(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana ministra.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, skutečně asi tady není nutné rozporovat to, co řekl pan poslance Kaňkovský, že skutečně situace na interních odděleních je problematická, zejména v některých regionech. Ty důvody, bude jich pravděpodobně několik, nebo je jich pravděpodobně několik, samozřejmě personální situace ve zdravotnictví. Na druhou stranu je třeba říci, že nikoliv pouze v českém systému, ale v celé Evropě včetně Německa a dalších se dnes potýkají s nedostatkem zdravotníků. Je to prostě nějaký trend, který je všeobecný, není to pouze situace v České republice.

Interní oddělení, především ta s neselektovaným příjmem, jsou často místem prvního kontaktu pacientů s nemocnicemi, řeší široké spektrum případů. Služba na těchto odděleních je bezesporu pro lékaře i zdravotní sestry velice obtížná, což právě vede a odráží to ochotu personálu na těchto odděleních pracovat. Ta práce je bezesporu náročná i z hlediska odpovědnosti. Víme, že z důvodu nedostatku personálu některé okresní menší nemocnice tato oddělení uzavírají a pacienti se pak přesouvají do fakultních nemocnic, které jsou následně logicky kapacitně přetížené. Viděli jsme v poslední době problémy v Jihomoravském kraji, kde ale Ministerstvo zdravotnictví se skutečně snaží toto řešit a podílet se na řešení ve spolupráci s vedením nemocnice, zdravotnickou záchrannou službou a dalšími. Posledním případem, který vidíme, je uzavření interního oddělení v Nemocnici Mělník.

My tu situaci samozřejmě vnímáme. Ona se nedá pravděpodobně řešit nějakým mávnutím kouzelného proutku, je to celá řada opatření, která je nutné udělat systémově.

Samozřejmě otázka odměňování. Bezesporu v příštím roce se opět počítá s tím, že nemocnice dostanou peníze na zvýšené odměňování lékařů, ale především si myslím z mého pohledu zdravotních sester, kde já ten problém vidím aktuálně, a když se bavím s managementy nemocnic, jako krizovější než v případě lékařů.

Chceme, a už na tom pracujeme, snížit administrativní břímě, které také dopadá hlavně na ten ošetřovatelský personál. Aktuálně se dokončuje vyhláška o zdravotnické dokumentaci, která výrazně snižuje právě tu administrativu, která byla dlouhodobě, a řekl bych oprávněně, kritizována, a je to i vnímáno pozitivně ze strany zdravotnického personálu a zejména zdravotních sester. Takže si myslím, že toto by jim také mohlo odlehčit od toho, jak říkám, břemena, které zatěžuje.

To, co můžeme řešit systémově, a už o tom tady dneska také byla řeč, i když na mého kolegu ministra školství, a řešíme to společně, je podpora lékařských fakult, postupné navyšování počtu absolventů, samozřejmě zajištění financování atd., protože prostě zkrátka potřebujeme produkovat více lékařů. Máme demografický vývoj lékařské populace, který je velmi nepříznivý, ale současným počtem absolventů nebudeme schopni do budoucna nahradit stárnoucí lékařskou populaci. Takže určitě přijmeme v dohledné době akční desetiletý plán na podporu a finanční injekci do lékařských fakult, tak abychom tam za prvé měli více studentů, ale měli jsme i dobře odměněny učitele na lékařských fakultách, tak aby měl ty lékaře vůbec kdo učit. Takže to je také systémové řešení.

Pokud se bavíme o těch nemocnicích samotných, tak chceme podporovat systém urgentních příjmů, chceme skutečně dobudovat a pokračovat v podpoře urgentních příjmů, které fungují velmi dobře v některých nemocnicích a vedou výrazně k odlehčení i od těch interních oddělení, a chceme na tom samozřejmě pracovat v koordinaci směřování pacientů ve spolupráci s kraji, záchrannou službou a primární péčí. Musíme, a pracujeme na tom a je to jeden z hlavních pilířů, reformovat primární péči, posílit roli praktických lékařů a samozřejmě přijít i s řešením lékařské pohotovostní služby, což je také jeden z pilířů právě té reformy primární péče. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji. V tomto roce přijdeme s jasnými kroky. Takže nám dejte chvilku čas, nedá se to řešit úplně mávnutím kouzelného proutku, ale v tomto roce představíme nějaké návrhy řešení.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Děkuji panu ministrovi za to, že se k této otázce postavil čelem. Oba víme, že nelze ty problémy, které jsou už nějaká léta nakumulované, řešit mávnutím kouzelného proutku.

Úplně často to nedělám, nicméně v jednom vás, pane ministře, chytím za slovo a neberte to nijak osobně. Vy jste tady teď před chvíli řekl, že počítáte s tím, že v příštím roce budou putovat další peníze do nemocnic na platy zdravotníků, zejména zdravotních sester, což je trošku v kontradikci s jedním nedávným rozhovorem, kde jste řekl, že pro příští rok nepočítáte s tím plánovaným navýšením o 10 %. Takže tady bych vás chtěl poprosit, protože zdravotníci v nemocnicích na tuhle informaci čekají, jak to tedy skutečně s těmi mzdami v příštím roce bude.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana ministra.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Ne, tak já jsem říkal, že dojde samozřejmě k navýšení úhrad za zdravotní péči. Aktuálně probíhá dohodovací řízení. Jasně jsem řekl, že nebudu zasahovat do dohodovacího řízení, tak jak to bylo v minulosti, protože si myslím, že základ by měla být dohoda mezi jednotlivými segmenty a zdravotními pojišťovnami, a budeme se o tom bavit, až dohodovací řízení skončí, což bude v červnu, tak uvidíme, kolik těch dohod bude. Předpokládám, aspoň tak jak Ministerstvo zdravotnictví monitoruje právě to dohodovací řízení, že i zdravotní pojišťovny vnímají ty problémy a že se tam počítá skutečně s nárůstem úhrad, které by měly sloužit k navýšení odměňování, zejména tedy u zdravotních sester. Takže teď je to těžké predikovat. To desetiprocentní navýšení zatím nedokážu říci, ale myslím si, že pokud bychom zase navýšili všem plošně o 10 %, tak ten problém spíše prohloubíme, než ho budeme řešit. A za druhé, mám obavu, že by pak nevyzbylo už na žádné další segmenty, které v posledních letech samozřejmě na úkor nemocnic nebyly úplně podporovány, ať je to domácí péče atd. Těch segmentů je celá řada. Takže si myslím, že by ten nárůst měl být nějakým způsobem vyvážený, nikoliv pouze do jednoho segmentu zdravotnictví, ale chceme počkat právě na výsledky onoho dohodovacího řízení, jak dopadne, a pak budeme řešit dál, budeme samozřejmě vytvářet úhradovou vyhlášku na rok 2019.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Chvojka je omluven, pan poslanec Farský je také omluven, prosím paní poslankyni Valachovou.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážený hrdino, ministře zdravotnictví v demisi. Jsme rádi, že jste tady alespoň vy. Dovolte mi tedy směrem k ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ve věci financování mateřských škol.

V případě mateřských škol je velkým tématem otázka financování tzv. překryvu 2,5 hodin, které vyplývají, tato povinnost, tento překryv a financování dvou paní učitelek v rámci tohoto překryvu v rámci provozní doby mateřské školy, vyplývají zejména z bezpečnostních předpisů, protože se samozřejmě jedná zrovna o dobu, která je využívána zejména ze strany mateřských škol pro vycházku. Podotýkám, že tato povinnost směrem k mateřským školám není nic nového, platí takzvaně v uvozovkách odjakživa a v roce 2017, tzn. v minulém roce, se stalo pouze to, že poprvé v životě se mateřské školy dočkaly a od září do prosince měly toto skutečně plně financováno. Vedle toho měly financováno také po dlouhé době to, že se snížila přímá pedagogická činnost ředitelek mateřských škol. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP