(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji pane poslanče. Zapisuji si vrácení jako podmíněný návrh. Čili budeme nejdřív hlasovat zamítnutí, pak vrácení, protože tak to bylo podáno.

Nyní má slovo pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nestává se mi to moc často, ale musím souhlasit s mým milým kolegou poslancem Bendou v podstatě ve všem, co tady řekl. Já se také připojuji k návrhu na zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení, protože skutečně to považuji za velmi neblahý pokus vytrhnout z celého komplexu té úpravy jednu drobnost, která může působit líbivě, ale vlastně bez toho kontextu, ve kterém se původně nacházela, může být i nevhodná, kontraproduktivní. A to nejlepší, co se jí může stát, bude, že bude k ničemu.

Koneckonců stejné nebo podobné je i doporučení GRECO k této věci, kterému tento návrh neodpovídá, protože to zdůrazňuje něco úplně jiného než pevné funkční období. To zdůrazňuje, že je třeba, aby vedoucí státní zástupci byli vybíráni v transparentních výběrových řízeních. A to v tom návrhu zcela chybí. A ono to tam nechybí náhodou, protože na to, abych mohl vybírat někoho ve skutečném transparentním výběrovém řízení, a my s tím máme lecjaké zkušenosti v justici, potřebuji mít nejprve nějaké podklady, na základě kterých to výběrové řízení proběhne, a těmi je pravidelné hodnocení jednotlivých státních zástupců. Čili to jsou tři velmi úzce provázané věci. Chci-li pevná funkční období, potřebuji k tomu výběrová řízení. Chci-li výběrová řízení, potřebuji k tomu pravidelná hodnocení. Abych mohl mít pravidelná hodnocení, potřebuji definici toho, v čem budou ti státní zástupci hodnoceni. A tím už jsem popsal značnou část toho komplexního návrhu, který tady v minulém volebním období byl předložen. A to pomíjím fakt, že samozřejmě pokud provedu takovouhle změnu a posílení postavení vedoucích státních zástupců, které to samozřejmě znamená, tak také musím lépe nastavit vztahy v soustavě, tak aby takové postavení nemohlo být někým zneužito. A také mimo soustavu, mezi tou soustavou a zbytkem státní a veřejné moci.

Poslední, co k tomu řeknu a co snad přesvědčí i ty nepřesvědčené, k tomuto návrhu zaujalo jasně negativní stanovisko i státní zastupitelství ústy, nebo perem nejvyššího státního zástupce. Proto tedy doporučuji, aby tento návrh byl zamítnut v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi spravedlnosti Robertu Pelikánovi. Nyní paní poslankyně Helena Válková v rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Uvidím, jestli ty dvě minuty využiji.

Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, velmi ráda souhlasím s téměř každým slovem, které tady bylo řečeno z úst pana ministra. A chtěla jsem jenom potvrdit pro ty, kteří by ještě váhali, že skutečně to neznamená, že by reforma státního zastupitelství nebyla na pořadu dne, a věřím tomu, že ji v tomto volebním období úspěšně dokončíme. Tohle by byl spíš signál, že tomu nevěříme, a že proto hasíme, a hasíme ne zcela dokonalým způsobem, jak tady bylo řečeno. Myslím si, že i ten, kdo sledoval dění, které vyústilo v konání toho pracovního setkání státních zástupců, ví, že státní zastupitelství není spokojeno se současným stavem a bude samo tlačit na to, aby - možná i včetně změny Ústavy - se ta reforma v tomto volebním období realizovala. Ale ne tímto způsobem. Takže mě jejich negativní stanovisko nepřekvapuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Válkové. Žádnou další přihlášku nemám. Ano, vidím pana poslance Výborného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych chtěl za klub KDU-ČSL se vlastně připojit k tomu, co tady zaznělo ať už ze strany pana ministra, nebo i paní kolegyně Válkové. Považujeme institut státního zastupitelství v našem systému justice za tak důležitý, že se domníváme, že si nezaslouží tyto ad hoc ne úplně zcela propracované návrhy. Proto ho nepodpoříme, resp. se připojíme k návrhu na zamítnutí. A věřím, že léta diskutovaná reforma státního zastupitelství, jak hovořil i pan ministr Pelikán, v brzké době dojde nějakého zpodstatnění tady na půdě Poslanecké sněmovny a nebudeme muset tady diskutovat tyto jednotlivé ad hoc vytržené věci z kontextu.

Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Výbornému. Ptám se, jestli ještě někdo další do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se zástupce navrhovatelů na závěrečné slovo. Prosím pan poslanec Dominik Feri se závěrečným slovem. Máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedající. Padly zde návrhy na zamítnutí, respektuji je. Děkuji všem kolegům za čilou diskusi. A stejně tak jako u civilního řízení, tak doufám, že i v tomto bude nástupce tohoto ministra spravedlnosti stejně aktivní a reformu státního zastupitelství dotáhneme. Věřím, že ta debata se Sněmovnou bude velmi čilá. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Budeme se tedy zabývat návrhy, které padly v rozpravě. Návrh na zamítnutí. Pokud neprojde, podmíněný návrh na vrácení předloženého návrhu k dopracování.

 

Rozhodneme o návrhu na zamítnutí v hlasování číslo 85, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 85, z přítomných 146 pro 99, proti 5. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh v prvém čtení zamítli.

 

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod 29.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

30.
Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové,
Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu
/sněmovní tisk 111/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 111/1 a jako zástupce navrhovatelů je paní poslankyně Kateřina Valachová. Požádám pana poslance Mikuláše Ferjenčíka, který je zpravodajem pro prvé čtení, aby také zaujal místo u stolku zpravodajů. Pan kolega Kubíček, ano, pana předsedu klubu nevidím, takže s přednostním právem mimo rozpravu, jinak bych tak nemohl učinit. Já vám dám slovo, pane místopředsedo, ale požádám sněmovnu o klid! Protože půjde o procedurální návrh, abychom tedy věděli, o čem budeme hlasovat. Děkuji. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, my jsme tady minulý týden projednávali podobný bod a došlo k jeho přerušení do odborného semináře, který má proběhnout 25. 4. roku 2018. Proto můj návrh zní: Navrhuji přerušit projednávání daného bodu do doby proběhnutí odborného semináře k tématu referenda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy, a to v hlasování číslo 86, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení do proběhnutí semináře. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 86, z přítomných 146 pro 123, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nezbývá mi, než přerušit projednávání, ale vzhledem k tomu, že jsem zástupkyni navrhovatelů vyvolal, tak jí dám mimořádně slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP