(11.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Pokračovat budeme bodem číslo

 

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 132/ - prvé čtení

Jsme stále v prvním čtení, projednávání tohoto bodu jsme přerušili včera, ve čtvrtek 19. dubna. Obecná rozprava byla přerušena, tedy pokračuje. U stolku zpravodajů už zaujali svá místa za navrhovatele pan ministr vnitra Lubomír Metnar a zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Kateřina Valachová. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě řádně přihlášeným.

V pořadí je pan poslanec Martin Kupka, připraví se pan poslanec Marek Benda. Ještě chviličku posečkejte, pane poslanče, až bude klid ve sněmovně. Děkuji. Máte slovo. (V sále je stále rušno.)

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, když se přijímal zákon o státní službě, tak jsme upozorňovali na několik dramatických negativních jevů, které se spolu se schválením toho zákona mohly očekávat. Mimo jiné to, že se státní služba může významně zakonzervovat a že očekávaný efekt, totiž zkvalitnění -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás jednou přeruším. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud chcete diskutovat něco jiného než zákon o státní službě, žádám vás o to v předsálí. Je důležité, aby ten, komu bylo uděleno slovo, mohl mít svůj přednes v důstojné atmosféře. Děkuji. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Martin Kupka: Tehdy tedy předkladatelé říkali, že důležitým důvodem k přijetí zákona o státní službě kromě toho, že nás k tomu nutila Evropská unie, bylo to, aby se česká státní správa profesionalizovala, aby byla kvalitnější, aby byla úspornější, aby tam bylo co nejvíce odborníků. Výsledek, bohužel, zdá se přesně opačný, protože předkladatel teď konstatuje, že se opravdu státní správa zakonzervovala a že se nedaří zajistit přísun kvalitních odborníků a že je potřeba ten zákon změnit. Protože v tomhle směru je názor občanských demokratů konzistentní, já se shoduji v tom, že je potřeba upravit zákon o státní službě tak, aby dokázal otevřít české úřady, ústřední orgány státní správy lidem z komerční branže, lidem, kteří jsou prostě odborně zdatní a budou to umět dělat.

Rád bych vás ale upozornil na to, že tak jak teď předkladatel zákon předkládá, tak v sobě zahrnuje skryté pasti. Říká, že např. bude možné organizovat výběrová řízení již jen dvoukolově, na tom by nic nebylo, v tom druhém kole je potom možné připustit další uchazeče, tedy nejen uchazeče, kteří jsou uvnitř státní správy, ale i ty, kteří jsou zvenčí. Ale mění jednu zásadní věc. Totiž už nezakládá povinnost přijmout v tom prvním kole, pokud je tam dostatek schopných uchazečů, tak si jednoho vybrat. Vlastně se může stát, že se po uzákonění v té podobě, kterou by teď ministerstvo navrhovalo, tak by se mohlo stát, že by výběrová řízení byla vlastně taková trochu stínová, byla by to fakticky hra na výběrová řízení a stejně by přivedla státní správu k tomu, že si bude ministerstvo či vláda vybírat toho, koho chce.

S ohledem na to, že se nacházíme v situaci, kdy pořád ještě vládne vláda bez důvěry, pokládám schvalování v této situaci takového zákona s vážným dopadem do podoby státní správy prostě jako neobhajitelné. A byl bych moc rád, aby se pro ty nedostatky, které jsem jenom naznačil, ale ono jich je tam víc, aby se ten zákon vrátil předkladateli k přepracování, aby se podařilo odstranit vážné problémy, odstranit pasti, do kterých by státní správa mohla padnout. Bavíme se o téměř - dokonce teď už to asi bude více, protože kromě toho, že se veřejná správa významně nezkvalitnila po uzákonění zákona o státní službě, tak ale co se jí podařilo, znovu nabobtnala, takže se teď pravděpodobně bavíme už o více než 70 tisících úředníků, kteří do toho zákona spadají. Tak tady bych rád poprosil, aby se s tím zacházelo významně obezřetněji, aby se podařilo v těch dalších krocích a při té úpravě napravit případné pasti, odstranit je a otevřít rozumným způsobem státní správu. Po tom také voláme a volali jsme od začátku.

Pokud máme vyhodnotit efekt zákona o státní službě, tak si tady dovolím také zmínit jeden velice zajímavý ukazatel, se kterým přišla samotná ministerstva v loňském roce. V interních materiálech se totiž psalo o tom, že by administrativní zátěž za poslední období neměla klesnout, jak vláda tehdy říkala a slibovala veřejnosti, ale naopak administrativní zátěž pro podnikatele za uplynulé období o 13 % narostla. Třináct procent je poměrně velký nárůst. Znamená to totiž, přeloženo do češtiny, že o tolik narostl čas, který podnikatelé musí strávit tím, že se zabývají administrací a nefunkční státní správou.

Tak tohle všechno jsou důvody, které by měly vést k tomu, že se opravdu ten materiál vrátí zpět k pečlivému přepracování, k odstranění minimálně té pasti, na kterou jsem upozorňoval, tak aby se spolu s větším otevřením a žádoucím otevřením státní správy nestalo to, že ve výsledku bude mít vláda ještě větší možnost upravit si a dosadit do podstatných pozic opravdu zejména toho, koho ona sama bude chtít, bez ohledu na to, zda už ve státní správě působil a zda je opravdu tím správným úředníkem, tím správným odborníkem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Kupkovi. Nyní pan poslanec Marek Benda, připraví se pan poslanec Jan Bartošek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, protože mi tu ráno předseda klubu Faltýnek hodil účelovku, abych odložil návykové látky, tak já budu velmi stručný.

Já se připojuji k návrhu na vrácení vládě k přepracování. Domnívám se, že služební zákon nemá nosit vláda, která nezískala důvěru této Poslanecké sněmovny. To bych řekl, že je prostě naprosto zásadní a principiální věc. Některé výhrady, které se pak dají vznést, vznesl už pan kolega Kupka. Myslím, že je tam celá řada problémů, které fakticky znamenají úplné zrušení služebního zákona, alespoň na těch nejvyšších pozicích. Ale ty myslím máme kdyžtak pak probírat někdy později. Ale opravdu pokládám za neslušné, aby vláda, která je tady jenom z vůle prezidenta republiky, přinášela změnu služebního zákona, který by měl rozvolnit a umožnit vstup lidí vybraných touto vládou do státní služby. Takže v tomto směru doporučuji, abychom vládě vrátili k přepracování, a až bude vláda s důvěrou, pak má smysl se zabývat služebním zákonem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi, nyní pan poslanec Jan Bartošek se svým vystoupením. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. No, v podstatě je potřeba si uvědomit, že tato novela byla vypracována na přímý rozkaz premiéra v demisi s jediným cílem, a to je rozvolnit služební zákon tak, aby bylo možné se efektivněji zbavovat nepohodlných úředníků, protože téměř všechny novelizační body, které jsou v tomto zákoně, směřují k tomu cíli. A je možné konstatovat, že se v případě, že novela bude schválena v navržené podobě, vracíme do dob nejtvrdší politizace státní správy. Postavení zejména představených se stává natolik nejistým, že může a zřejmě bude i docházet k masivním čistkám po jakékoli změně ministra anebo s příchodem nové vlády. V podstatě to v praxi znamená destabilizaci výkonu státní správy, tak jak jsme ji znali.

K tomu slouží zejména nově nastavené hodnocení, které může být spuštěno dle potřeby, v uvozovkách, člena vlády i několikrát do roka. Pozice státních tajemníků je touto novelou značně oslabována. Touto novelou je zcela potlačen kariérní řád a je umožněn nástup tzv. odborníků z praxe za velmi příznivých podmínek a s minimem prokazatelné praxe. Deklarovaná konzultace v Bruselu, kterou údajně absolvovala ministryně Dostálová, dopadla tak, že ji přijal vedoucí sekretariátu DG a řekl jí, že se poradí a dá jí vědět. To znamená, není to o tom, že ty věci jsou dopředu dojednané a víme, že budou schválené.

Po konzultaci s několika zainteresovanými právníky, kteří tuto novelu označili za legislativní paskvil, se připojuji k návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP