(11.40 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Postupně popíšu jenom ty hlavní změny a v závěru uvedu i jeden pozitivní dopad, který přináší tento zákon.

Již v § 15 odst. 4 je zřejmé, jaké pozice člena vlády zajímají, tj. všichni představení s výjimkou vedoucích oddělení. Dodnes byli informováni ministři o všech představených.

Za dále, v § 42 odst. 2 ve své podstatě zajišťuje možnost, aby se jakýkoli elév, který vykonal úřednickou zkoušku, mohl stát i náměstkem. Myslím, že uvedením tohoto paragrafu do života by patrně v Agrofertu došli všichni senior manažeři.

Dále výběrová řízení na představené. Popíšu. Obecně stejný princip je u všech. Zužují se na dvě kola, prvního kola se mohou zúčastnit příslušní státní zaměstnanci plus nově vedoucí zaměstnanci OSS. V případě, že služební místo není v prvním kole obsazeno, ve druhém kole se mohou zúčastnit odborníci zvnějšku v podstatě s nižší praxí než úředníci. Dává to prostor pro lidi typu povolání ředitel čehokoli. Uchazeči označení v prvním kole jako úspěšní a posléze nevybraní se můžou potom v tom případě maximálně tak soudit. Vzhledem k tomu, že v prvním kole se může nevybrat a nenastává tedy opakování prvního kola, je tento postup možné označit za porušení jedné z podmínek, kterou nám dala Evropská unie. Postup totiž lze označit zcela jasně za netransparentní.

Pro představu uvedu příklad. Představte si, že hledáme místo náměstka pro vnitřní bezpečnost. V prvním kole není vybrán žádný z uchazečů. Většina úspěšných uchazečů se začíná soudit, protože to je jediné, co mohou dělat. V druhém kole se přihlásí ředitel bezpečnostní agentury, která hlídá tři obchodní domy. Jeho práci lze obecně nazvat jako obor služby bezpečnost. Má praxi čtyři roky, vyhraje a je z něj náměstek pro vnitřní bezpečnost. Nebo jiný příklad. Člen statutárního orgánu firmy zabývající se včelařstvím se potom může stát bez větších problémů náměstkem ministra zemědělství. U ředitele odboru se v druhém kole uznává praxe v obdobné činnosti, a to už pouze dvouletá.

A myslím, že perlou celé novely je § 155, který se týká služebního hodnocení. Tak a) rozšíření počtu výsledků o velmi dobré, nedostatečné už budou poslední dvě, tj. dostačující výsledky a nevyhovující důsledky, b) služební hodnocení se provádí podle potřeby, opakovat se může po čtyřiceti odsloužených dnech, tzn. hodnocení může probíhat prakticky permanentně, c) pokud je hodnocení dostatečné nebo nevyhovující, musí se podle § 40 provést znovu. A dále § 156 zaručuje členovi vlády hodnocení státních tajemníků po projednání s náměstkem pro státní službu. V podstatě je ta úprava dost drsná, protože tam není potřeba ani souhlas náměstka pro státní službu. A v podstatě to, co mi připadá nejúžasnější, je § 156a v odst. 2, že omezuje, prakticky znemožňuje podávání námitek proti hodnocení.

Zmínil jsem jeden pozitivní dopad tohoto zákona, já jej zmíním. Je to v § 49 odst. 2. Máte-li dvě po sobě jdoucí vynikající služební hodnocení, lze státního zaměstnance zařadit i na služební místo v platové třídě o jeden stupeň vyšší, než je dosavadní služební místo - abych pouze nekritizoval.

Osobně si myslím a připojuji se s argumentem, že zásahy do státní služby by měla dělat vláda s důvěrou, s mandátem v Poslanecké sněmovně a s většinou v Poslanecké sněmovně. Vypadá to, že vyjednávání o budoucí vládě probíhají, možná i úspěšně. Nechť tedy tento návrh zákona je zamítnut a vláda, která má v Poslanecké sněmovně většinu, připraví návrh služebního zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Bartoškovi. Nyní je v rozpravě dále přihlášen pan poslanec Ivan Bartoš. Ale toho tady nevidím... (Právě vchází do sálu.) Už je tady. Pane předsedo, málem jste to nestihl. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já se omlouvám za drobné zpoždění, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl jenom zopakovat naše vystoupení, které tady zaznělo, pro ty, kteří tady nebyli, nebo pro ty, kteří sledují dnešní jednání Poslanecké sněmovny.

My jsme se tímto zákonem zabývali. Náš hlavní argument byl, že jsou zde důležitější zákony. A v momentě, kdy se menšinová vláda ANO v demisi střetává s kritikou zejména v obsazování postů nejen na ministerstvech, není žádoucí, abychom v tuto chvíli bez vlastně diskuse, která by měla probíhat v rámci resortů a úřadů, kterých se tento zákon dotýká, tento návrh řešili. My jsme procházeli i argumenty, které přišly v rámci řekněme průzkumu, jak zákon funguje nyní. Myslíme si, že nebyly vypořádány. Původně jsme chtěli pouze doporučit vrátit návrh k přepracování, ale de facto vzhledem k té situaci, kterou teď máme, jsme načetli návrh na zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Bartošovi. Ještě pan poslanec Jaroslav Faltýnek se hlásí do rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne. Já nechci tady tu debatu nijak komplikovat, ale když jsem poslouchal kolegu Bartoška, tak jsem si vzpomněl, že já jsem vlastně také byl členem nějaké pracovní skupiny, kdy v minulé koalici, jejíž součástí bylo hnutí ANO, sociální demokracie a KDU-ČSL, jsme připravovali tady tento zákon. A teď jsem si vzpomněl a v uších mi zazněla ta věta jedné nejmenované představitelky KDU-ČSL, že by bylo vlastně nefér vůči těm úředníkům, kteří sedí na těch úřadech dvacet let, tam pustit někoho zvenku. A to byl ten hlavní argument, který tehdy bohužel většinově v té debatě zvítězil. A myslím si, že to bylo špatně, že tento argument zvítězil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Jan Bartošek se také ještě hlásí do rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Krátká reakce vaším prostřednictvím k panu předsedovi Faltýnkovi. Vždyť to oba víme, pane předsedo, oba jsme se účastnili jednání o služebním zákoně. A pravda, byl to taky první zákon, v němž vaše strana porušila koaliční smlouvu při hlasování v Poslanecké sněmovně. A jasně, řešili jsme to spolu opakovaně, vy to víte velmi dobře. Vy jste prostě nedodrželi slovo.

A ohledně státní služby. Samozřejmě, je potřeba, aby ve státní službě byli lidi, kteří jsou kompetentní, vzdělaní, aby byli motivovaní ve státní službě zůstat, aby měli možnost růstu. Já chápu, že dneska je v módě do úředníků kopat a říkat, že berou peníze za nic. Ale já si myslím, že my potřebujeme k tomu, aby stát mohl fungovat, kvalitní úředníky, dobře zaplacené a motivované k tomu, aby pracovali, ale souhlasím s vámi s tím, než se služební zákon otevře do té míry, aby do něj mohli vstupovat i lidi zvenku. Protože i to je motivační pro lidi pracující ve státní správě. Ale ta úprava, kterou vy přinášíte, v podstatě znamená, že do státní správy mohou být přijímáni lidi s menší zkušeností a s menší kompetentností než to, co jsou schopni nabídnout lidi ve státní správě. To znamená, stát do nich investuje, stát je vzdělává, chce po nich zkoušky, chce po nich jazykové znalosti a poté na základě politické vůle se řekne: My vás nechcem. My si radši vezmem ty kamarády do tý státní správy. To je návrh zákona, se kterým vy přicházíte!

To znamená, máme rozdílný pohled na věc. A tehdy ten argument od nás zazníval, jestliže stát investuje i do vzdělávání úředníků, měli by primárně ti úředníci mít možnost ucházet se o ty pozice, a nechť zvítězí ti, kteří jsou řekněme nejšikovnější, nejlepší. Ale musí být i směrem k nim motivační složka, jistá míra stability.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bartoškovi. Nyní pan poslanec Jan Chvojka přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych si jménem klubu ČSSD chtěl vzít pauzu v délce trvání dvou hodin a zároveň kdyby si náhodou někdo vzal těch zbývajících deset minut do 14. hodiny, tak navrhuji vyřazení všech těch zbývajících bodů z této schůze. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP