(11.10 hodin)

 

Poslanec Petr Sadovský: Nyní se měl hlasovat návrh E, který byl stažen, takže nyní budeme hlasovat návrh zákona jako celek ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokud byly všechny pozměňovací návrhy vyčerpány, tak budeme hlasovat o celku zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2000 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 33, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 134 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 161 poslance pro 136, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní navrhovatelce, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 51.

 

Pokračovat budeme bodem číslo 26. Jde o

 

26.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 104/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Navrženo bylo postupovat podle § 90 odst. 2, ale mám zde veto 52 poslanců, takže budeme postupovat klasickým způsobem ve třech čteních.

Předložený návrh uvede senátor Vladimír Plaček, kterého mezi námi vítám. Pane senátore, hezký den. Než vám dám slovo, požádám o to, aby u stolku zpravodajů zaujala své místo zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. A ještě vám, pane senátore, zjednám klid. Požádám kolegy a kolegyně, kteří chtějí diskutovat projednaný návrh zákona, aby tak činili v předsálí a abychom se všichni ostatní mohli soustředit na projednávaný zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním pojištění.

Pane senátore, prosím, máte slovo.

 

Senátor Vladimír Plaček: Děkuji za slovo, pěkné dopoledne. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, jako zástupce předkladatelů zde dnes vystupuji se senátním návrhem zákona o dávkách osobám se zdravotním postižením. Tento senátní návrh zákona má odstranit zjevnou nespravedlnost a jsme přesvědčeni o tom, že také přímou diskriminaci osob se zdravotním postižením, které pobývají v pobytových zařízeních sociálních služeb. Jedná se o příspěvek na mobilitu, který tito lidé by měli obdržet, nicméně úřady práce ho buď nepřiznávají, anebo odebírají. Lidem, kteří se stejným zdravotním postižením pobývají ve svém vlastním sociálním prostředí, tento příspěvek na mobilitu je běžně přiznáván na základě čestného prohlášení, že tento příspěvek využívají na svou mobilitu.

Lidé v pobytových zařízeních sociálních služeb zaplatí za služby, které tato zařízení jim nabízejí, zůstává jim jen minimum finančních prostředků a příspěvek na mobilitu nedostanou. Je nutné říci, že pobytová zařízení sociálních služeb zabezpečují téměř všechny služby těmto lidem až na mobilitu. Tu si musí zaplatit ze svých vlastních finančních prostředků.

Úřady práce často vyžadují dokladování dokladů, které jsou nad rámec zákona, poněvadž zákon neřeší účelovost této dopravy, nedefinuje také pravidelnost a četnost této dopravy, a přesto těmto lidem příspěvek na péči nepřizná, i když tyto doklady doloží. Úřad práce tam má samozřejmě možnost na základě hodného zřetele příspěvek na mobilitu přiznat, ale nepřiznává. Já si dovolím citovat slova zpravodajky ze Senátu paní kolegyně Boženy Sekaninové, která to sdělila velice jednoznačně a stručně: Co ti lidé vlastně v těch pobytových zařízeních sociálních služeb, např. v domově pro seniory, mají dělat? Hledět do čtyř stěn a čekat na smrt? Prostě se nikam nedostanou.

Důležité je také říci, že příspěvek na mobilitu je určen tomu danému člověku. Pobytové zařízení sociálních služeb s tím nemá absolutně nic společného. To jenom proto, aby nedošlo k mýlce. Je pravda to, že jsem právě ředitel jednoho takového pobytového zařízení sociálních služeb. Rozhodně to s tímto vůbec, ale vůbec nesouvisí.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl jsem vás požádat o podporu tohoto zákona. Tak jak jsem už teď vyslechl pana předsedajícího, podle § 90 odst. 2 to nepůjde, nicméně rád bych, abyste podpořili projednání tohoto zákona v dalších čteních. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Plačkovi a požádám zpravodajku o její zpravodajskou zprávu k tomuto tisku. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila se stručnou zpravodajskou zprávou ke sněmovnímu tisku 104. Jedná se tedy o senátní novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, kterou v Senátu předložili senátoři Vladimír Plaček a Jiří Vosecký. Senát návrh schválil na své 12. schůzi dne 15. února tohoto roku. Nám byl postoupen o několik dní později.

Navrhovaná právní úprava má umožnit čerpat příspěvek na mobilitu zdravotně postiženým osobám, kterým je poskytována pobytová sociální služba podle zákona o sociálních službách, za stejných podmínek jako osobám zdravotně postiženým, jimž pobytová sociální služba poskytována není. Tím má být podle předkladatele odstraněna zjevná a nedůvodná diskriminace jedné skupiny příjemců příspěvku na mobilitu oproti jiné. Právě z tohoto důvodu se předkladatelům jeví za vhodné, aby Poslanecká sněmovna vyslovila se senátním návrhem souhlas již v prvém čtení, ale jak jsme slyšeli, také na tom tedy předkladatel už netrvá.

Účinnost zákona je navržena patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Finanční dopad na státní rozpočet by v případě přijetí změny byl podle navrhovatelů kolem 434 mil. korun ročně.

Vláda na své schůzi 21. března tohoto roku zaujala k návrhu nesouhlasné stanovisko. Podle názoru vlády je rozdíl v přístupu k příspěvku na mobilitu mezi dvěma skupinami příjemců odůvodněný, protože reaguje na jejich zcela rozdílnou situaci. Uživatelům sociálních zařízení jsou všechny jejich potřeby zabezpečeny, resp. jsou jim poskytovány komplexní pobytové sociální služby. Potřeba dopravy pro tyto osoby je proto spíše nahodilá. Zároveň tedy je potřeba podotknout, že už v samotném zákoně, a to § 6 odst. 4, je už v současné době možné z důvodů hodných zvláštního zřetele příspěvek na mobilitu právě i osobám, které jsou v pobytových sociálních službách, přiznat. To znamená, je tam pamatováno na to, když jsou takovéto případy, může tak úředník podle tohoto zákona rozhodnout.***
Přihlásit/registrovat se do ISP