(13.10 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

V tuto chvíli ty lístky nutně neroznáší Česká pošta, jenom, ale v řadě obcí to dělají starostové nebo obce svépomocí zařizují distribuci lístků do schránek, takže jim vlastně přidáváme povinnost.

Potom jeden problém, který sice není moc častý, ale je důležité na něj upozornit. Mezi prvním a druhým kolem může dojít např. k odstoupení kandidáta nebo k nějakým zdravotním komplikacím, další věci. V takových případech zákon na to dneska myslí a tiskne se i třetí volební lístek; kdyby ten druhý kandidát třeba nekandidoval, tak mají lidé stále na výběr mezi tím třeba prvním a třetím. V případě, že by někdo odstoupil, tak není jasné, které volební lístky by měly být rozdávány nebo jestli mají být distribuované tři sady těch lístků, přestože postupují dva kandidáti. To by vedlo pravděpodobně k ještě daleko většímu zmatku. Takže na tuto slabinu upozorňujeme.

Skutečně není jasné, jestli by se podařilo splnit deklarovaný cíl návrhu, a to zvýšit účast. Těch 14 dní fakticky znamená, že to bude vlastně dva týdny od těch voleb, které mají většinou poměrně značnou publicitu, zatímco prostě druhé kolo senátních voleb zdaleka takovou publicitu mít nebude. Dneska se senátní volby většinou konají spolu třeba s komunálními nebo krajskými, jen ojediněle probíhají samostatně, a tam je potom účast většinou tristní i v tom prvním kole. Ale když se prodlouží lhůta, tak nejsem si jistý, že to splní ten deklarovaný cíl.

Takže my se připojujeme k návrhu to zamítnout a raději se vydat cestou jednokolového hlasování, kde jsme odpůrci systému, že se stává senátorem ten, co má nejvíc hlasů, ale chceme to preferenční hlasování, které ruší ten paradox, když kandidují dva podobní kandidáti a mají třeba 30 % hlasů každý, aby je porazil kandidát, který má třeba 40 % hlasů, který se vůči oběma z nich vymezuje. Proto podporujeme jednokolovou volbu a preferenční hlasování, připadá nám to lepší cesta než tady nesystémově prodlužovat o týden se všemi problémy, které jsem zmínil já i pan zpravodaj. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Dalšího přihlášeného do obecné rozpravy máme paní poslankyni Valachovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já si dovoluji navrhnout zkrácení projednávání ve výborech o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, registruji váš návrh. Nyní tedy mám posledního přihlášeného do obecné rozpravy, je to pan poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, pozorně tu vnímám předložený návrh, který sem přišel ze Senátu, na dílčí úpravu voleb do Senátu. Myslím si, že to nevyřeší vážnost této instituce ani nijakým způsobem nezvýší účast voličů v těchto volbách, který by posílil důvěryhodnost této instituce a zvýraznil také význam těchto voleb. Nicméně si myslím, že ten návrh, který je do určité míry kontroverzní, má něco do sebe, a abych byl objektivní, tak si myslím, že prodloužení té týdenní doby na 14denní má své opodstatnění a má svou i praktickou logiku, která vyplývá i z řady požadavků, které zaznívají z řady obcí a měst, kdy se zcela logicky a správně argumentuje tím, že ta týdenní doba je příliš krátká k tomu, aby se některé věci daly odpovědně zvládnout. Ano, zatím z dosavadní existence Senátu se zvládaly, vypořádávaly, ale to přinášelo řadu praktických problémů.

Myslím si, že pokud bychom ten návrh postoupili do druhého čtení, pak by ale chtělo zvážit skutečně tu druhou část, která tam je obsažena, tzn. opustit ono roznášení lístků do domácností, ale ponechat to tak, jak je to např. v prezidentské volbě, tedy že by lístky stejně byly vydávány až ve volebních místnostech, protože to si myslím, že bylo pragmatické opatření, a samotná 14denní lhůta ještě není příliš dostatečná k tomu, aby tato věc mohla být odpovědně udělána ve vztahu třeba i k různým volebním stížnostem na první kolo konání senátních voleb či na druhé pokusy.

Co bych chtěl ale říci, varoval bych tady před tím, i když samozřejmě ten návrh je legitimní a každý má právo přednášet, co tady zaznělo z úst kolegů Pirátů, tzn. preferovat jednokolové volby do Senátu s možností preferencí třeba dvou kandidátů s tím, že by, pokud by jeden neuspěl, tak by vlastně docházelo k preferenci hlasů pro toho druhého kandidáta, který by byl celkově třeba úspěšnější, protože to si myslím, že by byl prvek, který by rovněž nepřispěl k vážnosti této instituce a ve svých důsledcích, praktických důsledcích, by vedl k tomu, že by se těchto voleb zřejmě účastnila ještě menší část voličů, než je tomu doposud.

Takže já se na rozdíl od svých předřečníků připojuji k tomu, aby tento návrh byl propuštěn do druhého čtení, abychom jej diskutovali. Nejsem stoupenec toho, aby se zkracovala lhůta k jeho projednání, to si myslím, že není třeba, že bychom to mohli zvládnout i v těch řádných lhůtách tak, aby se podle tohoto zákona dalo postupovat, ale přimlouvám se k tomu, aby ten návrh byl propuštěn do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za vystoupení. Nyní přečtu jednu omluvu. Od 13.45 hodin do konce jednacího dne se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Špičák.

Nyní tedy nemám nikoho... Mám. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám opačný názor než předřečník. Já si myslím, že to máme buď zamítnout, nebo vrátit k přepracování, protože považuji za iluzorní technickou změnou pravidel mít naději, že se zvýší volební účast. Volební účast můžeme zvýšit i nyní za stávajícího zákona, a to podle toho, kdy bude souběh s druhými volbami, které probíhají současně se senátními.

Víte moc dobře, že v lednu byly doplňovací volby do Senátu, kdy první kolo bylo zvlášť a druhé kolo bylo současně s prezidentskou volbou, a účast v druhém kole byla 60 %. A nebylo to o tom, že lidé doma měli hlasovací lístky nebo neměli. Nevím, kdo může ovlivnit pana prezidenta, ale kdybychom v letošních volbách vyzkoušeli, poprvé, že by první kolo bylo před komunálními volbami a druhé kolo souběžně s komunálními volbami, tak předpokládám, že ta průměrná účast ve druhém kole by byla minimálně o 50 % vyšší než obvykle, než když je to naopak. Samozřejmě pak zase může být námitka, že to první kolo trpělo nižší volební účastí, ale to už je daň za ten dvoukolový systém. To je první námitka.

Takže podle mě by nebylo od věci vyzkoušet např. v letošním roce souběh druhého kola a komunálních voleb a předpokládám, že ta účast by mohla být v průměru vyšší než 30 %. Když si vzpomeneme na průměrnou účast třeba v krajských volbách, ta taky není zdaleka tak vysoká jako ve volbách do Poslanecké sněmovny, a nikdo nenavrhuje změnu volebního systému. A to nemluvím o volbách do Evropského parlamentu, které jsou jednokolové a ta účast je mnohdy ještě nižší než v senátních volbách.

Druhý důvod pro to, abychom to zamítli nebo vrátili, je poměrně krátká lhůta, která zbývá do letošních senátních voleb. My se tím budeme zabývat příští týden, je tady jiný návrh, a to Ministerstva vnitra, resp. vlády, který Senát podle mého názoru správně zamítl, a to byl taky jeden z důvodů, proč si myslím, že se takhle pozdě nemají měnit pravidla. Dopředu říkám i pro pana senátora, že náš klub bude podporovat tu verzi volebního zákona, kterou nám poslal Senát, připadá nám rozumná, ale současně říkám, že tento návrh nepovažujeme za rozumný z těchto dvou základních důvodů, že nepřináší nějakou reálnou naději na zvýšení volební účasti a za druhé je to příliš pozdě na to, že za necelých šest měsíců budou senátní volby.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Neregistruji žádný zájem o vystoupení, proto tímto obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali mají jak zpravodaj, tak navrhovatel zájem o závěrečná slova. Pan senátor Nenutil má zájem o závěrečné slovo. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP