(12.40 hodin)
(pokračuje Aulická Jírovcová)

Zde však musím připomenout, že řešením této oblasti není zákon o sociálním bydlení. Pokud budeme hovořit napříč politickým spektrem, že hlavní zaměření je pro seniory, samoživitele, osoby se zdravotním postižením anebo začínající rodiny. Nelze hovořit o konci obchodu s chudobou, protože tam se využívá zcela jiná skupina obyvatel. A jako obyvatelce Ústeckého kraje je mi čím dál tím více líto, že i moje kolegyně a kolegové z ostatních krajů, mimo tedy Moravskoslezského a Karlovarského, nemají stejnou zkušenost. Pak by totiž hovořili zcela jistě jinak a byli možná i při opatřeních daleko radikálnější a především rychlejší. O samotné vymahatelnosti v České republice v dnešní době nemůže být vůbec řeč.

A teď mi dovolte dát třeba příklad jistých dávek, které s tím souvisí. Příspěvek na péči. Někdy jste se zeptali, kolik neustále narůstá každoročně miliard, které v rámci příspěvku na péči rostou? Kdy je především zneužíván? Že příspěvek na péči je zneužíván především u dětí? Že rodiny nevyužívají příspěvek na péči tam, kde by měly? Proč nemáme např. v rámci příspěvku na péči v domácím prostředí povinnost, abychom jej vyúčtovali? Nikoho to nezajímá. Příbuzenská pěstounská péče. Víte o tom, že naše soudy rozhodují příbuzenskou pěstounskou péči např. v tom, že rodina nemá dostatek financí? Že se v příbuzenské pěstounské péči nedělá téměř žádné šetření? A že ty rodiny třeba berou až 18 tisíc měsíčně navíc? Byli jste se někdy podívat v Ústeckém kraji?

Proto vás žádám, prosím vás, uvědomte si, že pokud nezačneme přemýšlet selským rozumem a neustále budeme řešit tuto situaci jakýmsi politickým šetřením, nedojdeme k ničemu. Děkuji. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já bych chtěl ještě krátce reagovat na předchozí příspěvek, nikoliv na kolegyni Aulickou. Já bych se ještě vrátil k problému přeprodejů. Myslím si, že i tady je nutné rozdělovat lidi na ty, kteří přeprodávají poukázky z toho důvodu, že si za ně chtějí koupit alkohol a cigarety, příp. nevím ještě, co jiného, a ty, kteří přeprodávají poukázky z toho důvodu, že nejsou schopni pokrýt ty potřeby, které mají, třeba zaplacení nájmu, anebo proto, že tam nemají prodejnu, kde by si nakoupili to zboží, které potřebují, a v podstatě ze zoufalství to prodají i pod cenou, aby získali alespoň nějaké peníze. Takže je potřeba toto oddělovat. My tam máme oba ty problémy. Ty těžké zneužívače, kteří pro ten - a teď to řeknu tady i před těmi mikrofony - chlast udělají cokoli, a pak ty, kteří jsou v té jiné situaci, kdy právě kvůli nevlídnosti systému přeprodají tu poukázku a alespoň něco jim zbude. A proti tomu je potřeba bojovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Do této sloučené rozpravy k oběma bodům? Nehlásí. Takže sloučenou obecnou rozpravu končím.

 

Otevírám znovu přerušený bod číslo

 

22.
Návrh poslanců Jany Pastuchové, Heleny Válkové, Radky Maxové,
Patrika Nachera, Davida Kasala, Karla Raise, Rostislava Vyzuly, Martina
Kolovratníka a Jaroslava Bžocha na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 89/ - prvé čtení

Připomínám, že zástupkyní navrhovatele je paní poslankyně Pastuchová, zpravodajkou tohoto bodu je paní poslankyně Aulická Jírovcová. Ptám se obou paní poslankyň, zda mají zájem o závěrečné slovo. Ano, takže za navrhovatele paní poslankyně Pastuchová.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já jsem si dělala poznámky. Prostřednictvím vás, pane předsedající, ke kolegovi Sklenákovi. Já se za to nestydím, že jsem ten pozměňovací návrh v minulém volebním období uvedla. A nestydím se ani za to, že se to teď snažím napravit. Ale politické body, to nevím, jak jsem mohla sledovat, když jsem vůbec nevěděla, jestli v Poslanecké sněmovně teď budu sedět a budu moct něco napravovat. A nechci být jako vy, ale udělám to. Já jsem tu hmotnou nouzi v minulém období měla čtyřikrát jako zpravodaj buď v klubu, nebo tady. A zrovna vy jste tam dal taky jeden ošklivý pozměňovací návrh, třeba že v rekreačních domcích s trvalým bydlištěm budeme dávat doplatky. Takže to se nám taky nelíbilo.

A teď k samotné debatě. Tento pozměňovací návrh jsem dala vlastně na základě toho, že když jsem byla čtyřikrát zpravodajem tohoto tisku, tak jsem si šla na ten úřad práce několikrát sednout a dívat se zpovzdálí, kdo si tam pro ty dávky chod. A pak jsem si povídala s těmi zaměstnanci. Zaměstnanci mi řekli: Udělejte s tím už něco, protože sem chodí třetí generace rodin a neučí se, jak pracovat, ale jak využít všechny dávky. A já říkám: Není to dokonalé, ale aspoň jsme začali. A já jsem strašně ráda, že jsme s tím začali a že se to vrátilo a že se ta chyba ukázala, protože vidíte, jaká to je diskuse a jak je tady nastaven špatně systém sociálních dávek. Mluvili jsme o tom v minulém volebním období a neudělalo se vůbec nic s tím, aby se něco změnilo.

Musím znovu říct, jak řekla kolegyně Aulická, dávky na živobytí nemají nahrazovat jiné dávky. Tohle byly dávky na živobytí.

Jak řekl pan kolega od Starostů, prostřednictvím, pan Rakušan, souhlasím s tím. A tím odpovím i kolegovi Bláhovi, že já nejsem, abychom měli papírové stravenky. Proč je budeme tisknout? Já sloužím na záchrance a říkali mi, že už dostávají, zaměstnavatel jim nabije elektronické karty a už nemají ty papírové. Souhlasím, pojďme to i takhle řešit.

Dávky. Úřady práce měly možnost, ale nemusely, těch 35 %. Takže to už tady existuje. Ale vůbec se o tom tady nediskutovalo. Já nemám procentuálně vyčísleno, kolik těch dávek tenkrát vyplatily ty úřady práce, když mohly. Ale ony musely dokazovat, proč ty dávky vyplácejí. A jestli jste někdo na těch úřadech práce byl, někteří klienti, ne všichni, abych se někoho nedotkla, protože já se nestydím za to, že i já jsem byla půl roku na úřadu práce, takže vím, jak to vypadá, na ty pracovníky křičí, jsou na ně hrubí, nepříjemní, takže možná se i báli někomu ty stravenky tenkrát dát.

Pro kolegu Bláhu, který tu není, vaším prostřednictvím jsem odpověděla. Stravenky a jejich tisk. Nicméně to bychom museli teď zrušit stravenky pro všechny zaměstnance jako bonusy a pak nevím, co bychom těm zaměstnancům dávali.

Souhlasím s tím, že se tam objevily i ty azylové domy a všechno. A budu moc ráda a prosím vás o to, aby se to propustilo do druhého čtení. Opravdu, jako jsme diskutovali v minulém tisku paní kolegyně Pekarové Adamové, otevřel se jeden problém a tohle je další problém. A otevírá se nám s tím a myslím, že si to zaslouží důkladnou diskusi a nějaké konečně řešení. Ale říkám, já se za to nestydím, že jsem to podala, a začali jsme aspoň nějak řešit to zneužívání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Závěrečné slovo paní zpravodajky. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo. Já dnes teda furt jen zastrkávám ten stupínek. (S úsměvem.) Děkuji, pane místopředsedo.

Dovolte mi ještě reakci na kolegyni navrhovatelku. Chtěla bych říci, že možná i v rámci té minulé praxe s možností přidělit někomu poukázky v určité výši se spojovalo také v rámci možné míry odvolání, protože jak se v praxi ukazuje, tak odvolání na rozhodnutí úřadu práce je mocné a de facto můžeme hovořit, že z většiny nebo z velké části vždycky bylo kladné stanovisko, takže odvolání bylo schválené a klient dostal svých iniciativ zpátky. To asi nebudu říkat, na jakém stupni.

Každopádně mi jenom dovolte, že jsem ráda, že i k této i k druhé novele si myslím, byla dobrá diskuse, že se nevedla nijak konfliktně a že na výboru pro sociální politiku se dále můžeme rozebrat nad tou představou, do jaké míry by se měly podpořit určité části z každé té novely, a budu ráda za věcnou diskusi. Věřím tomu, že dojdeme k dobrému a kvalitnímu návrhu společně. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP