(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane vicepremiére, všem dobrý den. Zahajuji druhý jednací den 12. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Poprosím vás, abyste se už posadili na svá místa, přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní, a pomalu začneme další jednací den. Ještě jednou děkuji za klid v sále. Děkuji předem.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Ondřej Benešík do 9.45 z pracovních důvodů, Josef Hájek z důvodu zahraniční cesty, Jaroslav Holík z důvodu zahraniční cesty, Tereza Hyťhová do 13.30 z osobních důvodů, Monika Jarošová do 9.30 z pracovních důvodů, Marian Jurečka z důvodu zahraniční cesty, Jiří Kobza z důvodu zahraniční cesty, Pavel Kováčik ze zdravotních důvodů, Karel Krejza z osobních důvodů, Jana Levová do 9.30 z pracovních důvodů, Karla Maříková z důvodu zahraniční cesty, Jiří Mihola z pracovních důvodů, Zdeněk Ondráček z důvodu zahraniční cesty, Jana Pastuchová do 13 hodin z pracovních důvodů, Mikuláš Peksa od 11 do 13.30 z pracovních důvodů, Pavel Plzák z důvodu zahraniční cesty, Ivo Pojezný z osobních důvodů, Jan Richter do 14 hodin z důvodu zahraniční cesty, Jiří Valenta z důvodu zahraniční cesty, Helena Válková do 9.30 ze zdravotních důvodů, Radovan Vích z rodinných důvodů, Jan Volný z dopoledního jednání ze zdravotních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš z pracovních důvodů, Klára Dostálová od 13 hodin z důvodu zahraniční cesty, Jiří Milek z pracovních důvodů, Jaroslava Němcová od 11 hodin z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, Alena Schillerová z pracovních důvodů, Martin Stropnický ze zdravotních důvodů, Ilja Šmíd od 14.30 z pracovních důvodů a Adam Vojtěch od 11.00 do 16.00 z pracovních důvodů. Tím jsme se vypořádali s omluvami.

 

Budeme pokračovat v pořadu schůze, tak jak jsme si jej schválili včera. Je středa, na řadu přicházejí třetí čtení a jako první bod

 

48.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí
České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 45/ - třetí čtení

Já poprosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj garančního výboru, kterým je výbor pro životní prostředí, poslanec Karel Tureček. Je zároveň zpravodajem zemědělského výboru. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 45/4, který byl doručen dne 1. března 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 45/5.

A nyní se táži navrhovatele, zda má zájem... má zájem pan ministr, tak poprosím pana ministra, aby vystoupil. Prosím.

Pan poslanec Gazdík hlasuje s náhradní kartou č. 11.

Máte slovo, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji. Vypnutý mikrofon jsem se snažil si nevzít osobně, ale i se zapnutým mikrofonem je stejně zjevné, že ráno to s vámi nebude snadné. (V sále je rušno.) Já mám času dost (se smíchem), ale vy zjevně také.

Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jenom ve stručnosti uvést, protože je to samozřejmě třetí čtení a já jsem obsáhleji uváděl tento zákon nebo novelu zákona vodního v prvním a druhém čtení, dovolte mi tedy jenom opravdu stručně zrekapitulovat... spíše důvod, který Ministerstvo životního prostředí vede k nesouhlasu s několika málo pozměňovacími návrhy, které odsouhlasil výbor pro životní prostředí. (Odmlka pro neklid v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já se omlouvám, pane ministře. Poprosím všechny kolegy a kolegyně, aby si skutečně už sedli na svá místa. Pokud mají něco neodkladného, ať to vyřeší v předsálí, ať neruší pana ministra a vytvoří tady důstojnou kulisu. Děkuji.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji vám. Já chápu, že vodní zákon úplně není to, co by vás ráno tak správně rozehřálo, spíš vás možná zchladí, ale přesto to s ním ještě chvilku vydržte. Tak.

Dovolte mi opravdu tedy jenom krátce okomentovat dva pozměňovací návrhy, kde Ministerstvo životního prostředí má jiný názor než výbor pro životní prostředí, protože v ostatních případech jsme v souladu s názorem výboru pro životní prostředí.

První pozměňovací návrh, kde máme jiný názor, je pozměňovací návrh pana poslance Kotta, který žádá zrušení novelizačního bodu č. 4 a jehož cílem je sjednotit případy, kdy je odebírána povrchová či podzemní voda pro účely využití její nižší či vyšší teplotní úrovně za účelem zefektivnění procesu chlazení či vytápění. Tady jenom říkáme, že jsme museli v rámci připomínkového řízení mezirezortního a i na vládě vlastně řešit rozpory mezi Ministerstvem zemědělství a některými dalšími subjekty. My jsme se pak přiklonili na tu stranu, kde existuje podpora využívání přírodních obnovitelných zdrojů energie. Takže tady je naše stanovisko jiné, než má výbor pro životní prostředí.

Druhý pozměňovací návrh, nebo pozměňovací návrhy, kde jsme v určitém rozporu s výborem pro životní prostředí, jsou pozměňovací návrhy pana kolegy Běhounka. Týká se pozměňovacích návrhů B5, B6.

Pardon, neřekl jsem - u pana poslance Kotta je to pozměňovací návrh A1. Takže to je ten první rozporný.

A ty druhé dva rozporné, B5, B6, kdy pan kolega Běhounek navrhuje dvouletý odklad pro povinnost zajistit zneškodňování odpadních vod v bezodtokové jímce odvozem na čistírnu odpadních vod a pro další související povinnosti. Tady, protože to je docela zásadní věc, která samozřejmě se týká řady občanů, ale na druhé straně je to věc, o které se hovoří několik let, vlastně už od roku 2015, kdy tento zákon byl diskutován, a pan kolega Běhounek žádá, aby tato povinnost byla odložena o další dva roky. My oproti tomu říkáme, že tato povinnost není nová, ta existuje ve vodním zákoně už dlouhou dobu a naše novela vlastně jenom upřesňuje znění této povinnosti tak, aby byla opravdu vymahatelná, protože v současné době není. A jenom říkáme, že pokud bude odložena tato povinnost o dva roky, tak se obávám, že za ty dva roky se toho příliš nezmění a budeme stát před stejným problémem. Je to záležitost, která jednoznačně má negativní vliv na stav podzemních vod, protože bohužel víme, jak to v mnohých obcích je s likvidací odpadních vod z bezodtokových jímek, kdy se zdá, že v mnohých obcích nefungují fyzikální zákony a obsah těch bezodtokových jímek se ztrácí někde v podzemí, ztrácí se tam mnoho let a bohužel úřad dneska nemá právní titul na to, aby něčemu podobnému zamezil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP