(11.20 hodin)
(pokračuje Pelikán)

Ale - a teď přichází to důležité ale - jsou z toho dvě důležité výjimky. Každému občanovi, aspoň trochu mentálně zdatnému občanovi, musí být přístupné a srozumitelné právo trestní, protože on musí vědět, co může a co nemůže z hlediska toho, zda ztratí svou osobní svobodu, a musí mu být přístupné právo pracovní, protože to je v každodenním životě to, co ho chrání v té nejdůležitější ekonomické oblasti a co ho nejvíce zajímá. A laický prvek u soudů je klíčový kontrolní mechanismus splnění této podmínky. Znamená to, že to, že na rozhodování se podílejí, a dokonce většinově podílejí, v senátu neprávníci právě v těchto dvou oblastech, umožňuje kontrolovat, že se judikaturně ta právní oblast neposune nějakým směrem, který už tomu neprávníkovi není srozumitelný. A já tenhle prvek považuji skutečně za nesmírně důležitý. Zrušit jej by byla veliká pošetilost a rozhodně by to našim občanům nijak neprospělo.

Ministerstvo spravedlnosti si je přitom vědomo praktických obtíží, které dnes v té oblasti máme. A jak říkám, zvažujeme různé posuny v tomto směru a představí je ministerstvo, předpokládám, pokud nedojde k nějakým změnám koncepce, v příštím roce v rámci výrazné novely, nebo pravděpodobně dokonce nového zákona o soudech a soudcích. Nicméně zdůrazňuji, to, co ministerstvo připraví, pokud tedy nemění svůj směr, nebude zrušení laického prvku, nebude zrušení přísedících. A já doufám, že nám tenhle prvek zůstane. Děkuji.

Jinak proto se také připojuji k návrhu na zamítnutí v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže se připojujete k návrhu na zamítnutí pana předsedy Chvojky. Dobře. Nyní tady mám jednu faktickou poznámku a je to pan poslanec Dominik Feri. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nechci panu ministrovi vůbec v žádném případě křivdit, nicméně to, co tady pronesl a proslovil, je v mírném rozporu s tím, co píše ministerstvo v Bílé knize justice právě v kapitole o přísedících, kterou pan ministr připravoval. To znamená, já jsem z toho vyrozuměl, a pane ministře, prosím, kývněte, že chcete zachování v současné podobě v těch pracovněprávních věcech. (Ministr Pelikán: Ne, to není nutné.) To jste neřekl. Tak v tom případě vám nebudu vůbec křivdit. Ale je nutné zmínit to, že ministerstvo na tom pracuje poměrně dlouhou dobu, a vznesl jsem tady v úvodu otázku, na kterou jsem ještě nedostal odpověď, jak to s tou Bílou knihou justice dopadlo, protože to měl být dokument, který by nějakým způsobem jasně definoval, jakou máme vizi, jaká je vize české justice. A bohužel od roku 2016 nemáme žádné zprávy o tom, kam se to posunulo, jaké jsou s tím další záměry. Nejvyšší soud k tomu měl mnoho připomínek a nejsem si úplně jist, že byly uspokojivě vyřešeny. To znamená tato otázka směrem k Bílé knize justice.

A dovolím si zopakovat to, co už jsem tu řekl. Samozřejmě vítáme snahy o řešení problémů přísedících u okresních soudů, ale pojďme to poslat dál, pojďme se o tom bavit. Klidně prodlužme lhůty. A pak to můžeme případně stáhnout, když přijde ministerstvo s něčím širším. Ale toto má naprosto klíčové dopady. Může to pomoci lidem, jejichž řízení se neúměrným způsobem táhne, a zároveň to sníží taky požadavky na přísedící u okresních soudů. Jak jsem říkal, 60 % přísedících nad 60 let. Těžko se to obsazuje. Většinou zástupci spíše zaměstnanců. To je ten klíčový problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji také za dodržení času. Mám tady dvě faktické poznámky. Jako prvního žádám o vystoupení pana poslance Milana Ferance. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Milan Feranec: Dobrý den, pane předsedající. Dámy a pánové, skutečně krátká faktická poznámka. O čem budeme hlasovat? O zrušení laické kontroly rozhodování soudů. Zrušení laické... v jedné oblasti... pracovněprávní, resp. občanskoprávní. Pokud by toto navrhlo hnutí ANO, tak tady budeme slyšet, jak omezujeme demokracii, jak je potřeba dělat demonstrace. Tak pro to skutečně hlasovat nebudu. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Další v pořadí je pan poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče, o vaši faktickou poznámku.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych za KDU-ČSL říct, že my podpoříme propuštění tohoto tisku do druhého čtení. Myslím, že ani předkladatel tady nehovořil o tom, že by měl ambici komplexně řešit institut přísedících, ale řeší jednu konkrétní věc. A já v tuto chvíli, kdy pan ministr je v demisi na druhou a kdy tady Ministerstvo spravedlnosti už x let hovoří o tom, že něco připravuje, tak pro mě to není zárukou toho, že tady budeme do půl roku tu věc mít připravenou ze strany Ministerstva spravedlnosti jako komplexní řešení tohoto institutu v rámci českého soudnictví. Čili proto se domníváme, že hovořit o celé věci dál tady na půdě Poslanecké sněmovny je správné. A myslím, že co říkal kolega předřečník, je míchání jablek a hrušek. Pohybujeme se v oblasti moci soudní, nikoli v záležitostech nějakého poměřování, co je a co není tady demokratické. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Další v pořadí na faktickou poznámku je pan poslanec Dominik Feri. S faktickou poznámkou se připraví pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Pan kolega Feranec mi vidí do hlavy. Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, na co teď myslím? Na oběd. Správně. Ale co jsem chtěl říct, je, že laický prvek v rámci pracovněprávního řízení je přežitý. Připravuje se to už dlouhou dobu. Hovoří se o tom už poměrně dlouhou dobu. A rozhodně kdybyste tady s tím přišli, tak bychom rozhodně nebyli proti tomu a neříkali bychom, že chcete odstranit dozor nad tím. Nehledě na to, jak má být zajištěn dozor veřejnosti, když přísedící se toho opravdu neúčastní? Nemají o tom žádné povědomí. A kdyby opravdu došlo k nějakému případu soudcovské zvůle, tak u odvolacího soudu žádný senát s přísedícími není. To znamená, že tam by to bylo v tomto případě nějakým způsobem vyrovnáno. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za vaše vystoupení. Další v pořadí s faktickou poznámkou je tady pan poslanec Leo Luzar a následně pan předseda Chvojka a pan ministr Pelikán s faktickými. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si fakticky reagovat na kolegu Feriho vaším prostřednictvím. Mě v tom jeho projevu zaujala jedna myšlenka, a to že jeho návrh urychlí soudní řízení, jinými slovy, že ti přísedící jakoby brzdí nebo způsobují zpomalování tady těchto řízení. A tady bych si dovolil tvrdě oponovat, protože samozřejmě pokud toto používáme jako argument, tak by tady musela být jiná řízení, která jedou normálně rychle, a pouze tyto díky tomu, že tam jsou přísedící, kteří vlastně, jak tady řekl, nechtějí, nebo neúčastní se, nebo nevědí, ti to brzdí. Ale to přece není pravda. Dokonce bych řekl, že možná opak je pravdou a že mnohé soudní pře, které nemají přísedící, jsou mnoho let drženy a protahovány oproti tady těmto. A používat jako argument, že tím, že zrušíme přísedící, urychlíme tyto spory, si myslím, je špatný argument.

Tady se přikláním k tomu, že laická kontrola právě v pracovněprávním vztahu je velice nutná. A kdo si někdy absolvoval takovýto pracovněprávní spor, tak mi dá určitě za pravdu, že se svým způsobem i ten člověk, který svůj postoj předkládá tomu soudu a spoléhá na to, že tam ta laická kontrola pochopí jeho kroky, které činí, proč jde k tomu soudu, aby hájil své pracovní právní postavení vůči tomu silnějšímu, protože zaměstnanec je vždycky v té slabší rovině oproti svému zaměstnavateli, když vystupuje v pracovněprávním sporu. Proto tam také je ta laická kontrola, aby i tohleto zohlednila. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP