(12.50 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Poslední bod je dovolba člena Rady ČT, která je patnáctičlenná, byla plně obsazena, ale 25. ledna 2018 rezignoval na své členství pan profesor Richard Hindls z toho důvodu, že se stal členem Národní rozpočtové rady, takže opět Sněmovna vyhlásila výzvu na předložení nominací. Výzva byla ukončena 2. března a sešlo se nám celkem 8 návrhů.

Volební výbor opět postupuje stejně, nebo obdobně jako u Českého rozhlasu, tzn. zužuje počet kandidátů pro plénum Sněmovny na trojnásobek neobsazených míst. V tomto případě obsazujeme jedno místo a já v souladu s usnesením číslo 70 volební komise mohu konstatovat, že vám jsou navrženi tito kandidáti: Michal Jankovec, Tomáš Němeček a Vlastimil Venclík. Opět s návrhem na tajnou dvoukolovou volbu a s mojí prosbou o otevření rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

Rozhodneme o způsobu volby v hlasování číslo 54, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tajnou volbu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 54, ze 180 přítomných pro 123, proti 15. I tady byla tajná volba schválena.

 

Jsou přerušeny body 92 až 97 pro provedení tajné volby. Pane předsedo, jak dlouhou dobu budete potřebovat na vydávání lístků?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Lístků je vícero, tak raději dám trochu delší lhůtu do 13.10 hodin a výsledky bych vyhlásil ve 14.30 na začátku odpolední části schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, souhlas. Čili do 13.10 se vydávají hlasovací lístky. Ve 13.05 hodin se sejde organizační výbor. Ve 13 hodin, pokud členové organizačního výboru dostanou přednost při odevzdávání lístků, tak ve 13 hodin se může sejít organizační výbor. A já přerušuji naše jednání pro provedení tajných voleb a pro polední přestávku.

 

(Jednání přerušeno ve 12.51 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP