(9.40 hodin)
(pokračuje Schiller)

Za druhé tady je. Tento pozměňovací návrh pouze zvýrazňuje skupiny nebezpečných závadných látek, které by se na čistírnu odpadních vod neměly pro svou závažnost z hlediska možného ohrožení vod a nyní nekontrolovatelnému režimu vývozu vůbec dostávat. Pozměňovací návrh dále doplnil sankční ustanovení, a to z toho důvodu, že by novelizace byla pouze vysvětlující, prohlašující a její plnění by bylo nevymahatelné.

Pokud se vrátíme zpátky, nebo abychom vysvětlili skutečně, o co tady jde. Prostřednictvím komunální čistírny v žádném případě odpad, který je tam navážen, tak jak bylo prohlášeno, myslím si, že včera, že dnes tyto komunální čistírny tento odpad bez jakýchkoliv problémů běžně a spolehlivě likvidují, takže tohle bych chtěl vyvrátit - ani spolehlivě, ani běžně tyto odpady tyto čistírny nelikvidují. Je to jednoduché. Protože tyto komunální čistírny nejsou ani technologicky připraveny a upraveny na to, aby tyto vody, které obsahují látky, jako je rtuť, kadmium, zinek, měď, arzen, uran, olovo, chrom, kyanidy a další, vůbec nelikvidují. A běžně se v městských odpadních vodách nevyskytují. To znamená, že z domácností - pokud někdo řekne, že je tam nějaké savo, biocidy, že jsou tam nějaké dezinfekční prostředky, to jsou běžné věci, které se i v městských odpadních vodách, které jsou vedeny kanalizací, vyskytují. Takže není pravdou, že pokud někdo vylije savo do jímky, že ta jímka najednou obsahuje nebezpečné látky. Nebezpečné látky bude obsahovat, pokud tam bude rtuť samozřejmě. Ale jak říkám, běžně se to v jímkách neobjevuje.

Nejhorší na tom je, že skutečně pokud tyto odpadní vody přijdou na komunální čistírnu odpadních vod, tak se likvidují, nebo takzvaně likvidují, pouze jenom tím, že se zředí a po malých dávkách se pouštějí do čistírny. Ta čistírna si s tím neporadí. Tou čistírnou to čistě jenom proteče, teče to do potoků, řek, vodotečí, spodní vody a my ani vlastně nevíme, co vypouštíme. A tady je ten zásadní problém, protože komunální čistírny odpadních vod mají za povinnost, aby monitorovaly pouze šest emisních standardů. Je to CHSK, BSK, je to amoniakální dusík, celkový dusík, fosfor a nerozpuštěné látky. Vidíme, že nikde není dáno, že by měly kontrolovat obsah rtuti, chromu, kyanidu a takovéhle věci. To znamená, že my si to v malých dávkách pouštíme do řek zpátky, aniž bychom něco kontrolovali. A není pravda, že to zachytí ta čistírna a že to vyčistí. Neumí to. Takovéhle látky se čistí pouze chemickým přečištěním za použití určitých flokulantů a dalších procesů, které prostě komunální čistírna odpadních vod nemá. A nemusí mít, není na to uzpůsobena.

Nejhorší ale ještě tady u toho je, že se tu dále objevuje odpad, který je, dá se říct, časovanou ekologickou bombou, protože malá část těch nebezpečných látek, která se zachytí v aktivovaném kalu, tam zůstane. Ten kal se odvodní, odveze se na skládku odpadů a skládka odpadů ho přijme s tím dojmem, že přijímá kal odvodněný z komunální čistírny odpadních vod, a nepředpokládá, že by tam byly nějaké nebezpečné látky, které jsem tady jmenoval. Tudíž vlastně skládkujeme něco, o čem nic nevíme, a může se nám to do budoucna šeredně vymstít.

Pak tady zazněl návrh, že pokud je v seznamu nebezpečných látek zinek, takže když máte zinkovou střechu, bude vám stékat do odpadní vody. Tohle mě docela pobavilo, protože jsem nikdy neviděl nikoho, kdo by si dešťovou vodu stáhl do septiku nebo do jímky. Asi by to udělal jenom hlupák, protože by si jímku naplňoval sám a vyvážel by ji každý měsíc, protože by ji měl plnou dešťové vody. Takže tenhle argument skutečně neplatí.

Ale o co tady jde. Důvod, proč předkládám tuto úpravu, je úplně prostý. Je potřeba zamezit stoupajícímu trendu likvidace průmyslových odpadů deklarovaných jako odpadní vody podle vodního zákona externě dovážených na komunální čistírny odpadních vod. Není pravdou, že to vše zaplatí občané. Ono je to přesně naopak. Občané totiž za to platí nyní. Platí poplatky, které zčásti financují i čistírnu odpadních vod, ale platí za vyprodukované městské, chcete-li splaškové, odpadní vody, které komunální čistírna umí spolehlivě likvidovat v nákladech, které se rozpočítají právě mezi ty obyvatele. Ale bohužel dochází právě k tomu, že na tuto čistírnu je přivážena odpadní voda, která obsahuje nebezpečné látky a je likvidována za stejnou cenu, jakou platí občané. Ale ta cena by měla být mnohonásobně vyšší. Občané se tedy podílejí na nákladech nutných pro likvidaci těchto dovážených vod, i když je sami neprodukují. Producent odpadu se ho zbaví relativně levně, odpadářská firma dostala za odpad řádově tisíce, zbavila se ho za stokoruny. Jak vidíte, tak zřejmě o lobbing jde, ale myslím si, že ne ze strany nějakých stavitelů (čističek?) odpadních vod, ale určitě ze strany likvidátorů těchto vod, nebo chcete-li odpadových společností.

Nejhorší na tom je, že tyto odpadní vody s obsahem nebezpečných látek doopravdy pouze protečou čistírnou a ten vodní ekosystém nám zaneřádí, i když v malých dávkách. Ale postupně se nám to kumuluje a ty dávky budou větší a větší a pak už nebudeme vědět, co s tím máme dělat. Na výboru životního prostředí zazněla, myslím si, že to bylo od zástupců měst a obcí, agresivní a možná až zbytečná výtka, že chceme, aby podnikatelé, živnostníci a podniky vypouštěli tyto vody za areálem do polí. Jestli dovolíte, já bych na závěr dal úvahu. Není právě ten zavedený systém naředění a průtoku komunální čistírnou pouze zlegalizované vypouštění do těch polí? Já si myslím, že je. A proto předpokládám, že pozměňovací návrh, který předkládám, má hlavu a patu.

Tak jak tady bylo řečeno, používejte zdravý selský rozum. I já vás poprosím, používejte zdravý selský rozum. A chtěl bych vás tím vás požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Na váš příspěvek chce s faktickou poznámkou reagovat pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, faktická připomínka k tomu, co tady bylo řečeno předřečníkem, předkladatelem pozměňovacího návrhu panem poslancem Schillerem. On vyvrací moje argumenty, nebo argumenty těch, kteří s jeho návrhy nesouhlasí. Já nebudu činit opak, vyvracet vyvrácené, nebo něco takového. Spíš jenom připomenu tři věci.

První věc. Kromě toho, že ve svém návrhu A4 zavádí do odpadních vod dovážených na čističky právě ten problém zvlášť nebezpečných škodlivých látek. Vysvětloval jste, proč to tady je. Pane předsedající, vyřiďte panu Schillerovi, že se snažil vysvětlovat, proč to navrhuje, jaký je jeho cíl. To je možno celkem i chápat. Ale on pak v návrhu A9 zařazuje mezi pokutované subjekty toho provozovatele čističky, který umožní čištění odpadních vod právě s těmito nebezpečnými látkami.

Ty čističky se budou samozřejmě bránit tomu takové vody přijímat, aby je nečistily a pak nebyly vystaveny té pokutě, a budou žádat od lidí, kteří to tam budou dovážet, potvrzení, že to nejsou vody obsahující ty zvlášť nebezpečné látky. To je velké nebezpečí. Už jenom tím, že touhle pokutou hrozíme, tomu nemůžeme zabránit. Ten zinek je spíš problém odlehčovacích komor, kam srážkové vody s tím zinkem vtékají, a které tam můžou způsobovat znečištění zvlášť nebezpečnými látkami.

A konečně poslední moje připomínka. Kam tedy jinam by ti lidé měli ty svoje septiky vyvážet, když jinam jste to zakázali?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nepotěším pana předsedu Chvojku s přednostním právem. Ještě je tu faktická poznámka pana poslance Jana Bauera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, já letos působím dvacátým rokem v komunální politice a mám pocit, že není dobré poslouchat všechno. Není dobré poslouchat do nebe volající věci. A já jsem chtěl jenom říci na margo toho, co tady řekl pan poslanec Schiller prostřednictvím pana předsedajícího, je pro mě neuvěřitelné, jakým pokoutním způsobem se tady tvoří zákony. To je spíš prostřednictvím pana předsedajícího na pana ministra. Protože je evidentní, že prostřednictvím nastrčených poslanců, nastrčených pozměňovacích návrhů, tady vaše vláda bez důvěry rozhoduje o takto důležité věci. Kdybych neviděl materiál z toho pozměňovacího návrhu, kde jsou ještě jednoznačné známky toho, že to tvořili úředníci, vedoucí odboru Ministerstva životního prostředí, tak bych to tady skutečně neříkal, ale mám pocit, že takto to bylo, jestli jsem správně viděl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP