(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče, a prosím pana předsedu Chvojku o faktickou poznámku.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem rád za tu živou diskusi, protože to je velmi důležité téma. Chtěl bych reagovat ve dvou věcech.

Za prvé na kolegy předkladatele, na kolegu Marka Výborného prostřednictvím pana místopředsedy, na to jejich "pusťme to dál a uvidíme, co s tím". Já si myslím, že není důvod to pouštět dál. Já považuji institut přísedících v pracovněprávních sporech za velmi důležitý. Myslím si, že laický prvek je velmi důležitý, že tam jsou lidé, kteří prostě mají nějaké pracovní zkušenosti, zkušenosti s firemní kulturou, které soudce nemusí mít anebo nemá. A proto to koneckonců také je, ten institut přísedících v pracovněprávních věcech. Tudíž pošleme to a dál a uvidíme, co s tím - no nic! Já si myslím, že přísedící by měl v pracovněprávních sporech být.

A potom druhá věc, a možná na to odpoví i pan ministr Pelikán, který přijde na řadu po mně. Já o nějakém záměru právě Ministerstva spravedlnosti či nějakého jiného, že by se měli přísedící rušit v pracovněprávních sporech, vůbec nevím. Takže možná to je nějaký bluf ze strany pana předkladatele Feriho, ale já si myslím, že by to bylo v rozporu s tím, co pan ministr právě říkal. Že on taky obhajuje to, aby institut přísedících u pracovněprávních sporů byl zachován. Tudíž to jsou tvrzení, která jdou proti sobě. Pan kolega Feri prostřednictvím pana místopředsedy říká, že se na ministerstvu připravuje zrušení těchto přísedících. Pan ministr Pelikán naopak podporuje přísedící v pracovněprávních sporech. Tudíž bych možná stál i o vysvětlení od pana ministra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan ministr Robert Pelikán. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych byl skutečně rád, abychom debatu vedli korektně a fundovaně a argumentovaně. A říct "přísedící jsou přežitek"... Proč jsou přežitek? Co se změnilo v té společnosti, že se tento institut přežil? Já mám pocit, že všechny změny, ke kterým došlo ve společnosti, směřují spíše k tomu, že ho potřebujeme víc než dřív. Protože právo je komplikovanější než dřív a pravděpodobnost, že se právo odtrhne od laického vnímání, je větší a ne menší. Tak jaký přežitek? To by se mělo vysvětlit.

A také si myslím, že je podivné propašovávat to do druhého čtení s tím, že to je sice návrh na zrušení tohoto institutu, ale ve druhém čtení se z toho stane návrh na vylepšení toho institutu. No to asi ne! Tak pokud máte nějaký návrh, jak to vylepšit, tak ho tady předložte a pustíme ho do druhého čtení! Ale pokud máte návrh na zrušení, tak ať proboha hlasují jenom ti, kteří to chtějí zrušit. A já za sebe a za ministerstvo říkám, že to zrušit rozhodně nechci. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní tady mám větší množství faktických poznámek. Pane předsedo, vy jste taky na faktickou poznámku? Pan předseda Farský. Přihlášený řádně. Tak dobře, takže máme tady tři faktické poznámky. Pan poslanec Veselý, toho nyní požádám o vystoupení, následně je přihlášen pan poslanec Dominik Feri a následně pan poslanec Michálek. A potom tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážení členové vlády, já se musím přiznat, že jako praktikující advokát se připojuji k těm názorům, že laické přísedící u soudu velmi vítám. Zejména v oblasti pracovních věcí a trestních věcí v prvním stupni je považuji za dost důležité a je tam takový jakýsi jádrový zdravý vhled.

S čím souhlasím s předkladatelem, ovšem to není součástí tohoto návrhu, je problém s velmi vysokým věkem řady přísedících. To má pan kolega pravdu, ale myslím, že jejich zrušení ten názor opravdu neřeší. Tady souhlasím s panem ministrem Pelikánem. Pojďme se rozhodně bavit, co udělat pro to, aby se snížil věk přísedících, aby tam byli lidé, kteří jsou v aktivním životě. Souhlasím, nerušme je prosím. V pracovněprávních věcech a v trestních věcech v prvním stupni jejich přítomnost považuji za velmi důležitou a připojuji se k tomu názoru, že bychom neměli tento zákon připouštět do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a následně pan poslanec Dominik Feri. Prosím, faktickou poznámku, máte dvě minuty.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Dělal jsem si poznámky, abych odpověděl všem. Nejdřív pan kolega Leo Luzar, že laický prvek brzdí ta řízení. Je to samozřejmé, protože jak jsem v naprostém úvodu zmiňoval, tak soudce sám, předseda senátu, nemůže vydat žádné rozhodnutí, nemůže třeba odmítnout žalobu nebo něco takového. Rozhoduje senát. A ve chvíli, když se tam nedostaví ti přísedící, tak nemůže dělat vůbec nic. Tak se odročuje. Zmiňoval jsem tady případ právě z toho kárného soudu, že v dobré vůli soudkyně chtěla asi vyjít vstříc, ale pak kvůli tomu byla popotahována. To znamená, že když tam přísedící nechodí, tak se ta řízení vlečou. Tahat do toho problematiku toho, že tam, kde rozhoduje samosoudce, tam se to vleče taky, to nemyslím, že je úplně vhodné.

Pan předseda Chvojka tady zmiňoval střet mezi tím, co vlastně ministerstvo chce, zachovat přísedící. Proto jsem se ptal pana ministra. Protože právě v té Bílé knize, o které tu opakovaně mluvím, na straně 4 v té kapitole se píše: Variantně lze navrhnout zachování současného stavu. Nedoporučuje se. To znamená, dva přísedící laici. A dále je tady varianta B, nahrazení současných přísedících zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, a za C zrušení institutu přísedících.

To znamená, že ministerstvo zjevně, pakliže je konzistentní a zachovává si názor z roku 2016, tak navrhuje buď to zrušit, případně inspirovat se zahraničními právními úpravami, a zajistit to, aby u těch řízení byli zástupci zaměstnanců a zástupci zaměstnavatelů. To znamená, že pakliže to pan ministr nevyvrátí, tak se zachování v té současné podobě, tzn. zastupitelstva obcí, delegují atd., tak se s tím nepočítá. Tolik abych odpověděl. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní požádám o vystoupení pana poslance Jakuba Michálka, připraví se pan poslanec Farský a následně pan ministr Pelikán s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Musím říct, že na základě rozpravy, která tady probíhá, nemám úplně silný názor na to, jestli by ten institut měl pokračovat v té podobě, jako je dneska, nebo naopak měl být zrušen, upraven atd. Myslím si, že všichni tady vnímáme určité problémy, které jsou s tím laickým prvkem v současné podobě spojeny, a to znamená podfinancování přísedících, pokud vlastně to má být práce, kvůli které tam chodí lidé si vydělávat. Což asi tak původně myšleno nebylo nikdy. A ta věková struktura přísedících, která opravdu v některých případech může působit problémy. Nicméně je pravda, že toto by si měli řešit předsedové příslušných soudů, kteří navrhují ty přísedící. Problém je v tom, že zkrátka ta profese je velmi neatraktivní.

Já si pamatuji, že když jsem byl v Americe, tak tam to prostě bylo tak, když byl nějaký proces, tak se ten člověk vylosoval do poroty. A náš učitel na střední škole musel jít do poroty a předtím byl v nějakém pořadníku. Ale bylo to opravdu tak, že šel pro to jedno řízení, a chodili tam normální lidi, takže nějakým způsobem to fungovalo.

Myslím si, že v současné době nejsou úplně podklady pro to, abychom prvek přísedících rušili. Ostatně účast laiků je podle mého názoru v soudnictví důležitá. Pamatuji si, že v předvolební kampani jsme navrhovali, aby bylo o jednoho nesoudce víc v kárných senátech, které posuzují soudce. A vyšel kvůli tomu inzerát placený TOP 09, že chceme zavádět v České republice lidové soudnictví. Tak takhle by to opravdu fungovat nemělo. (Slabý potlesk zprava.) Občanská kontrola v nějaké podobě je důležitá. My třeba říkáme, že by se měly zveřejňovat anonymizované rozsudky vyšších soudů, nejenom těch nejvyšších soudů, jako je to dneska. Protože kdyby člověk viděl, co z některých soudů v některých případech vychází, ale to se zdaleka samozřejmě netýká všech soudců (upozornění na čas), tak by se člověk divil.

Takže bych navrhl doprovodné usnesení, které představím v rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a následuje pan poslanec Farský s faktickou poznámkou. Prosím. A připraví se pan ministr Pelikán.

 

Poslanec Jan Farský: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vítáme tu diskusi, která tady probíhá. Jako klub Starostové a nezávislí jsme přesvědčeni, že by probíhat měla i dále. Proto chceme tento tisk propustit do druhého čtení, protože skutečně jsme v situaci, a tady souhlasím z velké části s panem ministrem v demisi na druhou, jak tady vtipně zaznělo od kolegy Výborného, v tom, že skutečně zákony už nejsou pro laiky. Ale já bych tomu neustupoval tím, že řekneme, že to prostě zkonstatujeme a ustoupíme tomu a budeme i nadále v tom pokračovat, v té přípravě legislativy a v tom, že budeme laiky naopak vkládat do jinak velice procesně sešněrovaného řízení a formalizovaného, ale naopak bych šel tou cestou, že by zákony měly být přehlednější, měly být jednodušší, měly být čitelnější. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP