(13.00 hodin)
(pokračuje Nenutil)

Říkal jsem, že ten návrh je technicky velmi jednoduchý. V podstatě se mění pouze jedno slovo a tou změnou se potom další dvě změny objevují také v poměrně jednoduchém znění.

Jak jste byli informováni, neprošel návrh Senátu o tom, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas v prvém čtení. A protože Senát byl veden vůlí při tvorbě tohoto zákona, aby se podle něj mohly konat již podzimní volby v letošním roce, pak bych dával na zvážení, zdali byste nevyslovili souhlas alespoň se zkrácením lhůty pro projednávání ve výborech o 30 dnů. Pokud by k tomu tak došlo, pak by měly možnost být splněny zákonem dané limity, kdy se předpokládá, že zhruba v polovině července budou vyhlášeny senátní volby.

Paní poslankyně, páni poslanci, já vám zatím děkuji za pozornost a budu věřit, že návrhu Senátu, který mimochodem podepsalo 47 senátorek a senátorů, což je naprostá většina, budete věnovat patřičnou pozornost. Zatím děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu senátorovi. Než budeme pokračovat, tak z důvodu mimořádného zasedání zahraničního výboru od 13.30 hodin se omlouvá i pan poslanec Vít Rakušan. Pan poslanec Králíček se omlouvá od 13.30 do 14 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Mihola se omlouvá od 13 do 14 hodin. Pan poslanec Lipavský od 13.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A z důvodu návštěvy u lékaře se od 13 hodin do konce jednacího dne omlouvá pan poslanec Vyzula.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Strýček. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Strýček: Vážený pane předsedající, vážený pane senátore, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, přeji vám hezké odpoledne.

Tak jak už tady zaznělo, předkládaný senátní návrh zákona zakotvuje následující změny. To znamená, aby pro druhé kolo voleb do Senátu obdrželi voliči hlasovací lístky do poštovních schránek. Na rozdíl od prvního kola, kde hlasovací lístky mají být dodány nejpozději tři dny před hlasováním, před konáním voleb, však mají voliči hlasovací lístky obdržet nejpozději jeden den před hlasováním. Dále má být, jak bylo řečeno, zvýšen odstup mezi prvním a druhým kolem, tzn. z jednoho týdne na dva týdny. V případech raritních, jako je např. úmrtí kandidáta, až na týdny tři. Záměrem navrhovatele, co mi vyplývá, je uskutečnit volby do třetiny Senátu dle nových pravidel už v roce 2018.

Z tohoto místa bych chtěl zdůraznit, že vláda vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas.

Součástí návrhu, jak již bylo řečeno, je vyslovení souhlasu již v prvním čtení podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, což bylo odmítnuto.

Organizační výbor navrhl ústavněprávní výbor jako garanční výbor.

Já bych se potom ještě rád přihlásil do rozpravy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, ano, takže se hlásíte do rozpravy. Takže já tím pádem otevírám obecnou rozpravu a mám tady přihlášené do obecné rozpravy, takže pane zpravodaji, vy máte možnost vystoupit, kdykoli chcete. Takže se ptám, jestli chcete vystoupit ihned s přednostním právem a následně nebo... Ano, jako zpravodaj máte, takže prosím.

 

Poslanec Jiří Strýček: Ještě jednou, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych v rozpravě přednesl pár faktických poznámek, které jsou založeny i na mé osobní zkušenosti, protože i já jsem byl v roce 2016 kandidátem do senátních voleb.

Já tedy osobně nejsem přesvědčen o tom, že touto navrhovanou úpravou, zejména tím dvoutýdenním odstupem, dojde k nějakému zásadnímu zvýšení zájmu o senátorské volby. Historicky zejména ve druhém kole je účast velmi nízká, a to hlavně z důvodu ztráty zájmu voličů v případě, že nepostoupí do druhého kola jejich kandidát. Já naopak mám obavy, že jestliže tento termín bude prodloužen na dva týdny, tak mnoho voličů zapomene, že vůbec nějaké volby byly. To je jeden z těch důvodů. Takže podle mého názoru tato úprava nebude mít vliv na nějaký obrovský nárůst účasti na senátních volbách.

Dále zde zastávám stanovisko vlády, že z pohledu organizace a přípravy samostatných voleb je zákon v podstatě velmi těžce realizovatelný, neboť není technicky možné zajistit doručení hlasovacích lístků pro druhé kolo přímo voličům do schránek v navrhovaném termínu, což je jeden den před dnem voleb. Což je také velmi důležité samozřejmě nejenom pro kandidáty, ale veškeré politické strany. Jednak to bude mít dopad na veřejné rozpočty, samozřejmě, tato změna, a dále to bude mít dopad i na samotné kandidáty nebo ty, kteří postoupí do druhého kola, protože samozřejmě prodloužení kampaně na dva týdny pro ně bude znamenat docela neúnosné navýšení finančních prostředků, které budou muset v rámci další dvoutýdenní kampaně použít.

Dále trošku taková nesystematičnost, jak již bylo řečeno. Volby prezidenta republiky jsou postaveny na obdobném principu jako volby do Senátu, tedy na dvoukolovém, avšak u prezidentských voleb se vlastně v druhém kole ty hlasovací lístky doručují přímo do volebních místností, kdežto tady se navrhuje to, aby se to doručovalo do schránek pro druhé kolo, což se mi nezdá úplně systematické. A dalším důvodem, který je tady třeba zdůraznit, je to, že Senát právě projednává návrh skupiny senátorů na zavedení jednokolového systému voleb, takže předloženou úpravu bychom možná schválili pro velmi krátké časové období.

Takže v návaznosti na to, co tady zaznělo, navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona již v prvním čtení. Pokud tento můj návrh nebude přijat, dávám návrh na vrácení zákona k přepracování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Takže já si poznačuji, že pan poslanec Strýček předložil návrh na vrácení. Nyní tedy pokračujeme v obecné... (Poslanec Strýček upřesňuje z místa.) Dobře, tak máme nejdřív zamítnutí, a když neprojde, tak vrácení zpátky předkladateli.

Budeme pokračovat v obecné rozpravě a já bych požádal o vystoupení pana poslance Ferjenčíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my se ztotožňujeme s tím, že je problém, že je ve druhém kole senátních voleb velmi nízká volební účast a že to snižuje i prestiž celé instituce. Ale vlastně pan zpravodaj mi to celkem vzal z úst - nejsme si jisti, že tohle je to správné opatření. Daleko rozumnější nám přijde bavit se skutečně o tom, aby byla volba do Senátu jednokolová. My jsme příznivci australského modelu, kdy voliči seřazují kandidáty podle pořadí, v jakém je preferují, a následně ti, kteří nejdříve získají podporu přes 50 %, jsou zvoleni. Můžeme se bavit o těch konkrétních modelech. Je varianta, že by se seřazovali všichni kandidáti, nebo že by se povinně museli seřadit jenom třeba tři a zbytek jenom, pokud by volič chtěl, aby nebyl nucen volit někoho, koho v Senátu v žádném případě nechce. My jsme k tomu dělali konferenci v budovách Poslanecké sněmovny a měla poměrně hojnou účast. Byli tam i senátoři. Myslím si, že to je cesta, kterou bychom se měli vydat. Měli bychom se bavit o těch parametrech, bavit o přesném modelu toho výpočtu. Ale obávám se, že ty dva týdny to neřeší.

Ještě několik problémů, které nezmínil pan zpravodaj, kromě toho razantního zvýšení nákladů na druhé kolo, ke kterému by bezpochyby došlo, tak i věci velmi praktické. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP