(12.10 hodin)

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, členky a členové vlády České republiky, kolegyně a kolegové, chtěl bych říci teď bez rozlišování těch dvou návrhů, že obecně vítám, že se přichází k zamyšlení nad touto problematikou a praxí, tak jak funguje v současné době. Jako starosta města jsem se skutečně setkal s velmi pohnutými případy lidí, na které novela v této době dopadla. Setkal jsem se s dámou, která celý svůj život pečuje o svého vážně nemocného manžela, logisticky je to složité, vzdala se své vlastní kariéry, a tato žena teď musela s poukázkami vyhledávat velmi složitě takový obchod, který tyto poukázky akceptoval, a rozhodně jí to její život ztížilo. A musím říci, že se skutečně cítila dotčena i ve své důstojnosti právě tím, že spadla do kategorie lidí, u kterých se snad nějakým způsobem předjímalo, že by dávky zneužívali. Nebyl to jediný případ. A já si myslím, že oba dva ty návrhy si zaslouží - a je to i názor Starostů a nezávislých - postup do druhého čtení a nějakou širší debatu k tomuto tématu.

Já si jenom myslím, že bychom možná měli tu debatu zaměřit i jedním směrem, který zatím zmíněn úplně nebyl. My se přece ocitáme v době chytrých technologií, nejrůznějších chytrých řešení, která prostě mohou přece nahradit různé papírové poukázky, které si někdo někde vyzvedává. Uvedu jeden příklad ze svého vlastního města. Máme jakousi aplikaci, resp. řešení pro studenty, chytrou klíčenku, se kterou mohou obsluhovat všechno možné v našem městě, a ta funguje na principu jednoduchého čipu z bankomatní karty a jde samozřejmě do tohoto čipu implementovat velmi jednoduše, aby nemohl být použit na nákup alkoholických či tabákových výrobků. Já se domnívám, že něco takového by bylo samozřejmě i řešením pro přidělování hmotných dávek, protože bankomatní karty, to je něco, co už je v současné době akceptováno, troufám si říci, v 90 % veškerých obchodů a bylo by to řešení jednoduché, bylo by to řešení moderní a bylo by to řešení, které prostě by i ze strany úřadů práce mohlo být modifikováno pro konkrétní případy udělování dávek nejrůznějšího typu.

Tedy prosím o to, aby zákony, resp. tyto návrhy byly propuštěny do druhého čtení. Jistě to svými hlasy podpoříme, ale poté prosím i o zamyšlení nad nějakým chytrým moderním řešením, které bude odpovídat 21. století a nebude už se dotýkat i práv a potřeb těch lidí, kterým tato novela výrazně, ale výrazně zkomplikovala život. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní dostanou slovo páni poslanci, kteří se přihlásili k faktickým poznámkám, v následujícím pořadí: Staněk, Kaňkovský, Bauer, Bláha. Prosím pana poslance Staňka o jeho faktickou poznámku. Pan poslanec Staněk není přítomen, takže je na řadě pan poslanec Kaňkovský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne nyní už. S úctou ke své milé kolegyni, prostřednictvím pana předsedajícího si dovoluji opravit kolegyni Aulickou. Stanovisko ke sněmovnímu tisku 99 od vlády bylo neutrální. Vláda tam skutečně v několika bodech popisuje některé legislativně technické problémy, nicméně jako celek se k tomu tisku nepostavila záporně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bauer a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, abych nebyl nařčen z toho, že jsem zneužil faktické poznámky, tak jsem také chtěl opravit, protože to stanovisko vlády nebylo řečeno úplně přesně, nicméně když už mám prostor, tak mi dovolte říct jenom krátce naše stanovisko.

Já si nemyslím, že tyto dvě novely jsou nějaké silné politické téma, ale přesto si myslím, že je škoda, že zde není přítomna paní ministryně.

Chtěl bych říci, že my jsme vždycky vyplácení sociálních dávek formou poukázek považovali za nástroj nedokonalý, nicméně pořád je to nějaký nástroj, který umožňuje, aby se zabraňovalo zneužívání sociálních dávek a aby se takzvaně obchodovalo s chudobou. Chtěl bych také říci, že jsme byli mezi prvními, kteří upozornili, že ten současný stav má určitou díru a že existuje určitá sociální skupina, hlavně hendikepovaní nebo postižení nebo ti, kteří jsou dlouhodobě hospitalizovaní v sociálních zařízeních nebo zdravotnických zařízeních, že mají problém s touto formou vyplácení. Já jsem dokonce i interpeloval paní ministryni. Z tohoto důvodu my vítáme, že ať už ta první, nebo ta druhá novela vznikla, protože reaguje skutečně na aktuální problém, a jsme připraveni obě dvě tyto novely propustit do druhého čtení.

Pokud bych mohl říci svůj osobní názor, mně spíše připadá ta první novela vedená paní poslankyní Pastuchovou příhodnější, protože se tam mimo jiné objevují ty případy hodné zvláštního zřetele.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bláha a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Dobrý den, kolegové. Já bych jenom uvedl na pravou míru, jak to funguje. Jsem hrozně rád, že se ten bod otevřel, a chci vám říct, jak to funguje v praxi. Ti, co to chtějí zneužít, to zneužijí vždycky, ať to bude ve formě poukázky, ať to bude ve formě čipu. Dneska to funguje tak, že ta poukázka, pokud ji ten, co ji chce zneužít, chce zneužít, tak ji prodá. Prodává ji většinou za 50 až 70 % na trhu a dostane za to hotové peníze. Když se mu to nedaří, tak to udělají druhou stranou, to znamená, že jdou do obchodu, nakoupí suroviny a předají je příslušným obchodníkům, kteří jim za to dají peníze. Takže ti, co to opravdu chtějí zneužít, tak to zneužívají čile. Funguje to úplně skvěle. Běžte v době vyplácení sociálních dávek do obchodů, uvidíte, jak mají plné košíky, třeba po třiceti kilech mouky atd. atd.

Chci jenom říct, našemu státu to přineslo větší administrativu a vydělávají na tom jenom ti, kteří vydávají ty poukázky, protože to stojí stát peníze na cestě výdaje, to znamená, že vytisknutí, a pak samozřejmě ten dotyčný při vracení si z toho vezme peníze. Je to zhruba 10 % z ceny té poukázky. Tak jenom abyste si uvědomili, že vlastně my se snažíme něco napravit, ale nenapravíme vůbec nic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Aulické Jírovcové. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se chtěla původně omluvit za to stanovisko, opravdu je neutrální, už jsem si to opravila i v textu. A mrzí mě to, že jsem to sdělila, tedy jako že je zamítavé, ale je neutrální stanovisko k tomu sněmovnímu tisku 99.

A jenom bych možná pro tu další diskusi sdělila, že ty vyplácené poukázky se týkají jenom jedné z dávek, a to dávky na živobytí. Prosím vás, máme spousty dalších sociálních dávek, které jsou také zneužívány, i vypláceny samozřejmě, a zneužívány také, ale tato diskuse se týká jenom dávky na živobytí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do sloučené obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Gajdůšková, připraví se pan poslanec Sklenák. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, jenom velmi stručně. Navážu na to, co říkal pan poslanec Bláha. Musíme vědět, že dávky v hmotné nouzi jsou v podstatě pouze plus minus kolem 2 % celého toho balíku sociálních výdajů. A z toho ještě paní poslankyně Aulická připomněla, že poukázky se týkají jenom těch dávek na živobytí, takže to je skutečně nízké procento. Nicméně chápu a vnímám tu snahu systému a našich předchůdců a zvláště z těch strukturálně postižených regionů, které se s tím potýkaly, najít nějaký prostředek, jak zamezit zneužívání těchto dávek, a tedy vznikl ten návrh na vyplácení poukázkami.***
Přihlásit/registrovat se do ISP