(12.30 hodin)

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, už toho většina zazněla, ale jedna věc ještě nezazněla pořádně, zřetelně, a sice kdo vydělává na stravenkách. Kdo má profit z toho, když jsou jakékoliv poukázky. Prostě ti, kteří je vydávají. To jsou ti, kteří z toho mají zisk. V této situaci máme tři dodavatele poukázek, kteří jsou jediní, kteří na tom systému mají nějaký profit. A teď vedeme diskusi o tom, do jaké míry se nám společensky zdá tento jejich profit, kteří oni inkasují, ospravedlnitelný a vysvětlitelný tím pocitem, že jsme potom jako společnost spravedlivější, protože je zkrátka těžší koupit si za 2 200 korun, což je existenční minimum, krabicák anebo cigára.

Já bych opravdu ráda zdůraznila, že to je zase diskuse o míře, o tom, kolik toho chceme za jakou cenu předcházet, protože úplně předejít opravdu nelze. To tady zaznělo mnohokrát. A co se týče těch poměrů, za jakých se šmelí s poukázkami, tak klidně to je i tak, že za poukázky v hodnotě 4 000 korun dostanete 2 800. Ale většinou skutečně ty kurzy jsou 10 : 8. O této realitě se bavíme a musíme si říct, jestli nám to stojí za to, aby se tento systém dál provozoval v této podobě. Jestli opravdu ten společenský konsenzus je takový.

Nesmírně důležité je, že skutečně obrovský problém s tím celým naším systémem je nemožnost individuálního posuzování. Zkrátka kvůli podstavu na úřadech práce, kvůli tomu, jak máme nedostatečně ohodnocené pracovníky na úřadech práce. Takže my dneska v realitě to, co by mělo být klíčové, a sice individuální posouzení situace, individuální posouzení toho, jaký podíl z té dávky má být vyplacen v poukázkách, moc nezvládáme. Máme tam stanovený rozptyl 35 až 65 % v poukázkách, ale na to individuální posouzení leckde není vůbec prostor a dělá se to tak, že se zkrátka na tom úřadě dá plošné, prostě budete vyplácet ten a ten procentuální podíl zhruba všem. To je zase něco, jak by to být nemělo.

Takže já to ještě jednou vrátím k tomu, abychom si to reálně představili. Máte dávku existenční minimum 2 200 korun a můžete dostat třeba jen 770 korun v hotovosti v penězích, zbytek v poukázkách. Síť obchodů je samozřejmě omezená. Jakmile jste v menší obci, tak to nemusí brát opravdu vůbec nikdo. To není vůbec výjimka, že prostě nemáte šanci u vás za to nakoupit. A pokud ano, většinou jsou to dražší obchody, které to umožňují. Třeba ve vietnamských večerkách vám rovnou řeknou, když chcete platit těmi poukázkami, že si z toho něco dalšího strhnou. Opravdu těch implementačních problémů je obrovské množství.

A teď si ještě představte jednu věc. Jako součást těch našich problémů, které jako stát máme s administrací různých věcí, je i to, že jsou různé termíny výplat pro různé dávky. Ale třeba chodí rodiče, kteří také tyto dávky pobírají, potřebují zaplatit třeba školní obědy na začátku měsíce, a tam právě tyto poukázky použít nejde. Nebo jsou různé termíny placení nájmu a podobně. Proto, že výplaty dávek jsou teď aktuálně i často zpožděné, anebo zkrátka chodí v různých obdobích měsíce, to je další velký problém.

Já na tom všem chci upozornit, že si myslím, že to je hodně velká otázka míry, do jaké míry si myslíme, že skutečně ty poukázky přispívají k tomu, aby se těch krabic vína nakoupilo méně, a do jaké míry bychom mohli nechat na kompetencích sociálních pracovníků na úřadech práce, aby zvážili, tak jak to měli v minulosti, kde je skutečně nutné omezit výplatu v hotovosti a dávat v poukázkách. Já bych nejvíc apelovala na to, abychom se zamysleli právě nad celým systémem našich úřadů práce, nad tím, jaké kompetence jim chceme ubírat, nebo naopak posílit, aby právě to individuální posouzení mohlo jít tím dobrým směrem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní bude následující postup. Pan poslanec Nacher a paní poslankyně Maxová jsou přihlášeni s faktickými poznámkami. Do rozpravy je přihlášena paní zpravodajka paní poslankyně Aulická Jírovcová. Pan poslanec Nacher vystoupí s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem myslel, že konečně se tady jako nový poslanec dočkám toho, že tady máme dva návrhy zákonů. Evidentně dva návrhy novel, abych byl přesnější. Jeden navrhují poslanci hnutí ANO, druhý poslanci tří nebo čtyř klubů, teď nevím. Evidentně je tady shoda to nějakým způsobem řešit. Najednou vystoupí pan poslanec Sklenák vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, a zase do toho vnese nějakou politiku a marketing.

Já jsem tady jako poslanec nebyl. Já jsem tady nebyl, ale cítím potřebu se zastat kolegyně, protože z toho vašeho popisu mám takový pocit, jako by kolegyně Pastuchová něco navrhovala a dopředu věděla, že to je chyba, aby to potom mohla někdy opravit. Dovedu si představit, že kdyby pod tímto návrhem podepsaná nebyla, tak by zase bylo vyčítáno, že něco navrhla. Nyní v praxi se ukazuje, že některé věci nefungují tak, jak bylo plánováno, nebo tak, jak se předpokládalo, a že se k tomu staví zády a už se k tomu nechce znát. Já to naopak oceňuji.

Tady se prostě bavíme o dvou pólech. O zneužívání sociálních dávek a o jakési nepraktičnosti v momentě, kdy to bylo takhle šíře pojato. Máme tady dva návrhy. Předpokládám, že postoupí do druhého čtení. Tam z toho vznikne, předpokládám, ve výboru nějaký kompromis. Pojďme dál. Pojďme to řešit a pojďme se nevracet do minulosti a vyčítat si nějaké marketingové zkratky nebo plány na získávání voličů nebo něco takového.

Já se za to omlouvám. Musel jsem na to reagovat, byť jsem tady předtím neseděl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Maxové. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla reagovat na kolegyni Richterovou z hlediska samozřejmě na úřadech práce. Ta situace je jiná v Praze a jiná samozřejmě na periferii naší republiky, takže bych to nepaušalizovala, protože já jsem v úzkém kontaktu s řediteli úřadu práce na jihu Čech a tam zřejmě tak obrovský problém jako vy v Praze nemáme. A samozřejmě co se týká platů, to není téma, to máme shodu a budeme to řešit na výboru 26. dubna.

Nicméně na druhou stranu nesouhlasím úplně s tím, že... vyznělo to tak, že by to byl nějaký lobbing stravenkových firem. Já si to nemyslím. Ten směr je správný. Trošku zpřísnit a vlastně zredukovat to byť možná malé procento zneužívání sociálních dávek, ale ty sociální dávky si zaslouží lidé, kteří to potřebují nutně. A to, že to ti lidé bohužel prodávají za nějakou procentuální výši, a já jsem o tom mluvila v předchozích tiscích, to je jejich odpovědnost. A jestli jim ty peníze nechybí, tak se můžeme zamyslet nad tím, jestli to směřování státní sociální podpory a hmotné nouze je u nás opravdu správně nastaveno.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě vystoupí paní zpravodajka.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já bych to viděla asi tak. Uděláme výjezdní zasedání celé Sněmovny do Ústeckého kraje. Nejlépe do Mostu, do Ústí nad Labem, do Děčína a nejlépe kolem 9. a 10. v měsíci. Já si myslím, že všech 200 poslanců, jak tu sedíte, byste se báli, otevřeně říkám, báli přijít jenom k úřadu práce. A to nebudu říkat, co zažívají ti lidé, co tam sedí, a co musí denně poslouchat.

Zodpovědně zde říkám, že pokud se neprovede důkladná revize celého dávkového systému tak, aby se nastavily jasné parametry a pravidla, bude náš sociální systém stále jenom nákladově stoupat. Hovořit mohu o příspěvku na doplatek na bydlení a příspěvku na bydlení, kde je nutnost sjednotit do jedné dávky s jasnými limity. Například stanovení cenové mapy nájmu dle měst a obcí. A okamžitě zastavit tzv. byznys chudobou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP