(12.20 hodin)
(pokračuje Langšádlová)

A tak jsem velmi ráda, že zde byl podán návrh na vetování zákona v prvním čtení, protože volby jsou opravdu natolik závažná věc, že je v zájmu nás všech politiků, ale i občanů, aby nebyly pochybnosti o tom, že probíhají řádně a férově. Proto si myslím, že je opravdu velmi správné, abychom tento zákon ještě otevřeli, abychom o něm diskutovali, abychom měli možnost podávat nějaké další návrhy, které opravdu budou z hlediska řízení rizik pevnější než ty, které Ministerstvo vnitra v tuto chvíli navrhlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní tu mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Kozlovou, jestli to platí. Nebo to byl omyl? To byl omyl, dobře. V tom případě tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Kupku.

 

Poslanec Martin Kupka: Děkuji za slovo. Já zkusím také ještě jednou poznámkou podpořit ono veto, protože jedna z vážných věcí, o které se mluví a o které se mluvilo i v souvislosti s chybami v předchozích volbách, bylo to, že některé okrskové komise spolu soutěží, kdo dříve přinese výsledky svého sčítání příslušnému úřadu. Je to jedna z věcí, kterou by ten zákon také měl řešit, vymyslet, jakým způsobem tuhle zbytečnou soutěž, která plodí celou řadu chyb, celkem prokazatelně, jak ji prostě odmítnout, jak ji zrušit, jak to vymyslet tak, aby ona soutěž zbytečně neprobíhala, ale na prvním místě byla pečlivost při sčítání hlasů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Čižinského. Prosím, pane poslanče, dvě minuty.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. I já podporuji to veto, a to z toho důvodu, že už nyní probíhá sbírání podpisů pod petice do komunálních voleb, a pokud by se ten princip změnil, ty listiny doplnily, tak by nebylo možné ty petice uznat. Domnívám se, že je velmi neseriózní něco takového vůbec navrhovat, zvláště tak krátce před volbami, protože spousta lidí sbírá podpisy a ty podpisy by vlastně k ničemu nesloužily, navíc by lidé byli v nejistotě, zda tu kandidátku vůbec podpořili, nebo ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní do řádné rozpravy pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Je to trošku bizarní, opravdu, je asi třeba změnit jednací řád, kde se čtyři lidé přihlásí do rozpravy s faktickou poznámkou a nereagují na to, co bylo řečeno předtím. Ale to je jedno.

Já řeknu v podstatě to stejné, co řekli kolegové v té faktické poznámce, jako řádně přihlášený. Samozřejmě, byť tady už máme veto čtyř klubů, tak ČSSD také nesouhlasí s tím, aby tento tisk, tato novela zákona byla projednávána v rámci zrychlené fáze v § 90. Máme opravdu za to stejně jako ostatní kolegové, že je potřeba se tomu velmi podrobně a řádně věnovat na půdě příslušných výborů, zejména samozřejmě na půdě ústavněprávního výboru.

Musím říci, že jedna z věcí, kde jsem čekal, že se jí novela zákona bude věnovat, a snad jsem se nedíval špatně, je to, o čem se hodně diskutovalo. My máme za sebou poslanecké volby v říjnu 2017 a celkem nedávné prezidentské volby. Hodně se diskutovalo v rámci prezidentských voleb o tom, že senátoři podepisují kandidaturu více kandidátů na prezidenta než jednomu. Byl k tomu i nález Ústavního soudu, který to nějak řešil a říkal, co s tím. Já mám takový pocit, že to ta novela zákona, minimálně co se týče prezidentských voleb, nijak neřeší, byť jsem to čekal. Tak by mě zajímalo, jestli se nějak plánuje třeba v rámci toho, pokud půjde do výborů, to ještě nějak upravit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní mám přihlášenou do rozpravy paní poslankyni Ožanovou.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Tak ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Přestože tady je veto několika poslaneckých klubů, tak já si dovolím navrhnout, aby z důvodu časové naléhavosti podle § 91 odst. 2 jednacího řádu byla zkrácena lhůta pro projednání tohoto tisku číslo 36 ve výborech na 30 dnů místo 60 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Registruji tento návrh. Pan poslanec Stanjura se opět hlásí do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: V zásadě, kdybychom neměli ambici měnit zákon pro letošní volby, tak s tím není problém. Ale předkladatel evidentně tu ambici má, máme 20. dubna, já si dovolím odhadnout, že by mohly být volby 5. a 6. října, a považoval bych za naprosto nešťastné měnit pravidla hry, pokud by to nebyla pouze změna na straně státu. Tam já s tím problém nemám, například to, o čem mluvil můj kolega pan poslanec Kupka. Ale bezesporu je pravda, že už kandidáti sbírají podpisy, jak senátorští, tak do komunálních voleb. Pokud bychom chtěli tohle upravovat, tak je to velmi neseriózní, protože my jim vlastně řekneme, že ta práce, kterou provedli, byla naprosto zbytečná, a zůstane jim krátký termín na projednávání. Kdybychom to zkrátili, tak si představme, že na příští schůzi, která začíná nějak 23. května, kdyby to šlo dobře, tak někdy na začátku června to odchází do Senátu, Senát má třicet dnů, nemůžeme vyloučit, v Senátu sedí moře komunálních politiků, bude se to týkat přímo senátorů, těch, kteří obhajují, případná změna pravidel. Prezident republiky musí volby vyhlásit 90 dnů předem, to znamená, že jsme někdy kolem 5. července. Už tak si myslím, že se to nedá stihnout. Musel by tu být mimořádný souběh příznivých okolností, mimořádná politická shoda. Já to nevylučuji, ale nevěřím tomu.

Proto říkám, že nebudeme hlasovat pro zkrácení. Pokud to projde, tak to prostě projde, ale i tak si myslím, že to je velmi na hraně z časového hlediska tím, že horní komora - vzpomeňme si na návrh volebního zákona, který měl upravovat okrsky v Senátu. V Poslanecké sněmovně jsme vyhověli žádosti vlády a Ministerstva vnitra a prošlo to již v prvém čtení, říkám docela logicky, protože dolní komory se ten volební zákon netýkal, ale výsledek je úplně jiný. Také jsme tehdy byli ubezpečováni nebo přesvědčováni, že to musíme (nesrozumitelné) z hlediska času. A výsledek je, že se senátorské okrsky měnit nebudou, a podle mě správně jsme rozhodli jako Sněmovna, že jsme podpořili senátní verzi, protože tím pádem to není v kolizi zákona tím, že se vypustily ty paragrafy, které říkaly, že se musí okrsky upravit.

A tady hrozí z časového hlediska velmi podobná věc. A to, že to potřebuje změnu - my jsme ta politická strana, které se dotkly evidentní chyby ve sčítání a v práci okrskových volebních komisí, a jsme si naprosto jisti, že ty chyby byly i u jiných politických stran i v jiných volebních obvodech. Takhle se zkoumaly lístky jedné politické strany v jednom obvodě, nic proti, já myslím, že přepočet je v zásadě správný, že je velmi nepříjemné pro všechny, když se dodatečně mění výsledky voleb, ale tady se ukázalo, jaké chyby vůbec vznikají. Pro nás je opravdu... do té doby bylo naprosto nepředstavitelné a nepochopitelné, že by někdo připisoval preferenční hlasy. Umím si představit, že někdo zapomene, neotočí lístek. To je věc, která vás napadne, že se stát může, ale že by volební komise k prázdnému volebnímu lístku vyrobila čtyři preferenční hlasy, to nás skutečně ani nenapadlo. Ukázalo se, že to tak bylo, nebylo to ojediněle, že to bylo v jednom či dvou okrscích. Říkám, to se kontroloval pouze jeden volební kraj a pouze hlasy pro jednu volební stranu.

To je ten důvod, proč nepodpoříme zkrácení lhůty. Není to nic, že bychom chtěli dělat naschvály. Myslíme si, že ten problém vážný je, ale důkladná debata by tomu mohla pomoci, i s tím rizikem, že se něco pro letošní volby nevyřeší. Příští rok jsou v květnu, myslím, evropské volby a myslím, že ještě každých deset let máme každý rok jedny volby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď mám přihlášeného pana ministra Metnara.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, já zareaguji na některé dotazy svých předřečníků. Co se týče petic, tak tato opravdu technická novela do petic vůbec nezasahuje. To je samozřejmě špatný výklad tady u toho.

Co se týče dalších dotazů, tak opravdu tento návrh řeší pouze aktuální věci, které jsou potřebné k těmto podzimním volbám, které nás čekají. Neřeší samozřejmě volby prezidentské. A v této návaznosti Ministerstvo vnitra předkládá návrh a konalo svou zákonnou povinnost. To je všechno, děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP