(12.00 hodin)
(pokračuje Válek)

A samozřejmě se absolutně podepisuji pod to, co tady zaznělo, že byť je moje tchyně učitelka, byť je moje maminka pediatr a dorostová a zabývala se dlouhodobě touto problematikou, tak přesto nakonec daly na doporučení učitelky ve školce, která řekla, bylo by dobré přece jenom ještě počkat atd., a zohledňovali jsme řadu dalších věcí, které zase nejdou úplně včlenit a vsunout do jedné jednoduché legislativy.

Už skončím, abych nezdržoval. Na základě těchto kazuistických sdělení si dovolím shrnout. Mezi dětmi jsou neskutečné rozdíly. Jsou obrovské rozdíly mezi malými chlapečky a malými holčičkami. Kdo máte holčičku a chlapečka, víte to. Jsou obrovské rozdíly mezi tím, jak zajistit školku ve velkém městě, jako je Praha, Brno, a jak zajistit školku v malém městě, kde je 800 lidí, kde v podstatě není školka v obci nebo v tom městečku, v té dědině. Proto se velmi přimlouvám za to, aby tento zákon byl znovu otevřen, abychom o něm mohli debatovat a abychom ho udělali tak, aby zohledňoval všechny tyto rozdíly a aby byl co nejužitečnější pro naše spoluobčany a pro ta malá děcka, která se často do školky fakt těší, protože tam mají svoje kamarády, mají tam první lásky a mají tam ty tety.

Moc vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré poledne, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové. Vystoupení pana kolegy Válka vyvolalo tři faktické poznámky. První je pana poslance Davida Kasala, poté pan poslanec Václav Klaus a poté pan ministr, který také nevydržel napětí situace a hlásí se k faktické poznámce. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec David Kasal: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Pan kolega Válek ve mně vyvolal ještě jednu věc, kterou jsem chtěl dodat předtím, ale mně by stejně nevystačil čas. My se tady bavíme o vzdělávání těchto dětí. A samozřejmě tady můžeme souhlasit, že dvou- a tříleté dítě to bude mít určitě jinačí. Ale berme zas tu realitu. Co je školka? Školka není jenom o vzdělávání, přátelé. Tam jsou opravdu sociální interakce. Tam jsou další záležitosti. A když si vezmu za sebe, tak jestli by se tedy měly vzít všechny tyto věci v úvahu, tak jestli by to mělo být vůbec pod školstvím. Nechci k tomu vyvolávat další debatu. Ale pobyt dětí v předškolním zařízení plní multifaktoriální záležitosti. Není to jenom to vzdělávání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Václav Klaus s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Vypadá to, že stihneme hlasování do oběda. Tak jsem chtěl jenom stručně. Děkuji panu poslanci Válkovi za jeho hezké hodnocení. Já vždycky s velkou chutí poslouchám jeho velice erudované výklady týkající se lékařství a receptů. Taky myslím, že je trošku bílá vrána zde. Jenom bych ho rád terminologicky opravil, že se neříká "po o" a "ne po o", ale terminologicky je to "po o" nebo "po spa". Tak to jenom. (Pobavení v sále.)

Co se týče pana Kasala, pane Kasale, vaším prostřednictvím, bavíme se o vzdělávání, protože sociální interakce jsou třeba i na vysoké škole. Třeba můj tatínek poznal moji maminku na kurzu španělštiny VŠE. Čili sociální interakce jsou leckde. Ale toto je školský zákon, bavíme se o vzdělávání. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Klausovi i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan ministr školství Robert Plaga s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Dobré poledne. Chtěl jsem reagovat na pana poslance Kasala. Individuální přístup je podle mě v tuto chvíli v § 34, kde je zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let. To znamená, to je na tom individuálním posouzení. A my se teď bavíme o tom zrušit plošnou povinnost. Takže myslím, že návrat do původního stavu, resp. ta povinnost 2020, která tam vzniká, tak není úplně šťastná.

A druhá část faktické poznámky už je pryč, protože jsem taky chtěl říct, že u nás se říká "po o" a "po spa". Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi školství. Nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Davida Kasala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Jenom k panu poslanci Klausovi. Já to chápu, ale to dvouleté nebo tříleté dítě nechápe, že to je vzdělávání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, tak, děkuji. Čas byl dodržen více než dobře. Můžeme pokračovat. Nyní pan poslanec Pavel Jelínek. Připraví se paní kolegyně Hana Aulická Jírovcová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji. Dobrý den, vážený pane předsedající, páni ministři, kolegyně, kolegové. Moc se mi líbí pracovní atmosféra tohoto bodu a věřím, že věcná debata přejde i k dalším pozměňovacím návrhům, které budou reagovat na změny ve školství provedené v minulém volebním období. Ale inkluze není dnes téma, a proto se chci vyjádřit ke dvěma částem z předloženého pozměňovacího návrhu.

První část hovoří o změně garantování umístění dětí do mateřských školek od dvou let. Velká část z nás měla určitě to štěstí, že se v životě blízce setkala s dětmi ve věku dvou let. Nicméně tato samotná skutečnost z nás nedělá odborníky na tuto problematiku. Tak jak není každý, kdo vlastní počítač, odborník na kybernetiku, tak není rodič odborník na vzdělání. Nicméně i vývojová psychologie hovoří o potřebě maximálního kontaktu rodičů s dětmi do věku tří let. Je tak zatím i nastaven systém rodičovského příspěvku, který umožňuje tuto skutečnost a podporuje ji.

Jsou samozřejmě případy, kdy kariéra zvítězí nad přirozenými potřebami dítěte, případně kdy finanční situace rodičů donutí využít možnost dítě svěřit do péče jiných osob. Ano, potřeba odložit dítě a jít k pásu do škodovky, aby bylo možné splácení hypotéky, je u některých rodičů reálná. Jenže mateřská školka není to správné místo, kde by mělo dítě strávit svůj věk mezi druhým a třetím rokem svého života. V tomto období jsou velké rozdíly mezi psychomotorickými schopnostmi dětí. Jejich hygienické návyky jsou také úplně rozdílné. A mateřská školka na to prostě není zařízena. Nejde jen o investice, o kterých tady už byla řeč, byly zmíněny mockrát. Jde o znalosti a schopnosti personálu. Mateřská školka je součástí vzdělávacího systému a podle toho jsou i vědomosti a schopnosti učitelek takto nastaveny. Použiji klasický školní příměr. Nemůžeme počítat nebo sčítat hrušky s jablky. Péče o dvouleté dítě má úplně jiné požadavky než vzdělávání tříletých a starších dětí.

Proto jsem naprosto proti tomu, aby mateřské školky zastávaly funkci odkladiště dvouletých dětí. A budu rád, pokud při debatách ve výborech vzniknou náměty na to, jak řešit i tyto případy.

K druhému bodu nebo k druhé části návrhu - zrušení povinnosti absolvování posledního ročníku mateřské školy. Musím přiznat, že to pro mne bylo dilema. Stále více odkladů, nemožnost udržet úroveň výuky v prvních třídách je realita, se kterou by povinná školka mohla pomoci. Jenže kam se vytratila zodpovědnost a možnost volby pro rodiče? Už tak mnoho rodičů počítá, že škola bude jejich děti nejen vzdělávat, ale i vychovávat. Jakékoli rozšiřování povinností automaticky vyvolá ochabnutí přirozeného vývoje vytvoření návyků pro možnost nástupu do první třídy základní školy.

Pusťme prosím tento návrh do výborů, ať se může rozproudit debata o přípravných ročnících, o nultých ročnících, které měly výborné výsledky při umísťování slabších žáků do prvních tříd. Najděme odpovídající řešení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Jelínkovi. Nyní paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Připraví se paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych i já tedy dnes už s delším příspěvkem přispěla do té diskuse. Chtěla bych na začátku říci, že jednoznačně podporujeme zrušení plošné garance přijetí dvouletých dětí do všech mateřských škol od roku 2020 a podporujeme jen dobrovolnou možnost v systému předškolního vzdělávání. Projednávání této novely jednoznačně dokazuje nesystémovost a roztříštěnost v oblasti rodinné politiky. Stát neustále dalšími legislativními úpravami doslova likviduje tuto oblast a předškolní vzdělávání je toho součástí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP