(17.40 hodin)
(pokračuje Valachová)

Tak jak jsem jezdila po mateřských školách a komunikovala s učitelkami, tak samozřejmě byly rády, že konečně je učiněno zákonu zadost. A podotýkám, takto to mělo být každý rok předtím, ale nebylo. Samozřejmě jak jsme toho dosáhli v roce 2017? Pouze tak, že se změnil rámcový vzdělávací program a toto pravidlo překryvu 2,5 hodin se promítlo do rámcového vzdělávacího programu, protože co není v zákoně a v rámcovém vzdělávacím programu, tak nemáte jistotu ve stávajícím financování našich škol, že také takzvaně doteče do mateřských škol, do rozpočtu těchto škol, a je zafinancováno. Tato situace je jasná a do doby nového financování skutečně není možná. (Upozornění na čas.)

Bohužel, a v tom spočívá interpelace, ministr Plaga v prosinci tento rámcový vzdělávací program upravil a zrušil a to je ten důvod, proč v tuto chvíli tyto peníze do mateřských škol neplynou. Samozřejmě se ptám, proč to udělal.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Richterovou.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Jsem velmi ráda, že teď můžu interpelaci říkat k živému panu ministrovi.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom ráda stručně k tématu, které se tady z různých směrů naťukává, a sice nedostatek lékařů, konkrétně o co mi jde, jsou zubaři v regionech. Já si pamatuji, že před nějakou dobou tady ve Sněmovně pan premiér v demisi mluvil o tom, že nemocnice často rok čeká na ukrajinskou sestřičku. A možná jste také zaregistrovali, že často jsou velké spory o to, jestli připustit práci právě ukrajinských zubařů. Já tady o tom mluvím z toho důvodu, že médii před zhruba měsícem a půl proběhla jedna konkrétní situace z malého města, z Lázní Bělohrad, ale domnívám se, že je symptomatická pro celý systém.

Máme tady jednu profesi, která si ve velkém městě může vydělat mnohem víc než v tom menším. Máme nějaké nabízené dotace ministerstva, případně komisi připravovanou, která bude určovat, kam se dotace budou nabízet, ale současně máme zkrátka nedostatek lidí, a do budoucna se bude ještě prohlubovat, kteří tu profesi mohou vykonávat. A já z toho, co jsem se dozvěděla, o tom, jak fungují aprobační zkoušky pro lékaře stomatology z ciziny, jsem nabyla dojmu, že to je součást toho problému. Součást toho, proč u nás je nedostatek zubařů zejména v regionech.

Tímto směrem míří moje otázka. Míří k tomu, zda bude nějak revidován průběh aprobačních zkoušek. A chci zdůraznit, že samozřejmě nemá dojít k poklesu kvality poskytované stomatologické péče, ale konkrétní příklady naznačují, že možná nejde tolik o prověřování kvality, ale často skutečně o neochotu vpustit sem do našeho rybníčku zahraniční stomatology. (Upozornění na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím pana ministra.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, otázka zajištění stomatologické péče samozřejmě je velmi řešena, zejména v posledních měsících, na Ministerstvu zdravotnictví. V prvé řadě je třeba říci, že za zajištění místní a časové dostupnosti odpovídají zdravotní pojišťovny a tam se musí obracet i jejich pojištěnci. My samozřejmě budeme kontrolovat to, aby tato péče byla dostupná ve všech regionech. To je naše úloha.

My víme dle dat, která máme, která jsou reprezentativní, a nepopírá je ani Česká stomatologická komora, že u nás celkově počet zubařů není nikterak zásadně menší v porovnání s ostatními, například evropskými, státy. Problém je právě s dostupností této péče v regionech, v těch odlehlých oblastech. To je ten základní problém, nikoliv dostupnost péče v těch velkých aglomeracích. My samozřejmě sledujeme tu situaci právě na malých obcích a snažíme se to řešit, už tady bylo zmíněno.

Onen dotační program, který jsme vytvořili, který se rozeběhne od května, bude nabízet právě peníze, dotační pobídky zubařům, aby si otvírali ordinace v těch odlehlých lokalitách, kde je problém s dostupností stomatologické péče. Pracujeme na tom s komorou a uvidíme. Doufejme, že to bude určitý impuls k tomu, aby lékaři do těchto odlehlejších oblastí šli a přebírali buď ordinace po starších lékařích, nebo otvírali nové. Myslím si, že ten program, tak jak je nastaven, je poměrně zajímavý i finančně.

Pokud jde o ty aprobační zkoušky a úspěšnost uchazečů u této aprobační zkoušky, tak Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu zákona, která nabyla účinnosti v minulém roce. V současné době jsme připravili také nový zkušební řád aprobační zkoušky, který je aktuálně projednáván v pracovních komisích Legislativní rady vlády. Takže uvidíme, v jaké podobě se nakonec ten zkušební řád bude realizovat. Ministerstvo se v tomto směru nedomnívá, že by ty zkoušky byly nějak nepřiměřeně náročné, spíše skutečně otázka úrovně odborných znalostí uchazečů. V minulosti jsme tady měli, a já to nechci nijak paušalizovat, ale skutečně jsme měli případy, kdy ti stomatologové, v zásadě se ukázalo, že ani neměli vystudováno odpovídající vzdělání, často ani lékařskou fakultu a podobně. Takže samozřejmě my musíme jednak zajistit dostupnost, ale také zajistit kvalitu péče pro pacienty. Takže z toho pohledu si myslím, že není možné nějak zásadně snížit ono penzum znalostí, které jsou vyžadovány v rámci těch aprobačních zkoušek.

On ten problém také může být někdy v nedostatečné úrovni znalosti českého jazyka, kde samozřejmě také se nedá ustoupit, protože znalost českého jazyka je právě pro komunikaci s pacientem klíčová.

Teď aktuálně, jak jsem říkal, se připravuje nová koncepce aprobačních zkoušek, nový zkušební řád. Doufejme, že to přispěje ke zvýšení úspěšnosti uchazečů u aprobačních zkoušek. My chceme zcela nově pojmout tu praktickou část zkoušky, která se bude uskutečňovat nově v předem schválených akreditovaných zařízeních pod přímým odborným vedením příslušného zdravotnického pracovníka s náležitou odbornou erudicí, aby ty zkoušky skutečně měly parametry odbornosti. Během praktické části aprobační zkoušky se budou uchazeči nově vzdělávat podle vzdělávacího programu, který byl připraven ve spolupráci se zástupci odborné veřejnosti. Takže doufám, že ta situace se zlepší. Ale jak říkám, my toto komunikujeme s odbornou veřejností, snažíme se tu zkoušku nastavit (upozornění na čas), ale nemůžeme ty kvalitativní standardy dát někde na příliš nízkou úroveň, protože nám jde o to, aby péče byla nejenom dostupná, ale byla i kvalitní.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se paní poslankyně, zda nechce reagovat? (Nikoli.) V tom případě prosím paní poslankyni Golasowskou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP