(10.50 hodin)

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já bych se jenom chtěla připojit k těm, kteří diskutují, že to opravdu není nemoc, ale musíme nějakým způsobem ty maminky ochránit. Ono se to smrsklo, že teď hlavně hovoříme o zdravotnictví, ale já bych chtěla ještě dát jiný pohled na zaměstnavatele, protože jsou určitě odvětví, kde kdy žena otěhotní, přestože je zdravá, schopná práce, tak máte problém, kam s ní, protože tady se neříká, že musíte dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. A zrovna zemědělství je opravdu obor, kde musíte tu ženu okamžitě umístit jinam. A řekněme si, když vám otěhotní tři čtyři ženy, vy jim nejste schopen v tomto odvětví dát jinou práci. Nejste. Vy máte problém vůbec sehnat za ni náhradu. A jestliže stát nepomůže těmto typům zaměstnavatelů a o tu maminku se nepostará, protože ona určitě jde i s platem dolů, tak je to problém. A já bych chtěla, abychom se podívali na tuhle záležitost i z té druhé strany. Jestliže chceme podporovat vůbec prorodinnou politiku, tak pak musíme umět podpořit vlastně i ty zaměstnavatele a nějakým způsobem to pošetřit. A neberme prosím to, že všichni chtějí ten náš systém využít. Není to pravda. A mohu vám říct, že mně se to jako zaměstnavateli stalo a měla jsem co dělat, abych vůbec toho pracovníka nahradila. Vždyť pořád tady hovoříme o tom, že ti lidé nejsou, že my bojujeme s tím, že nemáme zaměstnance, a já přece jestliže mám pět pracovníků THP, tak já tam pět zaměstnankyň nedám do kanceláře, to za prvé. A za druhé, oni ani nemají vzdělání na jakoukoliv řekněme tu kancelářskou práci.

Takže prosím, podívejme se i z tohohle úhlu pohledu na to, že tento zákon určitě své opodstatnění má. Prodiskutujme to v podvýborech, ve výboru a neříkejme, že je to jenom využívání sociálního systému. Není to tak. Já jsem také měla tyhle problémy a mohu říci, že to byli lidé, kteří chtěli pracovat, chtěli být v práci, protože ta matka jde okamžitě s platem dolů a není to pro nikoho příjemné, a jestliže chceme podporovat prorodinnou politiku, tak musí stát umět pomoci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Margitě Balaštíkové. Nyní dvě faktické poznámky. První je pana poslance Jiřího Bláhy a připraví se pan kolega Milan Brázdil. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Bláha: Dobrý den, kolegové. Já bych jenom navázal na slova kolegyně a trošku bych to upřesnil s tím, že jdou matky dolů s penězi v okamžiku, kdy jsou těhotné, tak to se nezakládá na pravdě. Zaměstnávám 200 lidí a opravdu s tím mám ty samé problémy, že když mi otěhotní pekařka na noční, musím ji přeřadit na jinou práci. Ale dnešní systém je vytvořen tak, že opravdu se jí to dorovná na výši jejího platu. Takže normálně ten zaměstnanec jde sice na firmě s platem dolů, ale sociální správa to tomu zaměstnanci dorovná. Takhle to funguje, a pokud má někdo nějaké jiné údaje, tak si to poopravte u svých účetních a předělejte, je to špatně. Už dneska ten systém je takhle ošetřen, že kdo jde na mateřskou a jde pracovat nebo chce pracovat, což je opravdu v malé části, většina žen okamžitě jakoby jde na tu nemocenskou, nebo aspoň v mém oboru se to tak děje. Tak ty, které chtějí pracovat, a já je kvituji, tak jim vytvoříme podmínky, přeřadíme je. A třeba si nevydělají tolik, kolik by si vydělaly normálně, ale sociálka jim to doplatí.

Děkuji. (Slabý potlesk z levé části jednacího sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Bláhovi. Ještě než dám slovo k faktické poznámce panu poslanci Brázdilovi, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 11 hodin se ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec David Kasal.

Nyní pan poslanec Milan Brázdil. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Brázdil: Na závěr. Já bych chtěl reagovat na mnoho předřečníků. Je nás málo, vymíráme. Lidi, milujme se a množme se, a klidně i doma! (Oživení.) Ale prosím, ne porody doma. Ten akt příchodu na svět by měl být bezpečný a měl by být v nemocnicích, v porodnicích. To jenom tak na závěr z pohledu tedy lékaře, abychom nemuseli jako přednemocniční péče jezdit k vám a aby nás zbytečně neubývalo. Tedy, děkuji za pozornost. (Potlesk a hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Brázdilovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy a ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. A ještě než se zeptám na závěrečná slova - je zájem? Ano. A než udělím slovo paní poslankyni Pekarové Adamové, tak požádám sněmovnu o klid. Je tady nesmírný hluk a byl bych rád, abychom to projednávání završili v důstojném prostředí. Děkuji.

Máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji moc za slovo a zároveň dovolte, vážené dámy, vážení pánové, poděkovat i za tu diskusi, protože si myslím, že byla korektně vedená v naprosté většině případů a také byla velmi věcná. A hlavně podle mého názoru ukázala, že opravdu nás rodinná politika zajímá a že nám není lhostejné, jak se daří českým rodinám. Takže za to děkuji a děkuji za vyjádření třeba pochybností, za kritiku, která tady zazněla, i za konkrétní upozornění na nedostatky, protože jsem si teď tedy vědoma toho, že samozřejmě máme i co opravit v tom zákoně. To není tak, že bychom tedy na tom nemohli pracovat dál. Budu velice ráda, když se podaří tedy právě při dalších projednáváních ve výboru zejména se zaměřit na některé třeba věci, které jste tady zmiňovali. A hlavně budu moc ráda, když se zaměříme i na ty další oblasti rodinné politiky, které tady také jsme mnozí zmínili. Ať už to bylo ohledně sladění rodinného pracovního života, částečných úvazků, ať už to byly otázky rodičovské nebo nemožnosti pracovat ve chvíli, kdy pobírám mateřskou na stejném pracovním místě u stejného zaměstnavatele atd., celá řada věcí, které vidíme podobně, nebo vidíme, že v tom systému jsou nějaké nedostatky.

Já bych chtěla ještě závěrem říci, když tady zaznívalo od některých kolegů, zejména tedy z KSČM, že tady dochází k jakémusi dělení lidí na určité sorty. Já si myslím, že naopak, že tady tohle je právě o tom, že bychom chtěli určitou nespravedlnost, která je vůči určité skupině těch příjemců zrovna této podpory v současné době, tak ji chceme napravit a chceme vlastně ten systém učinit pouze spravedlivější. O tom to je. Podpořme tedy spravedlivější vyplácení mateřské, podpořme tím české rodiny, podpořme tím naše vlastně matky a otce. Budu moc ráda, když veškerou další debatu povedeme právě v těch výborech, tak jak si myslím, že si tento návrh zaslouží. Já vám za to děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Pekarové Adamové. Ptám se, jestli paní zpravodajka má zájem - nemá zájem o závěrečné slovo. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, protože v rozpravě nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí. Přesvědčuji se u paní zpravodajky, že mám pravdu, protože jsem neřídil celou dobu ten bod. (Zpravodajka souhlasí.) Takže je to pravda a můžeme se tedy tím návrhem na přikázání zabývat. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

 

Můžeme rozhodnout v hlasování číslo 58 o přikázání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 58 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 58: z přítomných 167 pro 153, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Paní zpravodajka se hlásí. Máte slovo, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já bych navrhla přikázání do komise pro rodinu a rovnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, čili přikázání do komise pro rodinu a rovné příležitosti.

O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 59, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 59: z přítomných 168 pro 155, proti 3. I tento návrh byl přijat.

 

A nyní tedy je návrh na prodloužení lhůty k projednání, který byl uplatněn v rozpravě po té debatě, a to je na 90 dnů. S tím musí vyslovit souhlas navrhovatelka. Já předpokládám, že bude souhlasit jenom s 80, proto bude podle zákona o jednacím řádu požadovat, aby to bylo prodlouženo jenom o 20 dnů.***
Přihlásit/registrovat se do ISP