(12.20 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

Nicméně zneužívání by mělo být řešeno nejenom tady tímto systémem poukázek, a já k tomu ještě dál řeknu, ale především kontrolou a případně sankcemi, pokud to zneužívání je prokázáno. Ten systém to prostě musí umět. Když se vrátím k poukázkám, tak když se řekne A, musí se také umět říci B. Jestliže něco zavedu, tak musím vytvořit prostor, aby se s tím dalo pracovat, aby to fungovalo. A tady připomínám to, co už zde také bylo řečeno, že skutečně neexistuje síť prodejen, že ti lidé někteří se vůbec nemohou dostat k tomu, aby ty poukázky použili, anebo to mají vzdálené, takže mají další náklady s tím spojené. A to nemluvíme o tom překupování, což znamená, že těm lidem ještě z toho mála, co mají jako celou tu dávku, tu výši, že jim vlastně ubíráme tím, že jim dáme poukázky, a oni to přeprodávají, protože se třeba nedostanou do té příslušné prodejny, kde by mohli poukázky uplatnit.

Já k tomu přidám ještě jeden aspekt. Mluvila jsem s pracovníky azylových domů a oni mě tady k tomuto návrhu prosili, abychom to skutečně přijali, abychom to schválili, protože pro ženy z azylových domů, které spadnou do té skupiny, kde je jim to vypláceno v poukázkách, tak to znamená třeba na takovém malém městě Kainovo znamení. Skutečně, věřte tomu. Ty ženy s tím prostě mají problém. Nehledě k tomu, že těch prodejen je skutečně omezená síť. A to určitě nebylo cílem ani těch, kteří to navrhovali, a nebylo to cílem zavádění tady tohoto systému. Proto tedy náš návrh toho tisku 99 je trošku širší.

Ale já vítám skutečně návrh na jednak tuto sloučenou debatu, ale také hlavně na to, že to budeme projednávat ve výboru společně, a věřím tomu, že se dopracujeme k dobrému řešení, k dobrému přístupu, který nejenom že zamezí zneužívání, ale také individuálním přístupem bude zachována důstojnost lidí, ale i toho systému, který nastavujeme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Maxová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Já opravdu jenom v krátkosti. Jak já hovořím naopak s řediteli úřadů práce v Jihočeském kraji, tak oni samozřejmě říkají, že ta situace není komfortní pro klienty, nicméně každý úřad práce rozšiřuje seznamy prodejen a lokalit, kde mohou uplatnit samozřejmě svoje poukázky.

Co se týká azylových domů, já jsem osobně měla setkání s jihočeskými azylovými domy, a nejen pro ženy, ale i pro muže a v tom posledním případě i pro rodiny, a tam se ukazuje v těch poukázkách velký problém tím, že oni vlastně poukázkami nemohou platit ten svůj pobyt. Takže toto možná bude ten případ zvláštního zřetele, který vlastně komplikuje život, byť by ty rodiny, které využívají služeb azylových domů, chtěly platit. Takže tady za to bych se také přimlouvala vzhledem k znesnadnění praxe.

A musím říci, že si úplně nemyslím, že tato novela, která je, zamezí zneužívání dávek. Ale budeme muset samozřejmě nějakým způsobem na to reagovat z hlediska úřadu práce, protože český člověk je vynalézavý. Už tímto krokem jsme v dobré víře chtěli zamezit zneužívání poukázek, ale bohužel se nám to nepodařilo, protože lidé, kteří dostávají poukázky, prostě je občas přeprodají, protože chtějí ten alkohol a ty cigarety. Ale pokud je budou využívat na služby třeba v azylových domech, tak si myslím, že bychom jim to měli umožnit právě tím případem zvláštního zřetele. A za to se přimlouvám, protože i lidé z úřadu práce říkají, že vyčíslíme jedenáct skupin a za týden přibude dvanáctá. Takže buďme opravdu v tomto projednávání více opatrní, než jsme byli při té novele v minulém funkčním období. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Kaňkovský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já bych chtěl poděkovat paní kolegyni Maxové, vaším prostřednictvím, pane předsedající, právě že sem vnesla ještě ten další fenomén, o kterém jsme tady, možná i v rámci toho, abychom dlouho nezdržovali, nehovořili. Poukázky opravňují toho člověka, který je v tíživé situaci, skutečně k nákupu přesně daného sortimentu věcí. Týká se to potravin, drogistického zboží, lékárenského zboží, některého dalšího. Ale celá řada lidí v tíživé finanční situaci nebo vůbec v tíživé životní situaci prioritně potřebuje pokrýt své potřeby týkající se bydlení. A pokud my jim až 65 % v uvozovkách vezmeme a dáme jim to do těch poukázek, tak jim vlastně zavíráme cestu k tomu, aby uhradili ty nároky na živobytí, to znamená, v jejich případě hlavně na bydlení. Samozřejmě že potřebují z něčeho žít a mít i ty potraviny a to další zboží, ale to bydlení je pro ně také zásadní. To je také potřeba, aby zde zaznělo, a děkuji, že to sem kolegyně Maxová vnesla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budeme pokračovat v rozpravě. Já jenom konstatuji, že z jednání Poslanecké sněmovny v době mezi 13.30 a 14.00 se z důvodu jednání omlouvá pan poslanec Kubík, paní poslankyně Matušovská se omlouvá od 12 hodin do konce jednacího dne, pan místopředseda Tomio Okamura se omlouvá z pracovních důvodů v době od 12 do 13 hodin a pan ministr kultury Ilja Šmíd se omlouvá do konce jednacího dne od této chvíle.

Slovo má pan poslanec Sklenák, který je přihlášený do rozpravy, po něm vystoupí paní poslankyně Richterová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já také podporuji, abychom projednávali oba dva tisky, a v podstatě lze souhlasit téměř se vším, co zde zaznělo, od první vystupující paní poslankyně Pastuchové až po posledního kolegu Kaňkovského. Snad jen s jedním tvrzením bych nesouhlasil a to je to, co říkal pan poslanec Bauer, že oni byli první, kteří upozornili na nedostatky stávající úpravy. Ti první, kdo na to totiž upozornili, byli sociální demokraté. A víte kdy? Když se to schvalovalo. Totiž ono to tady tak - paní předkladatelka neřekla úplně historii toho, jak byla tato právní úprava přijata. Ono se řeklo, že to bylo v minulém volebním období. Tak kdo to nezná, tak možná si představil: to byl ten Sobotka, to byla ta Sobotkova vláda a my to teď musíme napravit, tak jako všechno musíme po něm napravit, tak to napravíme. Ale ono to bylo jinak.

Možná si někteří, co tady sedíte, pamatujete. Do Poslanecké sněmovny byl předložen vládní návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi a byl předložen pozměňovací návrh, který právě tady tento systém stravenek zavedl. Asi byste neuhodli, kdo ho předložil, ten pozměňovací návrh. Paní kolegyně Pastuchová. Takže to je úžasné! Tehdy paní kolegyně Pastuchová sbírala politické body, protože bojovala proti zneužívání sociálních dávek, a ministryně Marksová byla proti tomu. A sociální demokracie byla proti tomu. A argumentovala právě tím, co tady zaznívá dneska. Právě na to jsme upozorňovali. Ale my jsme byli ti, kteří hájí ty nepřizpůsobivé, a ti, kdo to odhlasovali, byli ti, kteří bojují proti zneužívání sociálních dávek. Takže body byly posbírány a teď se sbírají podruhé, protože se napravuje to, co minulá Sněmovna způsobila. A stejnou osobou. To je skutečně dokonalý marketing.

Já jsem měl potřebu na toto poukázat, protože si myslím, že je fér - každý z nás dělá chyby - když něco prosadíme, uděláme chybu, přijít a říct: to nebylo moudré, udělali jsme tady chybu, měli bychom to napravit. Ale také se k tomu přihlásit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Richterová, která je další přihlášenou do této rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP