(9.20 hodin)
(pokračuje Výborný)

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se té diskuse účastnili na půdě pracovní skupiny pana předsedy Vondráčka. Chtěl bych poděkovat také zástupcům odborné veřejnosti, protože nakonec do té diskuse aktivně vstupovalo i Ministerstvo spravedlnosti jako gesční ministerstvo, vstupovala do toho také veřejnost, starostové, už tady zaznělo Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí i konkrétní lidé z terénu, které ta věc nejvíce pálí.

Nechci teď rozebírat znění těch pozměňovacích návrhů, ani toho zásadního, to je ten komplexní pozměňovací návrh, který byl doporučen ke schválení ústavněprávním výborem. Všem jsem vám rozeslal tabulku, kde jsem se pokusil převést tu nesrozumitelnou řeč paragrafů do srozumitelné podoby. Věřím, že je to všem zcela jasné.

Následně tady vznikly ještě další návrhy, konkrétně návrh hnutí ANO a kolegy Patrika Nachera, který v zásadě ale nemění tu klíčovou věc, a tu bych chtěl tady zdůraznit a upozornit vás všechny, pokud přijmeme tuto novelu, tak nikomu neříkáme, že už nemusí podávat přiznání, respektive nemusí vyplňovat registr oznámení. Všichni budou i nadále vyplňovat, čili v případě potřeby orgány činné v trestním řízení, kontrolní orgány se k těmto údajům dostanou vždy ke kompletním. To zaručuje nakonec i správce registru, Ministerstvo spravedlnosti. Ta diference tam bude potom na úrovni veřejných funkcionářů a myslím, že ta výsledná podoba je takto správně.

Děkuji vám všem za to, že tuto novelu podpoříte a svým způsobem tady všichni společně možná zachráníme komunální volby, které se budou konat letos na podzim. Ještě jednou vám děkuji za spolupráci, všem, a díky za vaše kladné hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Od 9 do 10 hodin se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Jiří Kobza.

A nyní s přednostním právem pan předseda Michálek. Prosím. Možná i bez přednostního práva by na něj přišla řada.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych předně začít tím, že stahuji návrh E, sněmovní dokument 559, který vycházel z toho, že jsme chtěli opravdu zasáhnout ty případy malých obcí, aby nebyli starostové, kteří jsou neuvolněni, zatěžováni zbytečnou administrativou v případě, že jde o obce, které mají menší majetek než 50 mil. korun, nebo výdaje.

A teď bych se chtěl stručně vyjádřit k jednotlivým návrhům, které byly podány ve druhém čtení. Myslím, že návrh A je trošku problematický v tom, že sice koncepčně jde podle mě správným směrem, že by to zveřejňování mělo být nějakým způsobem odstupňováno, ale ten návrh předvídá, že se nebudou zveřejňovat data o závazcích a příjmech starostů. Čili tahle data by se měla v majetkových přiznáních nově utajovat. Myslím si, že tam úplně stačilo, kdybychom to limitovali na výši těch příjmů nebo výši závazků. Nicméně měla by tam být podle mého názoru zveřejňována ta strana, vůči které starosta má závazek, nebo strana, od které pobírá příjem, protože to je důležitá informace, která může sloužit preventivně právě k prevenci střetu zájmů. Protože když vidíte, že starosta zároveň pobírá příjem od nějaké firmy a zároveň například iniciuje zakázku vůči té firmě, tak to může vyvolávat otazníky. Neříkám, že to je korupce, ale je to určitě střet zájmů, který by měl být pod pečlivou veřejnou kontrolou. Takže my tento návrh A nepodpoříme, ani jsme nebyli součástí té dohody.

Z těch návrhů, které jsou tam podány, podpoříme návrh C. Obecně si myslím, že když někdo chce být starostou, tak by měl být schopen zveřejnit své majetkové přiznání. A pokud mu vadí, že spoluobčané vidí, pro kterou firmu vedle toho pracuje a od které firmy pobírá vedle toho peníze, tak by asi neměl kandidovat na starostu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Pan ministr spravedlnosti. Prosím, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci také stručně odůvodnit stanovisko Ministerstva spravedlnosti jako správce toho systému k jednotlivým variantám, či v podstatě k variantě D. A to stanovisko našeho ministerstva k této variantě a moje osobně je negativní, a řekněme dokonce velmi výrazně negativní. To je totiž varianta, která jde velmi daleko a v podstatě celou oblast komunální politiky zcela vyjímá z kontroly veřejnosti. A s tím já nemohu souhlasit. Ono se to vždycky prezentuje na příkladu toho romantického starosty malé obce, co ráno pohladí malé spoluobčany po hlavě a pak jde vykopat další kus kanalizace, aby večer složil svou unavenou hlavu zpět na obecní postel. Ale to jsou také městské části Prahy, to jsou krajská města, to jsou všechno ty prostory, které kdysi, jestli si vzpomínáte, jedna nejvyšší státní zástupkyně označila za malá Palerma České republiky.

Takže já vás prosím, abyste nevyslyšeli to volání sirén a návrhu, který je označen jako D, nevyhověli. Pokud tomu tak bude, tak ten návrh, který je označen jako A a bohužel se zřejmě bude hlasovat jako první, tak v takové situaci my podporujeme jako rozumný kompromis. Ale jestli by bylo něco úplně smrticí, tak to by bylo přijmout najednou A i D. To už by ten zákon úplně ztrácel smysl a navíc se stával velmi nelogickým a velmi nepřehledným, protože ta míra uzavřenosti by byla ještě nepochopitelně různá pro různé podobné kategorie osob. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobré ráno. Já jsem vždycky doufal, že se tady jedná věcně. A nechápu vaši sebestřednost, s jakou urážíte starosty malých obcí. Opravdu to nechápu. Doufám, že si toho všichni všimli, všichni starostové z malých obcí vás tady viděli, co tady předvádíte, jak se jim vysmíváte u pultíku. Neuvěřitelné. (Silný potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Další faktická poznámka, pan poslanec Ferjenčík. Připraví se pan poslanec Výborný. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl naopak výrazně podpořit stanovisko Ministerstva spravedlnosti, myslím si, že je zcela racionální. My už jsme se tak trochu smířili s tím, že bude přijata, řekněme, komplexní změna toho zákona, to znamená pozměňovací návrh A, přestože ho považujeme za příliš extenzívní, přestože si myslíme, že měl sahat níže než na všechna města mimo statutární. Tak si říkáme, že je to OK, nějaký sněmovní kompromis. Nicméně ten pozměňovací návrh D, který zavádí právě ty žádosti, zavádí tu obrovskou byrokracii na straně Ministerstva spravedlnosti, podle nás je v rozporu se zdravým rozumem, úplně ten zákon vykosťuje a je podle nás věcně velmi chybný. A budeme s ním bojovat i v Senátu a dalšími prostředky, protože to je podle nás naprosto absurdní, aby protikorupční skupina, kterou vede pan předseda Vondráček, první věc, co udělá, byla likvidace protikorupčního zákona. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP