(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, dobře. Jak dlouho jste chtěl tu přestávku? Dvě hodiny? Aha. Tak dobře, tak v tom případě... (Hlásí se předseda Stanjura. Velký rozruch a hluk v sále.) Jestli je to k tomu... (Ano.) Tak předseda ODS, protože jinak samozřejmě vyhlásím přestávku do 13.50. Prosím sněmovnu o klid. Slovo má předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já zvednu tu hozenou rukavici a požádám o přestávku na jednání našeho klubu v délce deseti minut od 13.50 do 14.00. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já samozřejmě vám vyhovím, ale tady jsou dvě věci, o kterých musíme rozhodnout předtím, než samozřejmě podle jednacího řádu vyhovím poslaneckým klubům o přestávku na jednání poslaneckých klubů, a to je rozhodnutí o pokračování schůze, protože tady máme před sebou ještě neprojednané body. Je shoda na tom, že ve variabilním týdnu tentokrát jednat nebudeme, protože jednak je tam 1. máj a jednak jsou další povinnosti ve výborech, které jsme rozhodli. (Obrovský hluk v sále.) Já chápu, že pro některé je to veselé. Já ale považuju toto rozhodnutí za velmi vážný krok, protože bychom tím vyřadili body, které jsme projednat ve schůzi chtěli.

Zvolím tento postup: nejdříve budeme hlasovat o vyřazení neprojednaných bodů na této schůzi a pak vyhovím případně... protože nebudu muset vyhovovat předsedům klubů na přestávku, protože tím by schůze skončila, takže to je procedurální postup. Jestli nikdo nenamítá můj postup, tak to tak učiním. Pokud někdo namítá, tak ať to řekne nyní, protože jinak bych vás svolal ve 13.50, a potom bychom rozhodli o těch deseti minutách přestávky na poradu klubu ODS.

Zagonguji. Odhlásím vás a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. (Do sálu přichází mnoho poslanců. V sále je velmi rušno.)

Opakuji pro ty, které jsem požádal, aby diskuse měli v předsálí, nikoli při projednávání tohoto návrhu zákona, aby to všichni slyšeli, že nyní rozhodujeme o vyřazení neprojednaných bodů z této schůze. Pokud tak učiníme, schůze v ten moment končí a vyřazené body budou součástí schůze následující. O té se bude rozhodovat na organizačním výboru 10. května. Pokud nebude hlasováno ve prospěch vyřazení bodů, vyhlásím přestávku pro poradu klubu ČSSD a poté klubu ODS a budeme muset sdělit... Požádám potom předsedy klubů, abychom navrhli termín o doprojednání těch neprojednaných bodů.

 

Rozhodneme v hlasování 138 o vyřazení bodů schůze. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 138, z přítomných 147 pro 33, proti 81. Body vyřazeny nebyly.

 

Nyní tedy přichází na řadu přestávka. Pan předseda klubu ODS. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: V tomto případě stahuji svoji žádost o vyhlášení přestávky na jednání poslanecké klubu ODS. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se pana předsedy klubu sociální demokracie, jak dlouho potřebuje přestávku na poradu klubu.

 

Poslanec Jan Chvojka: Poprosil bych o přestávku deset minut a potom bych případně dal vědět, zda budeme chtít zbytek, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Vyhlásím přestávku do 12.05. Ano? Jedenáct minut stačí? (Ano.) Děkuji.

Vyhlašuji přestávku do 12.05 a budeme pokračovat tímto bodem.

 

(Jednání přerušeno v 11.54 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP