(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan zpravodaj si nepřeje, paní zpravodajka Kořanová také ne. Jenom avizuji, že po odsouhlasení procedury si poslanecký klub ANO bere přestávku 10 minut.

Takže teď prosím pana zpravodaje s tím, že předtím, než budeme hlasovat o proceduře, musíme rozhodnout o zpěvzetí pozměňovacího návrhu pana poslance Michálka. Je tomu tak?

 

Poslanec Petr Sadovský: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, procedura bude probíhat stylem: Bude se hlasovat nejdříve návrh A jako celek, což je komplexní návrh ústavněprávního výboru včetně totožného s návrhy B1 až B6, což jsou vlastně z výboru pro veřejnou správu. A bude se hlasovat o návrhu A jako celku. Nebude-li přijat návrh A jako celek, jsou návrhy D1, D2 nehlasovatelné. Bude-li přijat návrh A jako celek, hlasovat o návrzích D1 a D2, což je pozměňovací návrh pana poslance Nachera, k nahlížení na základě žádostí, společně jedním hlasováním. Hlasovat o návrzích D3 a D4 také poslance Nachera, poskytování informací o žadateli, společně jedním hlasováním. A nebude-li přijat návrh A jako celek, hlasovat o návrzích D3 a D4 společným hlasováním. Poté návrh C pana poslance Raise. A návrh E pana poslance Michálka vlastně bude stažen, o tom se bude hlasovat na začátku. Potom návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k návrhu procedury. Pokud ne, tak mám za to, že nejprve bychom měli hlasovat o zpětvzetí pozměňovacího návrhu číslo 559 pana poslance Michálka, potom o proceduře a potom bychom dali prostor klubu ANO. Je proti tomu nějaká námitka? Nikoliv.

 

V tom případě zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí se zpětvzetím pozměňovacího návrhu pana poslance Michálka. Kdo je proti?

Je to hlasování 128, přihlášeno je 161, pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom hlasovali o proceduře, tak jak ji navrhl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 129, přihlášeno je 161, pro 151, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat.

 

Nyní tedy vyhlašuji 10 minut přestávku na jednání klubu ANO. Sejdeme se v 11.02 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.53 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP