihlášeno 166 poslanců, pro 121, proti 1. Návrh byl přijat. Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Gajdůšková.

 

Nyní bychom se měli zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, protože jsme ukončili obecnou rozpravu. Nicméně s přednostním právem se hlásí paní ministryně Němcová. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová Děkuji, ještě jednou. Vážené dámy, vážení pánové, jenom dovolte takto velmi rychle vystoupit. Musím říct, že jsem velmi zklamaná, že ten postup, který byl navržen, nebude přijat i v tomto případě, kdy opravdu mohl ze Sněmovny odejít jasný signál lidem, že opravdu tady všichni, co sedí, tak pracují pro lidi. Ale s tím už teď nic nenadělám. Já si dovolím jenom moc poprosit, pokud v tom dalším postupu nebudeme otvírat Pandořiny skříňky, tak jak jsme o tom hovořili už minule, a co nejrychleji by tato, byť dílčí, novela mohla být schválena a projít tím procesem. Protože pro vaši informaci, ještě do konce letošního roku je v legislativním plánu prací komplexní novela zákoníku práce, kterou přineseme. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP