(Jednání pokračovalo v 11.06 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, přestávka pro poradu klubu hnutí ANO skončila. Budeme pokračovat v jednání. Před přerušením jsme schválili postup hlasování ve věci zákona o střetu zájmů. Zpravodaj je připraven. Pane zpravodaji, můžeme hlasovat po jednotlivých bodech, tak jak byla schválena procedura. Požádám tedy potom zástupkyni navrhovatelů a pana zpravodaje, aby se vždycky k pozměňovacímu návrhu vyjádřili.

Protože je pohyb ve sněmovně, já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se zklidní stav ve sněmovně a kolegyně a kolegové zaujmou svá místa, přikročíme podle schválené procedury...

Tak, jestli nejde karta... už jde karta paní poslankyně Adámkové. Můžeme tedy začít, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Jako první budeme hlasovat pozměňovací návrh A jako celek. Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní navrhovatelka? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 130 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 130. Z přítomných 159 pro 136, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Sadovský: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrhy D1 a D2. Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní navrhovatelka? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 131 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 131. Z přítomných 159 pro 71 poslanec, proti 27. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Sadovský: Nyní budeme hlasovat návrhy D3 a D4. Stanovisko ústavněprávního výboru nebylo k tomuto pozměňovacímu návrhu přijato.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Paní navrhovatelka? Paní navrhovatelko, vaše stanovisko? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 132 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 132. Z přítomných 159 pro 71 poslanec, proti 26. Ani tento návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Sadovský: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Raise. Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní navrhovatelka? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 133 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 133. Z přítomných 161 poslance pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP