(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 12. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, popřípadě mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Konstatuji, že s náhradní kartou číslo 2 bude hlasovat pan poslanec Pražák, s náhradní kartou číslo 6 pan poslanec Onderka.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Dana Balcarová z pracovních důvodů, Jiří Běhounek do 11.30 z pracovních důvodů, Pavel Bělobrádek od 12.30 z pracovních důvodů, Ondřej Benešík do 10 hodin z pracovních důvodů, Jan Birke celý den z pracovních důvodů, Stanislav Blaha ze zdravotních důvodů po celý jednací den, Jaroslav Bžoch od 11.30 do 14 hodin z důvodu zahraniční cesty, Jaroslav Dvořák ze zdravotních důvodů, František Elfmark z pracovních důvodů po celý jednací den, Petr Gazdík ze zdravotních důvodů po celý jednací den, Miroslav Grebeníček také z celého jednání z pracovních důvodů, Milan Hnilička v době od 12 do 13.30 z pracovních důvodů, Monika Jarošová celý jednací cen z pracovních důvodů, Marian Jurečka z důvodu zahraniční cesty, Pavel Juříček z pracovních důvodů, Jiří Kobza v době od 13 do 14 hodin z pracovních důvodů, Pavel Kováčik z celého jednacího dne ze zdravotních důvodů, Karel Krejza z osobních důvodů, Vojtěch Pikal z osobních důvodů, Karel Rais ze zdravotních důvodů, Pavel Růžička do 10.30 ze zdravotních důvodů, Karel Schwarzenberg celý jednací den z pracovních důvodů, Antonín Staněk z pracovních důvodů, Vlastimil Válek ze zdravotních důvodů, Jiří Ventruba z pracovních důvodů, Jan Volný do 12 hodin ze zdravotních důvodů a Miloslava Vostrá se omlouvá z celého jednacího dne z osobních důvodů.

Dále vás seznámím s omluvami členů vlády, bez funkcí, jenom budu číst jména: Andrej Babiš se omlouvá z pracovních důvodů, Lubomír Metnar se omlouvá z důvodu zahraniční cesty, Jiří Milek se omlouvá z pracovních důvodů, Jaroslava Němcová také z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, Martin Stropnický ze zdravotních důvodů, Karla Šlechtová z pracovních důvodů a Dan Ťok také z pracovních důvodů.

Pan poslanec Kasal hlasuje s náhradní kartou číslo 7.

Dnešní jednání zahájíme pevně zařazeným bodem z bloku třetích čtení, to znamená bodem číslo 47. Dále bychom potom pokračovali v projednání dalších bodů podle schváleného pořadu 12. schůze Poslanecké sněmovny.

Než budeme pokračovat dál, a budeme pokračovat těmi, kteří se přihlásili s přednostními právy, poprosím paní poslankyně a pány poslance o ztišení, o klid, abychom se mohli věnovat našemu programu a slyšeli se navzájem.

S přednostním právem požádal o vystoupení pan předseda Faltýnek, po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo. Dovolte, abych přednesl návrh na změnu pořadu schůze a abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevně zařadit v pořadu schůze na pátek 20. dubna po již pevně zařazeném bodu 26 a případných třetích čteních bod číslo 21, což je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, sněmovní tisk 87, takzvaný protikuřácký zákon. Důvodem je to, že 18. dubna projednává Ústavní soud senátní návrh na zrušení tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne. Chtěl bych navrhnout pevné zařazení bodu číslo 24, což je náš poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školský zákon, a to na středu příští týden ve 14.30. Ten termín je po dohodě s ministrem školství, který chce být u projednávání tohoto poslaneckého návrhu zákona přítomen.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, takže zde máme dva návrhy, pokud se nikdo další z poslanců nehlásí k pořadu schůze. Není tomu tak. Budeme hlasovat o těchto návrzích v pořadí, jak byly předneseny.

 

První hlasování povedeme o návrhu, který přednesl pan předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Faltýnek a týká se zařazení bodu číslo 21 na pátek 20. dubna po bodu 26, který už je pevně zařazen, a po případných třetích čteních. Předpokládám, že je všem jasné, o čem budeme hlasovat. Nevidím žádnou pochybnost, takže můžeme přistoupit k hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 51, přihlášeno 145 poslanců, pro 97, proti 27. Návrh byl přijat. Tento bod jsme pevně zařadili na pátek 20. dubna, jak bylo načteno.

 

Druhá věc, o které budeme hlasovat, je návrh, který přednesl pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Týká se zařazení bodu číslo 24, školský zákon, na příští středu ve 14.30 hodin. I v tomto případě je jasné všem, o čem budeme hlasovat?

Je tomu tak, můžeme zahájit hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 52, přihlášeno 149 poslanců, pro 134, proti nebyl nikdo. Návrh jsme přijali a tento bod jsme pevně zařadili na středu ve 14.30 hodin. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu schváleného pořadu 12. schůze.

 

Ještě než přistoupíme k projednávání prvního bodu v rámci bloku třetích čtení, tak konstatuji, že od 13.30 do konce jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Golasowská.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji projednávání bodu

 

47.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti
cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 12/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a také zpravodaj garančního výboru pan poslanec Adam Kalous. Připomínám, že garančním výborem je v tomto případě výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 12/2, který byl doručen dne 28. února 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 12/3.

Nyní se táži paní ministryně jako navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má zájem vystoupit. Prosím, paní ministryně, máte slovo. (V sále je veliký hluk.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP