(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, že bychom si nechali udělat nějakou zásadní analýzu od KPMG na půl roku, tu jsme si nenechali dělat. Očekával jsem trošku jiný dotaz, co přinesou slevy na jízdném - tak výhody těm, kteří je dostanou. Ale abych byl seriózní, my jsme se opravdu zabývali, měli jsme dokonce i jednání, já sám jsem byl na Slovensku, kdy jsme debatovali o tom, jaké problémy či trable ty věci na Slovensku zavedené měly a jaký to má dopad u nás. Právě proto jsme náš původní návrh, který jsme říkali, že bychom dali nějaký seniorpas a bylo by to jako tzv. jízdné zdarma, modifikovali na tady tu výraznou 75% slevu. Důvod je jednoduchý - protože nebude velká administrativa s tím, že budeme vydávat nějaké speciální průkazky a budeme potom upravovat systém na to, že bude vydávat tzv. nulové jízdenky. Přešli jsme k tomuto.

Druhý důvod je, že jsme taky nepřistoupili k tomu, co na Slovensku problém udělalo. Oni udělali, že jízdné zdarma mají všichni držitelé, kteří mají důchod, je to i invalidní důchod a další věci, což jim přineslo spoustu problematických cestujících. Tak tento princip my tam nemáme. Je to pro seniory, nebo od jistého věku, a pro studenty a žáky od jistého věku.

A třetí věc. Právě proto, abychom nepřetěžovali spoje, které už jsou dneska docela plné, jako například regionální spoje, které jsou v blízkosti Prahy nebo jiných center, nebo například mě napadá spoj RegioJet, který jezdí do, nebo promiňte, railjet, abych tady nepropagoval někoho jiného, railjet, který jezdí do Vídně, který je už dneska plný, tak budou mít dopravci možnost tyto spoje z té slevy vyloučit. To znamená, máme spoje, které jsou ve špičkách už dneska přetížené, tak špičky mohou být vyloučeny a vlastně cestující, kteří budou mít zlevněné jízdné, by se měli dostat spíš do těch sedel. Má se za to, že zejména senioři si mohou svoje cestování rozplánovat tak, aby se do těch sedel vešli. Jsem přesvědčen, že by tam neměl být žádný zásadní negativní vliv do komfortu cestujících na dráhách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo a za odpověď. Pan ministr zmínil ty výhody, tak já bych ještě rád dodal tu daňovou zátěž pro daňové poplatníky. Mám tomu tedy rozumět tak, že tady ta zcela zásadní systémová změna za několik miliard ročně byla učiněna bez hloubkové analýzy stavu a nějakého očekávání? Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra o reakci.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Zaprvé bych tuhle tu změnu nenazval zásadní systémovou změnou, to má k systémové změně poměrně daleko. Jenom chci říct jednu věc. V podstatě tyhlety slevy, které jsou běžné všude, jsou třeba v Rakousku v podobné výši udělány jako komerční na straně dopravce. U nás dopravce není v situaci, kdy by to mohl udělat, tak jsme se rozhodli k tomuto kroku. A my jsme ten krok dlouhodobě zvažovali už i z jiného důvodu, protože se potřebujeme vyrovnat s fenoménem tzv. režijních jízdenek zejména pro seniory. A už jsme avizovali, že abychom mohli vyřešit režijní jízdné, tak s tím, že seniorům nad 65 nebo 70 let jsme plánovali, že bychom takovou slevu udělali už předtím. Takže není to nic, co by bylo náhlé, nepromyšlené. A nemyslím si, že by to byla zásadní systémová změna. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Než se posuneme k další interpelaci, mám tady omluvenku. Omlouvá se nám pan poslanec Ferjenčík ze zbytku schůze z důvodu, že interpelaci kolegy Kalouska již slyšel pětkrát. (Pobavení v sále.)

A nyní prosím pana poslance Kalouska, který bude interpelovat ve věci jaderné elektrárny Búšehr pana ministra Hünera.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Chtěl jsem totéž doporučit i ostatním kolegům, teď už až do konce bude jenom můj refrén o Búšehru a já nebudu dotčen, kolegové, půjdete-li si užít sluníčka, protože už jste to skutečně slyšeli pětkrát. Ale já to vážně chci slyšet od každého ministra, kteří mi to nechtěli říct při projednávání tohoto zákona. (Několik poslanců odchází ze sálu.)

Pane ministře průmyslu a obchodu, velmi prosím, vláda přijala stanovisko k Búšehru, které je neutrální, což znamená, že nám vlastně říká, že je jí to jedno. Já vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní rozhodnutí v oblasti zahraniční politiky a za zahraniční politiku odpovídá vláda, nikoli Sněmovna, a už vůbec ne prezident republiky, pokládám za naprosto nepochopitelné, že vláda k tomu zaujme neutrální stanovisko. Znovu opakuji, to je akt zahraniční politiky a tam vrcholnou odpovědnost vůči Ústavě má vláda, byť je to samozřejmě zákon a musí ho schválit parlament.

Ptal jsem se tady jednotlivých ministrů při projednávání toho bodu, zda by mi mohli říct, jestli jim je to jedno, nebo jestli jsou pro, nebo proti. Prosba zůstala oslyšena, což při interpelaci být nemůže, a proto se vás dovoluji zeptat, pane ministře, zda jste proti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím pana ministra o reakci.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já bych odpověděl přímo. Co se týče zrušení zákona, by čistě z pohledu českého průmyslu, když odhlédnu od zahraničněpolitického pohledu, mohl mít pozitivní dopad pro české vývozce, což také bylo vyjádřeno v minulosti ze strany Hospodářské komory České republiky a nakonec to bylo uváděno ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu i Ministerstva zahraničních věcí při projednávání vládního návrhu v minulých obdobích. Co je třeba si uvědomit, že posuzování těch záležitostí je velmi závislé na čase, je závislé na konkrétní situaci, která v Íránu a přilehlém okolí panuje. Je nutné na to flexibilně reagovat, což zákon sám o sobě je problematický už jenom tím, že musí proběhnout tím širokým legislativním kolem včetně Poslanecké sněmovny.

A když byl dotaz, jak jsem hlasoval, hlasoval jsem právě pro to neutrální stanovisko v tomto případě z toho důvodu, abych nepředjímal závěr jednání v Poslanecké sněmovně, jak tady bylo mými kolegy už zdůrazněno, a aby potom v rozporu s hlasováním a úpravou předlohy toho návrhu zákona se zbytečně ta věc nezkomplikovala a možná nezablokovala. Takže to je jenom v podstatě reakce tady na ten dotaz. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana poslance, který má zájem o doplňující otázku.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za odpověď, pane ministře. Já sám bych si nikdy nedovolil se zeptat, jak jste hlasoval. To si myslím, že do toho nikomu nic není, na rozdíl od spousty jiných, jak kdo hlasuje na vládě. Vláda se prostě usnesla, že je jí to jedno. Já se vás dovoluji zeptat na dnešní den, co vy si dneska myslíte. Jste pro, nebo proti? To je strašně jednoduché.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra, jestli bude reagovat. Bude.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Reakce je jednoduchá. Já nemám problém odpovědět, jak jsem hlasoval o čemkoli na vládě. Není se za co stydět ani v tomto případě. Takže znovu opakuji, hlasoval jsem pro neutrální stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Všiml jsem si, že jsem přeskočil jednu z interpelací kolegy Kalouska, a to ministryně Schillerové, která není přítomna. Tak jestli ji chce využít, tak mu ještě dám možnost. (Má zájem.) Tak prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP