(10.40 hodin)
(pokračuje Adamec)

Ale na druhou stranu jako nepoužívejte Rekonstrukce státu. Pro mě je to skupina, která nepoužívá standardní prostředky. Jsou to vyděrači! Jako když vás někdo vydírá tím způsobem, že buď přistoupíte na to, nebo že o vás bude psát špatně, tak je to vyděrač! S vyděrači se nejedná, vyděrač se neposlouchá. Vyděrač se ignoruje. Minimálně. Anebo se pošle také do vězení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Munzara, potom pan předseda Kalousek a dalších pět.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Mě také vyprovokovala poznámka pana kolegy Kopřivy prostřednictvím vás, pane předsedající. Doufám, že bude chvilku naslouchat. Dobře, děkuji.

Víte, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, hlasování o zákonech není hlasování o superstar. Je úplně jedno, jestli má někdo nějaké lajky na Facebooku a budeme to poměřovat. Hlasování je o zákonech, je zejména o hodnotách. A je to také o nějakých životních zkušenostech. A já se chci zeptat, jestli vy jste - já nevím, já jsem se nekoukal - jestli vy jste členem nějakého zastupitelstva, jestli jste prakticky rozhodoval v nějakém městě a komunikoval s občany, když tímto způsobem vystupujete. Opravdu, hlasování je o zákonech, není o superstar. Myslím si, že bychom si mohli takové věci odpustit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Vildumetzovou, potom pan poslanec Výborný.

 

Poslankyně Jana Vildumetzová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych ještě jednou vystoupila a zareagovala. Já bych tady chtěla říci jeden důležitý fakt. Zákon o střetu zájmů tady platil v minulosti. Novela, kterou jste tady schválili, bohužel má dopady na starosty malých měst a obcí obrovské. V letošním roce jsou komunální volby a opravdu všichni se bojí toho, že by ty údaje mohly být nějakým způsobem zneužívané. Proto jsem velmi ráda, že je tady tato novela a že už je tady ve třetím čtení, že ji konečně schválíme a že starostům se nějakým způsobem ulehčí.

Ale myslím si, že tím, že tady v minulosti zákon o střetu zájmů byl a všichni, kdo jsme byli starosty, včetně mě, jsme vždy vypisovali písemné formuláře, které jsme vypsali a pak jsme je dávali na webové stránky, teď se to novelou, tou, kterou jste tady přijali v minulém funkčním období, rozšířilo o mnoho údajů, což jsou ty movité věci atd. A to je to, co starostům vadí, a proto jsem velmi ráda, že přišel pan Výborný s komplexním pozměňovacím návrhem A, který říká, které věci budou veřejné a které budou neveřejné. Na ty neveřejné budou mít přístup pouze orgány činné v trestním řízení. Pokud přijmete D, tak v tu chvíli bude neveřejné prakticky všechno a to, co ti starostové zveřejňovali před několika lety, tak nebudou zveřejňovat nic a budou si o to muset žádat občané prostřednictvím daného formuláře. Bude se na to muset zaměstnat aparát lidí, A já se ptám, jestli se to i vůči starostům neotočí, protože si myslím, že některé údaje by opravdu mohly a měly být veřejné.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych rád zareagoval na dvě věci, které už mě nenechaly lhostejným. Tady zaznělo něco od kolegů Pirátů, že je tady obrovský technologický pokrok a že to nějakým způsobem nestíhá legislativa. Já chci říci, že žijeme v právním státě, že to je klidně možné, ale pokud tady je tak enormní technologický pokrok, tak to neznamená, že se dostane nad zákon. Prostě žijeme v právním státě a právo musí být na prvním místě. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Zaznělo tady něco o tom, že díky tomuto zákonu víme, kolik bere hradní kancléř. Mně je to úplně jedno. To je jeho příjem, ať bere kolik chce. Mě zajímá, jestli jeho majetek je legálně nabytý, nebo není legálně nabytý. To je to, co chci vědět. Podstatně víc mi vadí to, že nemá prověrku, kterou by měl mít. Ale kolik bere, mi je opravdu jedno. Ale to, že nemá prověrku, si myslím, že je věc, která je kritizováníhodná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Kovářovou a po ní pan poslanec Staněk.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já bych ráda reagovala na kolegu Bartoše, protože si myslím, že jeho příklad s panem kancléřem Mynářem nebyl úplně ten pravý, a to z toho důvodu, že zákon o střetu zájmů žádného kancléře Mynáře nepřinutil k tomu, aby zveřejnil informace o svých příjmech. Musím tedy říci, že jsem na to upozornila já a pak další kolegové a novináři, že trvalo několik let, než pan kancléř Mynář ukázal své čestné prohlášení. V tomto stylu zatajování svých příjmů pokračuje dále. Čili v tomto případě střet zájmů neovlivnil informovanost občanů o příjmech kancléře Mynáře.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Staněk a po něm pan poslanec Skopeček.

 

Poslanec Pavel Staněk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Stále ještě pěkné dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já se teď možná trošku zařadím do kategorie poslanců, jako je kolega Bláha, a zamyslím se tady nad tou debatou, která právě probíhá. Musím říci, že z mého pohledu je velice tenká hranice mezi politickou diskusí, která tady občas zaznívá, a něčím, co bych nazval akademickou teoretickou kecací soutěží. Tady soutěžíme, navzájem si vytahujeme encyklopedické znalosti a zkušenosti, čeho jsme dosáhli nebo nedosáhli, ale neposouváme se v té politické diskusi kupředu. Já bych moc poprosil, a věřím, že to není jenom moje přání, abychom se posunuli v té politické diskusi kupředu a nesoutěžili spolu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Skopeček.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Já chci zareagovat na pana Kopřivu, který tu srovnával počty sledovatelů na sociálních sítích. Já jsem se díval na Piráty, ti mají přes 100 tisíc sledovatelů na Facebooku, Karel Gott má přes 200 tisíc. Podle vaší logiky bychom měli dát na Karla Gotta v těchto otázkách. Jaký má názor. On by měl mít větší relevanci než názor vás, kteří jste byli zvoleni občany. Je to naprosto nesmyslné srovnání a děsí mě, jakým způsobem uvažujete.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Žáček.

 

Poslanec Pavel Žáček: Vážené dámy, vážení pánové, my jsme se implicitně dostali k jednomu z největších problémů naší parlamentní demokracie, a to nominální slabosti politických stran. Bohužel v důsledku naprosté kompromitace stranického života a stranictví jako takového během komunistického režimu máme dnes poměrně obecně slabé politické subjekty ve srovnání třeba například se standardním stranickým systémem v Německu nebo v jiných státech, nebo dokonce s Československou republikou před rokem 1938. A dnes se politický boj vede nestandardními politickými prostředky, jakými je například Dekonstrukce státu, říkám Dekonstrukce státu, případně se tady počítají lajky. Já myslím, že o tom to není. A všichni bychom byli v jiné pozici, i síla našeho hlasu, síla zodpovědnosti vůči občanům České republiky, pokud by naše politické subjekty byly mnohonásobně silnější. Myslím si, že to je k zamyšlení a to je věc, která bude v budoucnosti velmi nutná pro demokracii v České republice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byla poslední faktická poznámka. Pokud se nikdo nehlásí ani fakticky ani do rozpravy, tak rozpravu končím.

Zeptám se na závěrečná slova. Prosím paní poslankyni Kovářovou a potom případně zpravodaje.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že v rozpravě zaznělo mnohé. Jen bych na závěr konstatovala, že novela zákona se netýká poslanců a senátorů. Týká se komunálních politiků, tak abychom je neodradili od toho kandidovat v dalších volbách. Všichni komunální politici budou majetková přiznání vyplňovat. Pokud někdo bude chtít nahlédnout, tam je ten pozměňovací návrh, tak by mohl nahlédnout s žádostí, to znamená, že všechny formuláře budou de facto transparentní.

To je asi všechno k té novele. Moc bych vás požádala, abyste novelu včetně pozměňovacích návrhů podpořili. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP