(17.50 hodin)

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Interpeluji paní ministryni práce a sociálních věcí ve věci financování neziskového sektoru. Situace se sice oproti letům minulým poněkud zlepšila, ale neziskový sektor stále trápí každým rokem nejistota, zda budou mít včas a v dostatečné výši finance na platy zaměstnanců. Problém je zejména u malých poskytovatelů služeb a u služeb, které nemají příjmy od klientů a své služby poskytují bezplatně, jako jsou např. poradny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi apod. Přitom neziskový sektor poskytuje služby, které jsou na jedné straně potřebné a na straně druhé často finančně i společensky nedoceněné.

Víme, že neziskový sektor nemá na finanční podporu ze strany státu právní nárok. A já se proto ptám, zda Ministerstvo práce a sociálních věcí neuvažuje zahrnout alespoň některé druhy služeb do sekce mandatorních výdajů. A pokud ano, které služby by MPSV preferovalo. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Válka.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Dámy a pánové, já pevně věřím, že jsem celou dobu mluvil k živým ministrům, že žádný zatím nezemřel. A tentokrát i k přítomnému. Takže mám dotaz, prosbu, interpelaci, pane ministře, a ta se týká centrové a drahé léčby obecně. A teď na konkrétním příkladě a paragrafu 16.

Jedná se mi v tomto případě o pacienty se spinální svalovou atrofií a o jejich léčbu pomocí Nurinersenu nebo Spinrazy nebo léku, který tedy z této kategorie je. Jedná se o malou skupinu pacientů, dětských pacientů, kteří by mohli mít na základě doporučení odborné společnosti a názoru odborné společnosti profit z této léčby. Tento lék je registrován a prochází procesem schválení SÚKLem, kdy SÚKL zatím neschválil plné hrazení, čemuž všemu rozumím, ten proces prostě probíhá. To, co mně na celém tomto vadí, je to, že v této chvíli se nabízí takovýmhle rodičům, takovýmto pacientům, kteří jsou většinou ve velmi těžkém stavu, šance žádat o úhradu cestou paragrafu 16. Problém je, že v paragrafu 16 není žádný časový rámec toho, dokdy musí pojišťovna na tuto žádost reagovat. Takže se děje prakticky pravidelně to, že žádost dojde na příslušnou pojišťovnu a odpověď na tuto žádost trvá tak dlouho, dokud pacient neskoná. A poté tedy pojišťovna reaguje. Neříkám, že takhle brutální je to ve všech případech, ale často ta odpověď pojišťovny trvá několik týdnů, ne-li měsíců. Je vyhýbavá, je nejasná.

Můj dotaz tedy zní, zda neuvažujete o tom, že cestou dozorčí rady pojišťovny, cestou zástupců Ministerstva zdravotnictví v dozorčí radě či jiným nástrojem (upozornění na čas) nepožádáte - skončím - pojišťovny, aby reagovaly například do týdne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. A prosím pana ministra.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vážený pane poslanče, nebudu tady opakovat to, co jste řekl, že Spinraza, ten léčivý přípravek... aktuálně tedy probíhá správní řízení u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Byly osloveny odborné společnosti a doufejme, že to správní řízení bude dále probíhat promptně, protože i v rámci Státního ústavu pro kontrolu léčiv ta posuzování často bohužel v minulosti trvala velmi dlouho, několik let.

My víme dnes, že tedy je možnost požádat skrze § 16, i když v případě VZP tam probíhají nějaká jednání o co-sharingové smlouvě, kdy by pacienti nemuseli žádat skrze § 16, ale pro ta centra v Brně a v Praze by byla tato léčba hrazena za určitých podmínek a samozřejmě určité indikace atd. dětí, myslím, do dvanácti let a jsou tam nějaká omezení. U ostatních pojišťoven zatím tedy je ten § 16.

Obecně samozřejmě pokud jde o § 16, tak je to velmi složitá problematika. Víme z dat zdravotních pojišťoven, že počet těch případů, které jsou řešeny dneska skrze § 16, se poměrně významně zvyšuje. To ostatní může být i důvodem toho, proč zkrátka pojišťovny nejsou schopny reagovat do týdne, jak říkáte, protože těch případů skutečně jsou desítky, tisíce. A revizních lékařů - to je samozřejmě problém sám o sobě, byť zdravotní pojišťovny, pokud vím, zvyšují odměňování těchto lékařů, tak aby byli konkurenceschopní s tím klientským segmentem, tak stále je velmi složité najít revizní lékaře.

Co my chceme udělat je to - za prvé - vychází to z nálezů nebo z rozhodnutí i Nejvyššího správního soudu a připravujeme to v rámci další novely zákona 48, že ten proces skrze § 16 by měl probíhat podle nějakých pravidel správního řízení. To znamená skutečně, aby tam byla nějaká jasnější pravidla. Ta naše vize je taková, že bychom chtěli sjednotit to rozhodování, aby se o těch žádostech rozhodovalo z jednoho místa, nikoliv každá pojišťovna zvlášť, protože to pak samozřejmě způsobuje různé komplikace u v zásadě podobných, obdobných pacientů. Různé pojišťovny rozhodují různě a v tomto případě si nemyslím, že je namístě jinak z mého pohledu prospěšná možná konkurence zdravotních pojišťoven. Tady si myslím, že by skutečně to rozhodování mělo být jednotné, to znamená nějaké společné posuzování. Takže to chceme a musíme také k tomu změnit legislativu. Takže jednak tedy nastavit nějaká pravidla... nebo nastavená jako správní řízení. A za druhé - sjednotit rozhodování v rámci § 16.

Ten § 16 samozřejmě by měl sloužit skutečně jako výjimka výjimek, což se úplně neděje. Ty důvody jsou různé. Jednak to, že samozřejmě ta správní řízení právě u Státního ústavu pro kontrolu léčiv často trvají velmi dlouho. Průměrná doba je někde kolem dvou tří let. Často se ty léky posuzují třeba i pět let. Takže na to se teď také zaměřujeme. Probíhá kontrola na SÚKLu, abychom zjistili, z jakých důvodů jsou ty lhůty takto zásadně překračovány, a musíme to řešit i v rámci opět legislativy. A druhá věc je také, že skrze ten § 16 někdy - a máme ty případy - farmaceutické firmy obcházejí ten systém. Ony nepodají třeba ani žádost o přiznání úhrady v tom standardním správním řízení a snaží se právě protlačit ten svůj lék, který třeba nemusí být ani - neříkám, že je to případ Spinrazy, ale může to být nějaký jiný lék, který třeba nemusí být skutečně ani efektivní, tak se snaží protlačit skrze § 16. Takže je otázka, jestli vůbec skrze § 16 by měly být schvalovány léky, na které třeba nedostanou úhradu, že třeba Státní ústav pro kontrolu léčiv řekne, že nejsou na trhu efektivní. To všechno musíme samozřejmě řešit v rámci nové legislativy.

My máme vytvořenu na ministerstvu pracovní skupinu, která má za úkol zlepšit dostupnost inovativních léků pro pacienty. Jsou tam všichni významní hráči - pojišťovny, ministerstvo, SÚKL, průmysl, pacientské organizace. Úkolem té skupiny je skutečně vyřešit ty problematické aspekty (upozornění na čas) přiznávání výjimečných úhrad v § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění a nastavit ta pravidla, tak aby to fungovalo zkrátka lépe. Ale k tomu musíme změnit zákon, ale jsme na to připraveni. Připravíme to v tomto roce.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec, pokud má zájem.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já za odpověď děkuji. Ale přesto se ještě zeptám: Existuje nějaká šance, jak ten proces v krátkodobém horizontu zrychlit?

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Tak my samozřejmě skrze naše zástupce ve správních a zdravotních pojišťovnách můžeme požádat, a nevidím v tom problém, o nějakou statistiku, jak dlouho tedy ta řízení standardně trvají. Jak říkám, problém je, pokud jde o tu rychlost, v tom, že těch žádostí přibývá. Pokud si správně pamatuji, tak u VZP je to někde 20 tisíc žádostí, které byly úspěšné. Nevím, kolik jich bylo celkově. Takže se skutečně bavíme o desítkách tisíc žádostí, které musí revizní lékaři posoudit. A těch revizních lékařů zkrátka také není dostatek, stejně jako je nedostatek zdravotnického personálu obecně. V případě těch revizních lékařů víme často, že to dělají spíše už vysloužilí lékaři, kteří jsou v důchodovém věku, a ta situace je poměrně obtížná. Podle mého názoru by to skutečně řešilo to, že pokud by to bylo posuzováno z jednoho místa, v tomto případě by se to mohlo zefektivnit a zrychlit. Ale jestli se to řešit dá krátkodobě, tak, že by se doba k posuzování žádostí snížila např. na týden, krátkodobě, bez nějaké legislativní úpravy a systémové úpravy, si myslím, že to asi reálné není. Ale skrze naše zástupce ve zdravotních pojišťovnách se určitě zeptáme, abychom měli vůbec nějakou statistiku o tom, jak reálně dlouho ta řízení trvají. Pak vám ji samozřejmě mohu poskytnout.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. To byla poslední interpelace. Je 18.00, končím dnešní jednací den. Přerušuji jednání Sněmovny do zítra do 9 hodin, kde se zde všichni společně sejdeme. Děkuji a hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP