(Jednání pokračovalo ve 12.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážení kolegové, je 12.05, já bych poprosil o klid a budeme pokračovat v jednání. Přestávka skončila, takže bych chtěl poprosit předsedu klubu ČSSD, aby nám sdělil stanovisko klubu.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Omlouvám se všem, kterým ta desetiminutová pauza nějakým způsobem narušila plány, nicméně někteří si zašli na záchod, někteří si dali cigaretu, někteří kávu, tak deset minut snad nikoho nezabilo.

My si nakonec bereme pauzu od 13.30 do 14 hodin a to je všecko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji. Teď má přihlášeného s přednostním právem předsedu klubu ANO. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobrý den, dobré poledne, dámy a pánové. Já bych navrhl přerušení tohoto bodu, který projednáváme, tzn. novely zákona o státní službě, do příští schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za tento návrh. V tuto chvíli nevidím další návrhy, takže budeme hlasovat o přerušení. Já si vás dovolím svolat do sálu, protože je to tady poměrně řídké. Žádost o odhlášení nevidím. A - žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Než budeme hlasovat, tak přečtu dvě omluvy. Omlouvá se nám pan poslanec Dominik Feri od 11.35 do 13 hodin z pracovních důvodů a omlouvá se nám pan poslanec Pavel Juřička z jednání od 12.30 hodin také z pracovních důvodů. (Upozornění ze sálu.) Juříček, pardon.

Počet přihlášených se nám ustálil.

 

Takže budeme hlasovat v hlasování číslo 139 a budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do příští schůze.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdrželi se? Já vám děkuji.

V hlasování 139 bylo přihlášeno 151 poslanců, 92 bylo pro, 53 proti, takže návrh byl přijat a my tento bod přerušíme.

 

Mám tu ještě s faktickou poznámkou paní poslankyni Kovářovou, ale... je to omyl, dobře. Takže v tom případě návrh byl přijat, tento bod přerušuji a posuneme se dál.

 

Teď bych otevřel bod číslo

 

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní
/sněmovní tisk 137/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozornil jsem již, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Lubomír Metnar. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona byl připraven především jako reakce na nedávná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech volebních. Předmětem předkládané novely je úprava některých technických a organizačních prvků volebních procesů, jejichž dosavadní nastavení se v praxi zejména v souvislosti se sněmovními volbami v loňském roce ukázalo jako slabé místo.

Tematicky se novela zaměřuje převážně na podmínky činnosti okrskových volebních komisí. Konkrétně se jedná např. o následující opatření: Předsedové, místopředsedové a zapisovatelé okrskových volebních komisí budou povinni se účastnit školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování volebních výsledků. V případě neúčasti na školení jim bude snížena odměna. Zapisovatel okrskové volební komise se stane plnoprávným členem okrskové volební komise s právem hlasovat. S výjimkou voleb do zastupitelstev obcí budou hlasovací lístky tištěny jednostranně. Zákon sjednotí délku nepřítomnosti člena komise, která již má za následek zánik členství, na dvě hodiny, a stanoví, že se musí jednat o nepřetržitou nepřítomnost.

V návaznosti na změny zákona dojde k úpravě vyhlášek navýšení zvláštní odměny členům okrskových volebních komisí. V tomto smyslu bylo dosaženo dohody s Ministerstvem financí ohledně uvolněných potřebných finančních prostředků.

Zákon by měl nabýt účinnosti co nejdříve, aby se dotčené subjekty mohly se zákonem seznámit a aby se podle něj mohly konat senátní a obecní volby na podzim letošního roku. Proto vláda navrhuje, aby s vládním návrhem zákona vyslovila Poslanecká sněmovna souhlas hned v prvém čtení.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP