(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 12. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Poprosím vás, abyste se už posadili. Ještě jednou vás poprosím, abyste se už posadili, přihlásili se svými identifikačními kartami a případně mi nahlásili, kdo bude hlasovat s kartou náhradní. (Velký hluk neustává.)

Dobře. Tak já zatím přečtu omluvy a třeba si někteří i sednou.

Omluvy z dnešního jednání: Margita Balaštíková z pracovních důvodů, Josef Bělica z důvodu zahraniční cesty, Pavel Blažek z pracovních důvodů, Marian Bojko od 9.45 do 11.15 z pracovních důvodů, František Elfmark z pracovních důvodů, Petr Fiala z pracovních důvodů, Alena Gajdůšková z pracovních důvodů, Petr Gazdík z pracovních důvodů, Miroslav Grebeníček z pracovních důvodů, Tomáš Hanzel z pracovních důvodů, Jan Hrnčíř z důvodu zahraniční cesty, Milan Chovanec z důvodu zahraniční cesty, Jakub Janda od 11 hodin z osobních důvodů, Stanislav Juránek ze zdravotních důvodů, Marian Jurečka z osobních důvodů, David Kasal do 9.20 z osobních důvodů, Jana Krutáková od 13 hodin z pracovních důvodů, Jana Levová z pracovních důvodů, Zuzana Majerová Zahradníková bez udání důvodu, Taťána Malá do 9.30 z pracovních důvodů, Přemysl Mališ ze zdravotních důvodů, Květa Matušovská z osobních důvodů, Jiří Mihola ze zdravotních důvodů, Ivana Nevludová od 9.45 do 11.15 z pracovních důvodů, Ladislav Okleštěk z rodinných důvodů, Petr Pávek z pracovních důvodů, Věra Procházková z pracovních důvodů, Jan Richter do 9.30 z pracovních důvodů, Jan Řehounek z pracovních důvodů, Jan Schiller ze zdravotních důvodů, Karel Schwarzenberg ze zdravotních důvodů, Antonín Staněk z pracovních důvodů, Julius Špičák z pracovních důvodů, David Štolba z pracovních důvodů, Karel Tureček ze zdravotních důvodů, Jan Volný ze zdravotních důvodů, Lubomír Volný ze zdravotních důvodů, Ivo Vondrák z pracovních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají: Robert Plaga z pracovních důvodů, Martin Stropnický ze zdravotních důvodů, Ilja Šmíd z důvodu zahraniční cesty, Dan Ťok z pracovních důvodů. Tím jsem se vypořádal s omluvami.

Zopakuji svoji žádost a prosbu v jednom, jestli byste už byli schopni si sednout na svá místa a ztišit hladinu hluku v sále.

Dodatečně ještě čtu omluvu paní ministryně Schillerové, která se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů.

Dnešní jednání bychom měli zahájit body 50, což je sněmovní tisk 15, třetí čtení, a 51, což je sněmovní tisk 33, třetí čtení schváleného pořadu. U těchto zákonů jsou splněny zákonné lhůty ve třetím čtení. Dále bychom pokračovali pevně zařazenými body z bloku zákonů v prvém čtení, to je bod 26, sněmovní tisk 104, bod 21, sněmovní tisk 87, a bod 28, sněmovní tisk 109. Poté bychom případně projednávali další body dle schváleného pořadu, body z bloku prvního čtení.

Hlásí se pan předseda Faltýnek k pořadu schůze. Prosím, pane předsedo.

A teď už prosím všechny, aby naslouchali, bude zřejmě následovat hlasování, tak ať víme, o čem hlasujeme. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevně zařadit do pořadu schůze dnes, v pátek 20. 4., po již pevně zařazeném bodu 26 a třetích čteních, která byla avizována, před pevně zařazené body 21 a 28 nově body 34, novela zákona o státní službě, sněmovní tisk 132, který jsme včera odpoledne nedoprojednali, a bod číslo 36, což je technická novela zákona o volbách, sněmovní tisk 137. Pokud tento návrh projde, tímto se omlouvám Markovi Bendovi, jehož návrh samozřejmě podporuji, ale je to na žádost pana ministra vnitra. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Takže by se po třetích čteních jednalo o druhý pevně zařazený bod. Napřed by byl bod 26, sněmovní tisk 104, a pak by následovaly body 34 a 36. Pak bychom pokračovali bodem 21. Ano.

Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit k pořadu schůze. Jestliže tomu tak není, budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka. Bude se hlasovat jedním hlasováním o obou bodech, nenamítá-li někdo něco jiného.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh pana předsedy Faltýnka na zařazení dvou bodů. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 124, přihlášeno je 131 poslanců, pro 95, proti 26. Tento návrh byl přijat. V tomto směru bude pořad dnešního jednání upraven.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi hlasováními a budeme pokračovat třetím čtením. Otevírám bod

 

50.
Vládní návrh zákona o podmínkách využívání
genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
/sněmovní tisk 15/ - třetí čtení

Poprosím pana ministra Richarda Brabce a zpravodajku garančního výboru paní poslankyni Danu Balcarovou - ti už jsou na svých místech. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 15/4, který byl doručen 11. dubna 2018. Garanční výbor se tímto návrhem zákona nezabýval, neboť tak rozhodla Poslanecká sněmovna ve druhém čtení.

Pan navrhovatel má zájem o vystoupení. Už je u pultíku. Máte slovo, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Bude krátké. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, je mi jasné, že v pátek ráno přilákat vaši pozornost k něčemu tak na první pohled abstraktnímu, jako je Nagojský protokol, je těžké. Na druhou stranu nějaký genetický zdroj máme v sobě každý, takže by se nás to mohlo i týkat, i když ne v tomto případě.

Já bych chtěl jenom připomenout, že ten návrh je opravdu adaptačním právním předpisem, který minimalistickým způsobem zavádí tuto normu do vlastně přímo použitelného nařízení Evropské unie do české legislativy. A především to, co už jsme tady diskutovali v minulých jednáních, že návrh zákona se týká pouze těch držitelů sbírek genetického materiálu, kteří mají zájem o zařazení do evropského registru. Slíbil jsem v rámci druhého čtení, a také to samozřejmě dodržíme, že vypracujeme jako Ministerstvo životního prostředí metodický pokyn, který usnadní praktické naplňování požadavků tohoto nařízení. Budeme přitom spolupracovat s vědeckou obcí a dalšími dotčenými subjekty.

K návrhu zákona byly panem poslancem Zahradníkem předloženy dva vzájemně provázané pozměňovací návrhy. Jsou to pozměňovací návrhy A1 a A2, které rovněž doporučil výbor pro životní prostředí. Těmito pozměňovacími návrhy dochází k maximálnímu snížení administrativní náročnosti, která je spojena s plněním povinností uživatelů genetických zdrojů. Na přípravě pozměňovacích návrhů se podílela také vědecká obec a rovněž MŽP a s těmito návrhy ministerstvo souhlasí. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP