(17.30 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Paní ministryně Schillerová mi to napíše a já budu mít nějakou památku.

Vážená paní ministryně financí, dnes dopoledne prošel do druhého čtení komunistický návrh na zrušení zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr v Íránu. Vláda k tomuto návrhu zaujala neutrální stanovisko, což mně jako bývalému členovi vlády, dlouholetému politikovi připadá neuvěřitelné. Protože toto je rozhodnutí charakteru ryze politického z oblasti mezinárodní politiky. Za mezinárodní politiku odpovídá vláda. A to, jak Poslanecká sněmovna bude hlasovat, a do značné míry to bude ovlivněno doporučením vlády, to výrazně vychýlí azimut zahraniční politiky vlády, anebo ho potvrdí. Takže neutrální stanovisko vlády pokládám za absurdní a dovoluji se tázat jednotlivých ministrů, co oni si myslí.

Vy, paní ministryně Schillerová, prosím pěkně, vy jste pro zrušení toho zákazu, nebo pro jeho zachování? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Paní ministryně vám odpoví písemně do 30 dnů.

A nyní se posuneme k další interpelaci poslance Kalouska, který bude interpelovat ve věci jaderné elektrárny Búšehr ministra Pelikána.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za odpověď. Pokud nebude protestovat ani pan předsedající, ani pan ministr Pelikán, já si všiml, že slyšel moji interpelaci na několik kolegů. Dá se tam vyměnit jenom to slovo ministr spravedlnosti. Takže kdybyste byl tak laskav a odpověděl mi, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážení zbývající kolegové a kolegyně, já musím říci, že jsem trochu překvapen tím, že obyčejně tady slýcháme, že jako vláda v demisi už nemáme říkat radši vůbec nic, protože to stejně nikoho nezajímá, a nyní najednou, když k něčemu vláda neřekne nic nebo vydá neutrální stanovisko, tak se zdá, že Poslanecká sněmovna jako by se snad ani neuměla rozhodnout bez jasného ano nebo ne naší vlády. Ale cítím se tím samozřejmě poctěn.

Mohu ovšem hovořit jenom za sebe, nikoliv za celou vládu. Za sebe říkám, že se domnívám, že tento náš zákon byl součástí mezinárodního systému sankcí. Ty mezinárodní sankce byly v mezidobí zrušeny a z tohoto důvodu se domnívám, že je namístě zrušit i tento zákon. A obecně se domnívám, že v současné situaci k izolování Íránu není důvod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana poslance, jestli má zájem o doplňující otázku. Má.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Spíš jenom reakci. Děkuji za odpověď. K té první části. Není pravda, pane ministře, nás samozřejmě velmi zajímá, co dělá nebo říká vláda. Pouze diskutujeme o tom, na co má nebo nemá mandát vláda v demisi. Nicméně vaše odpověď byla první upřímná odpověď, kterou jsem od rána dostal, a děkuji za ni.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já také děkuji. Zeptám se pana ministra, jestli chce ještě doplnit. Nechce doplnit, v tom případě se posuneme k další interpelaci pana poslance Kalouska, který bude interpelovat ve věci jaderné elektrárny Búšehr paní ministryni Němcovou.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Vážená paní ministryně práce a sociálních věcí, dnes dopoledne propustila Sněmovna do druhého čtení návrh zákona o zrušení dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. Vláda zaujala k tomuto návrhu zákona neutrální stanovisko, což mně přijde absurdní, protože se jedná o vrcholné politické rozhodnutí z oblasti mezinárodní politiky, za kterou vláda odpovídá. A přijmout usnesení, že je to vládě jedno, mně nepřipadá možné, protože vláda se vlastně přiznává, že zahraniční politiku v této oblasti nedělá, nebo ji dělat nechce, anebo je jí ta politika ukradená.

Proto se dovoluji zeptat alespoň vás, paní ministryně, jako členky vlády, zda vy sama jste pro, nebo proti tomuto návrhu, který Sněmovna bude projednávat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já také děkuji. Paní ministryně není přítomna, takže vám odpoví písemně do 30 dnů. A nyní budete interpelovat pana ministra Ťoka ve stejné věci.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nebude-li mít pan ministr a pan předsedající námitky, že bychom to udělali stejně jako u pana ministra spravedlnosti, protože pan ministr poslouchal mé interpelace na své kolegy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Je souhlas. Prosím tedy pana ministra o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně - nebo už ani ne, jenom vážení páni poslanci, velmi krátce. Já při vší úctě k názoru váženého pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 si nemyslím, že když vláda dá neutrální stanovisko, tak dává signál, že je jí to jedno. To není pravda. Na druhé straně si ani nemyslím, že stanovisko české vlády k tomuto bodu je něco, co určuje zahraniční politiku české vlády, protože tak jak tady říkal přede mnou pan ministr Pelikán, doba, ve které tento zákon vznikl, plně opravňovala, že ten zákon být má. Poté co sankce vůči Íránu byly zrušeny, tak si myslím, že je to téma, které se má zvednout, a má se o něm rozhodovat. A vůbec neznamená, jestli jsme přátelé Izraele, nebo nejsme přátelé Izraele. S tím to podle mého názoru v této situaci nesouvisí.

Osobně jsem přesvědčen, že Česká republika je přítelem Izraele a že podporuje Izrael. Na druhé straně to neznamená, že veškeré konflikty, které má Izrael, kopíruje i česká vláda. Myslím si, že je potřeba, abychom komunikovali se všemi státy, kde se dá rozumně komunikovat. Notabene jsme o tom tady debatovali i z hlediska Sýrie, kde byla dokonce naše ambasáda, která tam zůstala, brána jako jedna, která by měla držet tu komunikaci obecně pro všechny. A také je tak používána.

Abych se nevyhýbal svojí odpovědi. Za sebe mohu říct, že to neutrální stanovisko jsem chápal tak, že má rozhodnout Sněmovna. Ne že se vyhýbáme odpovědi nebo nám je to jedno, ale nechtěli jsme zastat jednoznačné a ani jsme se na něm neshodli. A druhá záležitost, mně osobně by vůbec nevadilo, kdyby tento zákon byl zrušen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan poslanec bude chtít doplňující otázku? Nebude chtít doplňující otázku. V tom případě se posuneme k další interpelaci, kdy by měl interpelovat ve stejné věci pana ministra Vojtěcha.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Vážený pane ministře zdravotnictví, vláda dnes propustila do druhého čtení návrh poslanců KSČM na zrušení zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. Vláda k tomuto návrhu zaujala neutrální stanovisko. Neutrální stanovisko v tomto případě pokládám za absurdní, protože je to ryze politické rozhodnutí z oblasti zahraniční politiky. A za zahraniční politiku odpovídá z Ústavy vláda. Stanovisko neutrální znamená, že vláda v této oblasti nemá jasno. Tam v podstatě žádnou politiku nedělá, že je jí to jedno. A rozhodl jsem se proto zeptat jednotlivých členů vlády na jejich osobní stanovisko, zda jsou pro, nebo proti tomuto návrhu na zrušení, a za odpověď vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan ministr tu v tuto chvíli není, takže vám odpoví písemně do 30 dnů. A nyní poslední interpelace, ve které budete interpelovat ve věci jaderné elektrárny Búšehr pana ministra Plagu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Především chci poděkovat vám, kteří jste to tady se mnou vydrželi. A dovolte, abych se obrátil na pana ministra Plagu s otázkou, zda on osobně je pro, či proti zrušení dodávek do jaderné elektrárny Búšehr. Protože neutrální stanovisko vlády k této věci pokládám za absurdní. Jedná se o ryze politické rozhodnutí z oblasti zahraniční politiky státu. Za tu odpovídá vrcholně vláda a stanovisko neutrální znamená, že v této oblasti nemá jasno, že tam v podstatě žádnou politiku nedělá, nebo že je jí to jedno. Rozhodl jsem se proto obrátit s osobní otázkou na všechny členy vlády České republiky a zdvořile se tedy táži i vás, pane ministře, zda vy sám jste pro, či proti zrušení tohoto zákazu. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím pana ministra o odpověď. Pan ministr nebude přítomen, takže vám písemně odpoví do 30 dnů.

Tím jsme vyčerpali dnešní interpelace, také jsme vyčerpali na dnešek naplánovaný pořad. Takže se sejdeme zítra v 9 hodin, kdy budeme pokračovat v řádném jednání. Já děkuji všem, co tady vydrželi nebo tady alespoň na část byli. Přeji příjemný večer a přerušuji jednání do zítřejších 9 hodin.

 

(Jednání skončilo v 17.40 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP