(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Skopeček, jeho faktická poznámka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já reaguji na to. Tak já si nepamatuji nějaké velké podrobnosti, ale pro mě to bylo takové velké trauma od maminky odejít do těch jeslí, že ty modré mundúry si skutečně pamatuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka paní poslankyně Majerové. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Já už opravdu nebudu zdržovat. To je pro pobavení. Já si tedy konkrétně pamatuju, jak jsem se svíjela na schodech do jeslí a nechtěla, aby mě tam maminka narvala. A pamatuji si i jméno konkrétního spolužáka, který mě tam kousal. To jméno vám řeknu posléze, když budete mít zájem. (Šum v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Chtěl jsem ukončit obecnou rozpravu, ale neudělám to, protože s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Kalousek. (Hluk v sále.) Já prosím paní poslankyně, pány poslance o klid, aby i pan poslanec Kalousek měl možnost přednést v odpovídajících podmínkách svoji faktickou poznámku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, mám za to, že tohle je skutečně vážná debata, protože je o naší vzdělávací soustavě, takže vám chci slíbit, že já se vám se svými mindráky z dětství svěřovat nebudu, protože si myslím, že ty sem nepatří.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan předkladatel má zájem. Prosím pana poslance Klause o jeho závěrečné slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dámy a pánové, děkuji. Uzavřeli jsme martyrium příspěvků. Já všem děkuji za velice věcnou debatu, slušně vedenou. Byla poněkud dlouhá, ale nelze to nikomu vyčítat, protože každý má ve svém volebním obvodu školky, každý vnímá, že to je velice silný problém, a proto ta debata byla tak dlouhá.

Řeknu jenom dvě věci k tomu, co tady zaznělo od paní bývalé ministryně školství. Víte, to, co si myslí občané, to nerozhodují průzkumy veřejného mínění a ani Facebook, to rozhodují volby. Zrovna tak to, co si myslí tady většina poslanců, to se ukáže hlasováním, to taky nemusíme tady říkat od pultíku.

Tato debata ukázala - a já chci poprosit, abyste pustili tuto novelu do druhého čtení - že současný zákon je špatně. A my jsme moc zákonodárná. Současný zákon je špatně a potřebuje změnu. Dokonce i pan poslanec Staněk, který navrhl zamítnutí, to potvrdil a odůvodnil jenom tak, že sami navrhnou svoji novelu, která bude lepší než tahle ta apod., ale zkrátka je jasné, že ten zákon změnu potřebuje. Proto vás prosím, abyste to pustili do druhého čtení. Tam se ukáže, jakou podporu má ta část povinné školky, pobavíme se tam o financování, jestli to financují ti tříletí, čtyřletí nebo kdo, a výsledkem pak bude jistě spravedlivý kompromis, zejména když to vzbuzuje takový zájem velké většiny poslanců.

Takže propusťte to do druhého čtení a děkuji vám za tu debatu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ptám se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já bych poděkoval za rozsáhlou debatu, která byla věcná. V průběhu debaty zaznělo snad vše, něco několikrát. Nebyly zmíněny snad jen neočkované děti, ale snad budou zmíněny ještě v dalších čteních.

V průběhu debaty padl návrh na zamítnutí z dílny ČSSD od pana poslance Staňka. Za sebe poprosím o vpuštění do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Jak jsme slyšeli, tak v průběhu rozpravy zazněl návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který přednesl pan poslanec Staněk. S tímto návrhem se nyní vyrovnáme hlasováním. Jednak přivolám poslance, kteří ještě nejsou v jednacím sále, současně jsem zaznamenal návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Než se ustálí počet lidí v sále, tak vás seznámím s došlou omluvou. Paní poslankyně Maxová se omlouvá z dnešního jednání od 18 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Nyní přistoupíme k hlasování, které se týká návrhu na zamítnutí předloženého návrhu, tak jak ho přednesl pan poslanec Staněk.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 32, přihlášeno 167 poslanců, pro 7, proti 139. Návrh byl zamítnut a my budeme pokračovat v jeho projednávání.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům. Nejprve rozhodneme o garančním výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Ptám se, zda má někdo nějaký jiný návrh na přikázání výboru jako výboru garančnímu. Takovýto návrh nevidím. Budeme tedy hlasovat o předloženém návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 33, přihlášeno 167 poslanců, pro 167, proti nikdo. Návrh byl tedy přijat a znamená to, že předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se, zda má někdo takový návrh. Ano, paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, navrhuji z důvodů, které se na první pohled možná nezdají zřejmé, nicméně na druhý pohled už jsou, protože jsou tam některé věci, které si myslím, že by ústavněprávní výbor měl posoudit, byť toho máme hodně (šum zejména z pravé strany sálu.), takže navrhuji, aby ještě dalším výborem, kterým to projde, byl ústavněprávní výbor. Tam ty souvislosti skutečně jsou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: K hlasování vystoupí paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, já nijak nezpochybňuji hlasování, jenom chci říct, že jsem hlasovala pro zamítnutí, logicky, protože jsme ten návrh dali my, ale objevilo se mně ne. Jenom to tady říkám na záznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Opakuji, že zde zazněl návrh paní poslankyně Válkové, abychom přikázali tento návrh k projednání ústavně právnímu výboru. S dalším návrhem přichází pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji ještě výbor sociální. (Poznámka mimo mikrofon.) Zdravotní samozřejmě k tomu, ale dvouleté a tříleté... Je to mezi zdravotním, protože o dvouleté by se mělo starat vlastně zdravotnictví, sociální, školské, potom už o tříleté... Sociální a zdravotní, dobře, upřesňuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Takže opakuji návrh, protože jsem ho sám dobře neslyšel a předpokládám, že ne všichni ho slyšeli. Navrhl jste, aby tento návrh byl předložen sociálnímu výboru a také aby byl předložen zdravotnímu výboru. Ano, rozumím. Je zde ještě nějaký další návrh na přikázání výborům? Pokud ne, vypořádáme se s jednotlivými návrhy hlasováním.

 

Nejprve budeme hlasovat o přikázání ústavně právnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 34, přihlášeno 167 poslanců, pro 70, proti 46. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP