(13.20 hodin)

 

Senátor Miroslav Nenutil: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Paní poslankyně, páni poslanci, děkuji vám za pestrou debatu. Dovolte mi několik reakcí na jednotlivá vystoupení.

Správně tu bylo uvedeno, že prezidentské volby jsou dvoukolové a lístky se tam také nerozdávají. Nám jde o to, aby se vůbec celý ten volební systém nějak sjednotil tak, aby pro občana voliče to bylo nejjednodušší. Jestli budou obě volby dvoukolové a jestli se v obou volbách budou nebo nebudou ve druhém kole dávat lístky, je úplně dle mého názoru - teď mluvím soukromě jako senátor Nenutil - jedno, ale nemělo by to být rozdílné pro občany, aby se v tom co nejlépe orientovali.

Pak tady byla argumentace, že voliči za těch čtrnáct dní stejně zapomenou, že je druhé kolo, jako zapomínají po prvním kole. Pokud by to bylo podle senátního návrhu, nezapomenou, protože by ty lístky dostali domů. Argumentace k tomu, že to je technicky nemožné, já to řeknu jednoduše, to byla pouze dle našeho názoru výmluva Ministerstva vnitra, protože to vytisknout lze.

Objevily se tady obavy o další náklady. Ano, řádově jsou to miliony, které by byly zapotřebí k vytištění těch lístků a zároveň ještě těch náhradních. O náklady kandidátů do Senátu - já myslím, že to je potom věc každého z kandidujících.

Zazněla tu správná informace, že v Senátu se již jeden volební zákon projednal. Děkuji panu poslanci Stanjurovi za avízo toho, co vás ještě čeká. Druhý zákon je tam také připraven, který by měl řešit jednokolovou volbu do Senátu, ale musím říci, že ani jeden z těch tří zákonů si vzájemně neodporuje. Existence těchto tří návrhů svědčí o potřebě a zároveň i vůli s volbami do Senátu něco udělat.

Byla tu vznesena obava, že pošta nebo starostové nestačí roznést lístky ve druhém kole. Jste tady zcela určitě zástupci z obecních nebo městských zastupitelstev, takže víte, v obci, kde starosta zná hnedle všechny své občany, tam to zpravidla roznese během jednoho dopoledne on sám. Ve městě, třeba osmitisícové Stříbro, odkud pocházím já, abych byl konkrétní, to roznášejí doručovatelé městského úřadu. Myslím, že to žádný problém není a nákladnější by to také nebylo.

Zbytečné lístky při odstoupení jednoho z kandidátů - současné znění zákona je takové, že dojde-li ke změně, a to už je jedno, jestli je to ve volbách komunálních, ve volbách do Poslanecké sněmovny, netisknou se nové lístky, ale změna se vyznačí ve volebních místnostech a volební komise na to všechny voliče upozorňují.

Zaznělo tu také, že touto změnou si chce Senát nějak zlepšit důvěryhodnost. Myslím, že toto určitě nebylo cílem Senátu, protože svou důvěryhodnost Senát už mnohokrát dokázal.

Já bych vás přesto požádal, abyste tento návrh pustili do druhého čtení, protože je otevřený diskusi, tím pádem je otevřený i změnám. A diskutovat a debatovat je přece demokratické.

Vážím si i konstruktivního návrhu pana poslance Stanjury spojit druhé kolo s nějakými jinými volbami. Na podzim by to mohlo být s volbami do obecních zastupitelstev. Ale tam, jak asi všichni víte, ten termín záleží na libovůli jednoho člověka, v tomto případě prezidenta republiky. A Parlament prezidentovo rozhodování v tomto směru ovlivňuje pouze dobou, dokdy musí volby vyhlásit, nikoliv přímo termínem.

Dámy a pánové, děkuji vám za debatu a přes řadu kritických vystoupení vás žádám, abyste tento návrh pustili do další debaty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji zástupci navrhovatele. Já se ptám, jestli také pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Nemá. Navrhuji, abychom přistoupili k hlasování o předložených návrzích. (Gonguje.) Svolám poslance, protože debata byla trošku delší. Je tu žádost o odhlášení. Já vás odhlašuji, přihlaste se, prosím, znovu svými hlasovacími kartami.

Mám tady dva návrhy. Budeme o nich hlasovat v tomto pořadí. Pardon? Nefunguje vám karta? Možná jste se neodhlásil na svém místě. Musíte se odhlásit u sebe, pane poslanče, a pak vám to bude fungovat. Jdete tam, dobře.

První je návrh na zamítnutí a druhý návrh bude na vrácení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. (Poslanci Richterovi nefunguje karta.) Pardon? Nefunguje vám karta? Dobře. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné.

Já vás znovu odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Počkám, až se ustálí kvorum. (Poslanec Richter si jde vyměnit svoji kartu.) Poslanec Richter bude hlasovat s náhradní kartou číslo 18. Omlouvám se za prodlevu, ale potřeboval jsem si vše prověřit, aby ta informace byla správná.

 

Nyní přistoupíme k hlasování. Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Je to návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti zamítnutí předloženého návrhu, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 66, přihlášeno 132 poslanců, pro 106, proti 11, zdrželo se 15. Návrh na zamítnutí byl přijat. Tímto končím projednávání tohoto tisku.

 

Mám tu žádost pana předsedy Bartoška o vystoupení. Ne, takže já si to odmažu, byla tady žádost o faktickou poznámku.

Děkuji panu senátorovi a tento tisk uzavírám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP